• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  לימודי התואר הראשון החוג לפילוסופיה
  שיעורי שנה א'
  סמסטר א'
  שיעורי חובה (מסגרת 120)
  מבוא כללי ללוגיקה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1012.01 מבוא ללוגיקה פרופ' אלי דרזנר
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1012.02 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר דור זכרוביץ'
  תרגיל ב 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0618.1012.03 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' ענבל בלום
  תרגיל ב 14:00-12:00 449 גילמן מטלה
  א' 0618.1012.04 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר דור זכרוביץ'
  תרגיל ג 10:00-08:00 449 גילמן מטלה
  א' 0618.1012.05 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עודד שני דור
  תרגיל ג 18:00-16:00 103 נפתלי מטלה
  א' 0618.1012.06 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר נדב בירן
  תרגיל ד 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0618.1012.07 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעה כהן
  תרגיל ה 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0618.1012.08 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עתי קרמר
  תרגיל ה 20:00-18:00 103 ווב מטלה
  א' 0618.1012.10 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעה כהן
  תרגיל ג 18:00-16:00 110 נפתלי מטלה
  א' 0618.1012.11 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר איתי מלמד
  תרגיל ד 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1031.01 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' מר אוריאל כרמלי
  תרגיל א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1031.02 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' גב' תום הנדלר
  תרגיל ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1031.03 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' מר איתי פרץ
  תרגיל ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1031.06 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ד' מר נדב בירן
  תרגיל ה 20:00-18:00 מטלה
  שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1068.01 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א' גב' נעמה אנגל
  תרגיל א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1068.02 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב' גב' דנה עזריאל
  תרגיל ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1068.03 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג' מר עמר אושיה
  תרגיל ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1068.04 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד' גב' קורל שטאובר
  תרגיל ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור א 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  שיעורי חובה (מסגרת 120)
  שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1031.04 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' גב' רונית צתרי
  תרגיל א 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0618.1031.07 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' מר נדב בירן
  תרגיל א 16:00-14:00 מטלה
  ב' 0618.1031.05 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' גב' לי גולדשטיין
  תרגיל ה 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
  שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה פרופ' צבי טאובר
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1068.05 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א' גב' זוהר בן יאיר
  תרגיל ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0618.1068.08 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד' גב' דנה עזריאל
  תרגיל ב 14:00-12:00 מטלה
  ב' 0618.1068.06 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב' גב' ים וינברג
  תרגיל ג 20:00-18:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.1068.07 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג' מר איתמר פופליקר
  תרגיל ד 10:00-08:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1015.01 מבוא לפילוסופיה של השפה ד"ר ענת מטר
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1059.01 מבוא לאסתטיקה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  קורסי מגוון
  יש לבחור קורסי מגוון שאינם מחוגי הלימוד של התלמיד
  יש לבחור קורס אחד בשנה א', קורס נוסף במהלך שנים ב'-ג'
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0677.1295.01 השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות פרופ' מעוז כהנא
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים ד"ר אריאל זינדר
  שיעור ג 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  מסלול חקר התודעה והקוגניציה (מסגרת 171)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0618.9171.01 סמינר מסלול חקר התודעה** ד"ר ירון סנדרוביץ
  פרופ' לאמי דומיניק
  ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  שנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1071.9902.01 בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים** ד"ר ליעד מודריק
  שיעור א 12:00-10:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 0618.7173.01 מושג הנפש בתקופתנו(א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו** גב' ענבל בלום
  שו"ת ג 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  שנה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.7172.01 חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים** ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.7174.01 The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)** ד"ר דוד קובץ'
  שו"ת ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2090.01 שיעור יסוד מסלול תודעה: נפש, תודעה, רצון: סוגיות מתקדמות** ד"ר יאיר לוי
  ד"ר ליעד מודריק
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • **חובה לכל תלמידי המסלול בשנה א' או ב'
 • קורסי בחירה יעודיים לתלמידי שנה ג'
  לבחירה 2 שיעורים מההיצע הבא:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2236.01 שיעור יסוד: מושג הרצון במאה התשע עשרה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס: המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5225.01 שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין: "המחברת הכחולה והמחברת החומ ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2845.01 שיעור יסוד: מושגי יסוד בפסיכואנליזה פרופ' רות רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2790.01 שיעור יסוד: תורת הנפש של אריסטו פרופ' אורנה הררי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.5224.01 שיעור קריאה: גילברט רייל, The Concept of Mind ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  שיעורי שנים ב'-ג'
  סמסטר א'
  שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2200.01 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2201.01 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' מר יהונתן שמילוביץ
  תרגיל ב 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2201.02 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' מר חן טופז
  תרגיל ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2068.01 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' מר מאיר קורצוייל
  תרגיל א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' תרגיל ה 20:00-18:00 מקוון -
  א' 0618.2068.02 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' מר דור מילר
  תרגיל ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' תרגיל ד 14:00-12:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2200.02 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה פרופ' עילית פרבר
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2201.03 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' מר תומר יהוד
  תרגיל ב 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2201.04 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' מר אריאל כהן
  תרגיל ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2068.03 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' מר אלון דויד פילוסוף
  תרגיל א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' תרגיל ה 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0618.2068.04 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' גב' נועה פטיש
  תרגיל ב 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' תרגיל ד 10:00-08:00 מקוון -
  ב' 0618.2068.05 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' מר אריק קורבסקי
  תרגיל ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' תרגיל ה 18:00-16:00 מקוון -
  שיעורים מתקדמים:
  שיעורי המשך (מסגרת 122)
  יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2400.01 אסתטיקה - שיעור המשך פרופ' רות רונן
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.7585.01 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך ד"ר נוה פרומר
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2350.01 תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך פרופ' רות ויינטראוב
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2401.01 פילוסופיה של השפה - שיעור המשך ד"ר דנה ריזנפלד
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2601.01 פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך ד"ר עמיחי עמית
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2225.01 פילוסופיה סינית - שיעור המשך פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.7458.01 לוגיקה - שיעור המשך ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.7458.02 לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל מר שי אטר
  תרגיל ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2223.01 פילוסופיה הודית - שיעור המשך ד"ר רועי צהר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2209.01 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך (השלמות) ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)
  יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2328.01 Basic course: Social metaphysics ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2618.01 שיעור יסוד: חופש כמושג פוליטי פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2472.01 שיעור יסוד: שפינוזה - בין אתיקה לפוליטיקה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2270.01 שיעור יסוד: אסתטיקה ופוליטיקה בפילוסופיה הודית בת זמננו פרופ' דני רוה
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2236.01 שיעור יסוד: מושג הרצון במאה התשע עשרה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2745.01 שיעור יסוד: נושאים במטא-אתיקה ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2206.01 שיעור יסוד: הפילוסופיה כדרך חיים - קריאה בסנקה ואפיקטטוס ד"ר שרון וייסר
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2432.01 שיעור יסוד: הפילוסוף והחיה ד"ר ענת מטר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2845.01 שיעור יסוד: מושגי יסוד בפסיכואנליזה פרופ' רות רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2434.01 שיעור יסוד: תיאוריה ביקורתית מאדורנו עד באטלר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2420.01 שיעור יסוד: חוטים פילוסופיים בטקסטים הודיים קלאסיים פרופ' דני רוה
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2790.01 שיעור יסוד: תורת הנפש של אריסטו פרופ' אורנה הררי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2150.01 שיעור יסוד: ספקנות מודרנית - מאתיקה למטאפיזיקה ד"ר דוד קובץ'
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.2212.01 שיעור יסוד: מאטומיזם להדוניזם: קריאה בפילוסופיה של אפיקורוס ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  שיעורי קריאה (מסגרת 222)
  יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.5226.01 שיעור קריאה: ז'אן-ז'אק רוסו: על המקור והיסודות לאי-השוויון מר אורן רוז
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס: המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5221.01 Reading course: David Lewis's "On the plurality of worlds ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5225.01 שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין: "המחברת הכחולה והמחברת החומ ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.5230.01 שיעור קריאה: ז'אן-לוק ננסי - The Gravity of Thought מר תום מרגלית
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.5222.01 שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים" מר רגב יאירי
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.5220.01 שיעור קריאה: ג'ודית בטלר - Excitable Speech מר גלעד קינן
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.5228.01 שיעור קריאה: אלבר קאמי: הנפילה גב' יעל לביא
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.5224.01 שיעור קריאה: גילברט רייל, The Concept of Mind ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.5210.01 שיעור קריאה: גוטלוב פרגה - מאמרים מתוך The Frege Reader ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.5229.01 שיעור קריאה: צ'יאן מו - מחשבות רגועות משפת האגם גב' ענבל שמיר
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)
  יש ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון
  קורסים שנתיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0680.3243.01 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 ב פרופ' עירן דורפמן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.3125.01 עובדות ופרשנות פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0616.3302.01 שיבתם של היהודים לטבע: על מקומו של הטבע בדימיון ובמחשבה העבר ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 0687.2529.01 הודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיה פרופ' דני רוה
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1292.01 רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים פרופ' שי פרוגל
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.1002.01 מבוא למדעי הדתות א': אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ד"ר אהרון אנגלברג
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • *לתלמידי שנה ג' מצטיינים. הרישום בכפוף לאישור המרצה
 • א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0631.2468.01 מבוא לפילוסופיה אסלאמית ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.2241.01 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.3303.01 הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזה ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.1043.01 האני: מאני חושב פילוסופי לאני מרגיש פסיכואנליטי פרופ' שי פרוגל
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.1023.01 מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית ב פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0618.2171.01 המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה מר יורם רון
  פרופ' חגי כנען
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  קורסי יזמות (מסגרת 124)
  ניתן לבחור בשנים ב'-ג' אחד מהקורסים הבאים:
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  סמינרים לתואר הראשון
  (רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.3038.01 ז'אק דרידה: פילוסופיה כהכנסת אורחים פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3036.01 הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט ד"ר ירון סנדרוביץ
  סמינר ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3556.01 רגשות פרופ' רות ויינטראוב
  סמינר ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0618.3031.01 נדודים פילוסופיים פרופ' דני רוה
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3035.01 חמשת החושים: קריאה בולטר בנימין פרופ' עילית פרבר
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3030.01 מה אנחנו? המטאפיזיקה של בני אדם ד"ר דוד קובץ'
  סמינר ד 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.3458.01 הדרך והמימוש האנושי פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3295.01 המדינה של אפלטון ד"ר שרון וייסר
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.3037.01 משפטי אי השלמות של גדל והשלכותיהם הפילוסופיות ד"ר עפרה רכטר
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.3459.01 חיי הרגש: הפילוסופיה של הרגשות, מזרח ומערב ד"ר רועי צהר
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.3039.01 תיאולוגיה פוליטית: משפינוזה ועד קרט שמיט ד"ר גלעד שרביט
  סמינר ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.3013.01 על החיים ועל המוות ד"ר יאיר לוי
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0618.3425.01 סוגיות בלוגיקה פילוסופית פרופ' אלי דרזנר
  סמינר ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.3767.01 תפיסות מודרניסטיות של שפה ד"ר ענת מטר
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4008.01 חידת החיים והמוות – מבט השוואתי* פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
 • *סמינר מ.א. פתוח לב.א.
 • ב' 0618.3883.01 פרקים בהגותה של חנה ארנדט ד"ר ראיף זרייק
  סמינר ד 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.3007.01 צבע בטבע, באמנות ובעולם האנושי פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.3033.01 אמונה ו(אי)רציונלית: בין אבסורד לנחמה ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.3032.01 מעמד, גזע, מגדר: פולמוסים על אי-שוויון חברתי ד"ר נוה פרומר
  סמינר ה 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  לימודי התואר השני החוג לפילוסופיה
  סמינר מחלקתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.0001.01 סמינר מחלקתי* סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 מקוון -
 • *תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
 • חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות.
 • סמינרי מחקר (מסגרת 630)
 • חובה להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר במהלך התואר השני
 • סמינרי מחקר: מוכר כ 4 ש"ס
 • מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר.
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.4363.01 סמינר מחקר: פועלים ופעולות ד"ר יאיר לוי
  הדרכה אישית מטלה
  א' 0618.4932.01 סמינר מחקר: פילוסופיה ורגשות פרופ' עילית פרבר
  הדרכה אישית מטלה
  א' 0618.4387.01 סמינר מחקר: שפה ופוליטיקה ד"ר ענת מטר
  הדרכה אישית מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.4076.01 סמינר מחקר: בעיות התודעה ד"ר ירון סנדרוביץ
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4088.01 סמינר מחקר: על הגוף - אתיקה ותפיסת העצמי ד"ר נועה נעמן צאודרר
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4353.01 סמינר מחקר: תכונות ד"ר דוד קובץ'
  הדרכה אישית מטלה
  סמינרי בחירה (מסגרת 620)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.2530.01 הפילוסופיה של חוקי הטבע, בזמן המהפכה המדעית והיום ד"ר אורי בלקינד
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4098.01 מפיזיולוגיה לאפיסטמולוגיה: תפישה חושית בפילוסופיה העתיקה פרופ' אורנה הררי
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0659.2572.01 נורמות חברתיות ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2582.01 וילם פלוסר: מפילוסופיה של השפה לפילוסופיה של הטכנולוגיה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2612.01 הידע היווני בעולם האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4410.01 האב, הבן והבת: סלרז, ברנדום ומיליקן פרופ' אלי דרזנר
  סמינר ב 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.4101.01 ייסורים ואהבה: מבט משווה בין פילוסופיות דתיות פרופ' רון מרגולין
  ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4397.01 קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה פרופ' רות רונן
  סמינר ג 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4089.01 שלינג: "חקירות פילוסופיות במהות החירות האנושית" פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.4103.01 קירקגור על אמונה ומחאה ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.4368.01 זכות, מוסר, וחיים אתיים: "הפילוסופיה של המשפט" של הגל ד"ר נוה פרומר
  סמינר ה 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.2126.01 מושגים מדעיים, מושגים פוליטיים: מהו מושג? ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.9993.01 הפילוסופיה של אייזיק ניוטון ד"ר אורי בלקינד
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0659.2122.01 אבולוציה תרבותית ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4400.01 ז'אן אמרי: סבל וזמניות פרופ' עילית פרבר
  סמינר א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5223.01 ז'אן-פול סארטר וסימון דה-בובואר: בין פילוסופיה וספרות פרופ' עירן דורפמן
  פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4411.01 פנומנולוגיה של הגוף ומודעות עצמית ד"ר ירון סנדרוביץ
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4099.01 כוח, כפייה ומניפולציה פרופ' אסף שרון
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0659.2504.01 אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4413.01 על האינסוף ד"ר עפרה רכטר
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0621.6044.01 האלים והאלוהי בעולם היווני-רומי פרופ' סילבי הוניגמן
  ד"ר שרון וייסר
  סמינר ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4360.01 פילוסופיה בלי גבולות פרופ' דני רוה
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0659.2532.01 ביקורת נורמטיבית של צורות חיים: עיון ביקורתי בעבודתה של ראהל פרופ' מנחם פיש
  סמינר ג 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.4008.01 חידת החיים והמוות – מבט השוואתי* פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
 • *סמינר מ.א. פתוח לב.א.
 • ב' 0697.4105.01 פאולוס: טקסט, מחקר ודיון פילוסופי עכשווי פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0687.4518.01 זהות אישית:יום, ויטגנשטיין והבודהיזם ד"ר רועי צהר
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive