• ראשי
 • מבנה תכנית הלימודים

  מסלול זה מיועד לתלמידים המעוניינים להתקדם בתחום המחקר ההיסטורי של המזרח התיכון ואפריקה. לכל האחרים (ובכלל זה גם תלמידים מצטיינים) יוצע לבחור במסלול העיוני.


  ​חובות הלימוד במסלול המחקרי:

  1. הלימודים במסלול המחקרי יהיו בהיקף של 28 ש"ס, ויש לסיימם בתוך שנתיים. על קורסי החובה נמנים:
   • ​​סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס)
   • סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס)
   • סמינריון משותף לבית הספר להיסטוריה (4 ש"ס)
   • סמינריון מחלקתי (2 ש"ס). הסמינריון המחלקתי הינו חובה לתלמידי שנה א'.​
  2. כתיבת עבודה סמינריונית באחד הקורסים על פי בחירתם, אך לא בקורס שנלקח מחוג אחר. בשאר הקורסים נדרשים התלמידים להגיש עבודת רפראט או מטלה אחרת, כפי שייקבע.
  3. כתיבת עבודת גמר.
  4. חובת שפה זרה שנייה - השגת רמת "פטור" (ברמת מתקדמים) בפרסית או בתורכית או לחלופין לימוד שני שיעורי קריאה במקורות ערביים המיועדים לתלמידי התואר השני (8 ש"ס). לימודי השפה אינם נכללים במניין השעות לתואר.  


  בשנת הלימודים תש"ף יקיים בית הספר מעבדות מחקר. תלמידי המ.א. במסלול המחקרי מוזמנים לקחת בהן חלק (מותנה בקבלת אישור של מנהל המעבדה). המעבדה תתנהל כסמינר בהיקף של 4 ש"ס ובסיומה יקבל התלמיד קרדיט על עבודתו. לכל מעבדה אופי וגוון משלה. פירוט יופיע בסילבוסים שבידיעון.

  הרכב הלימודים:
  סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס)           
  סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס)
  סמינריון משותף לבית הספר להיסטוריה (4 ש"ס)
  סמינריוני בחירה לתואר שני (14 ש"ס)
  סמינריון מחלקתי (2 ש"ס) – חובה לתלמידי שנה א'
  שפה זרה שנייה (רמת "פטור") או שני שיעורי קריאה במקורות ערביים (8 ש"ס) – לימודי השפה אינם נכללים במניין השעות לתואר.  

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive