• ראשי
 • ציון הגמר

  חישוב ציון הגמר במסלול המחקרי ישוקלל כדלהלן:

  קורסים משקל
  ציון העבודה הסמינריונית 14%
  ציון הסמינריון המחלקתי 10%
  ציוני עבודות הרפרט (6% ציון כל עבודת רפרט) 36%
  ציון עבודת הגמר 40%

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive