פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר הראשון החוג לפילוסופיה
שיעורי שנה א'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
מבוא כללי ללוגיקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1012.01 מבוא ללוגיקה ד"ר עפרה רכטר
שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1012.02 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר ענבל תמיר
תרגיל ב 14:00-12:00 262 גילמן מטלה
א' 0618.1012.08 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עודד שני דור
תרגיל ב 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
א' 0618.1012.03 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עודד שני דור
תרגיל ג 10:00-08:00 262 גילמן מטלה
א' 0618.1012.04 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר עתי קרמר
תרגיל ג 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
א' 0618.1012.05 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר דור זכרוביץ'
תרגיל ג 20:00-18:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
א' 0618.1012.06 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעם בלסיאנו
תרגיל ד 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
א' 0618.1012.07 תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר יריב ורשינסקי
תרגיל ה 14:00-12:00 262 גילמן מטלה
א' 0618.1012.10 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר איתי מלמד
תרגיל א 18:00-16:00 262 גילמן מטלה
א' 0618.1012.11 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעה כהן
תרגיל ג 12:00-10:00 262 גילמן מטלה
שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
שיעור א 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1031.01 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' מר איתי פרץ
תרגיל א 16:00-14:00 101 דן-דוד מטלה
א' 0618.1031.02 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' גב' רונית צתרי
תרגיל ג 16:00-14:00 101 דן-דוד מטלה
א' 0618.1031.03 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' מר איתי אשור
תרגיל ד 10:00-08:00 101 דן-דוד מטלה
א' 0618.1031.04 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ד' גב' לי גולדשטיין
תרגיל ה 12:00-10:00 101 דן-דוד מטלה
שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1068.01 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א' גב' ים וינברג
תרגיל א 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
א' 0618.1068.02 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב' גב' זוהר בן יאיר
תרגיל א 16:00-14:00 304 גילמן מטלה
א' 0618.1068.03 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג' גב' קורל שטאובר
תרגיל ג 20:00-18:00 260 גילמן מטלה
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
שיעור ג 12:00-10:00 001 ווב מטלה
א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
שיעור ג 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
שיעור ב 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1031.05 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' מר אלעד מוריה
תרגיל ג 20:00-18:00 101 דן-דוד מטלה
ב' 0618.1031.06 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' מר אורי ברון
תרגיל ד 10:00-08:00 101 דן-דוד מטלה
ב' 0618.1031.07 ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' מר אוריאל כרמלי
תרגיל ה 16:00-14:00 101 דן-דוד מטלה
שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
חובה לתלמידי החוג:
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1068.05 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א' מר איתמר פופליקר
תרגיל א 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
ב' 0618.1068.06 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב' גב' דנה קאופמן
תרגיל ב 10:00-08:00 א317 גילמן מטלה
ב' 0618.1068.07 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג' גב' דנה עזריאל
תרגיל ג 20:00-18:00 א317 גילמן מטלה
ב' 0618.1068.08 מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד' גב' נעה כהן
תרגיל ד 12:00-10:00 א362 גילמן מטלה
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0618.1015.01 מבוא לפילוסופיה של השפה ד"ר ענת מטר
שיעור ב 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1059.01 מבוא לאסתטיקה פרופ' אלי פרידלנדר
שיעור ג 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית ד"ר רועי צהר
שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
קורסי מגוון (מסגרת 444)
מההיצע הבא יש לבחור קורס 1 בשנה א, קורס נוסף במהלך שנים ב-ג
יש לבחור קורסים שאינם מחוגי הלימוד של התלמיד
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0672.1102.01 מבוא לספרות יוונית ד"ר טדי פסברג
שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20* פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעור ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
א' 0614.2434.01 סמנטיקה ד"ר ורד סיידון
שו"ת ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר עידו בן-עמי
שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
שיעור ה 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
סמסטר ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** פרופ' יובל גדות
שיעור א 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
שיעור א 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
ב' 0677.4122.01 משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם פרופ' רוני שטאובר
שיעור א 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
ב' 0622.2040.01 משבר האקלים והמזה"ת פרופ' און ברק
שיעור ב 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
מסלול חקר התודעה והקוגניציה (מסגרת 171)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
אב 0618.9171.01 סמינר מסלול חקר התודעה** ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' לאמי דומיניק
ג 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
שנה א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 1071.9902.01 בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים** פרופ' ליעד מודריק
שיעור א 12:00-10:00 204 נפתלי מטלה
ב' 0618.7173.01 מושג הנפש בתקופתנו(א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו** מר מאיר קורצוייל
שו"ת ג 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
שנה ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0618.7172.01 חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים** ד"ר ירון סנדרוביץ
שיעור ג 16:00-14:00 א361 גילמן מטלה
ב' 0618.7174.01 The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)** ד"ר דוד קובץ'
שו"ת ד 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
 • **חובה לכל תלמידי המסלול בשנה א' או ב'
 • קורסי בחירה יעודיים לתלמידי חקר התודעה והקוגניציה:
  תלמידי שנה ב' יבחרו קורס אחד מההיצע הבא
  תלמידי שנה ג' יבחרו שני קורסים מההיצע הבא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס - המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0618.2175.01 שיעור יסוד: החיה האנושית ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2716.01 שיעור יסוד: פילוסופיות של חיים במאה ה-19 וה-20 פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2176.01 שיעור יסוד: פילוסופיה של הפעולה ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0618.2865.01 שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  שיעורי שנים ב'-ג'
  סמסטר א'
  שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2200.01 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2201.01 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' מר תמיר סויסה
  תרגיל א 20:00-18:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0618.2201.02 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' מר תומר יהוד
  תרגיל ד 16:00-14:00 א362 גילמן מטלה
  קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2068.01 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' מר עמר ליפסקר
  תרגיל א 18:00-16:00 304 גילמן מטלה
  א' תרגיל ג 14:00-12:00 262 גילמן
  א' 0618.2068.02 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' מר מאיר קורצוייל
  תרגיל ג 20:00-18:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' תרגיל ה 20:00-18:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  סמסטר ב'
  שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2200.02 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה פרופ' עילית פרבר
  שיעור ג 20:00-18:00 003 דן-דוד מטלה
  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  חובה לתלמידי החוג:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2201.03 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' גב' דריה גורן
  תרגיל א 14:00-12:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0618.2201.04 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' גב' עדי ג'רסי
  תרגיל ה 16:00-14:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0618.2201.05 ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' גב' דנה צוק רייפר
  תרגיל ה 16:00-14:00 260 גילמן מטלה
  קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2068.03 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' גב' נועה פטיש
  תרגיל ב 10:00-08:00 א362 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ה 10:00-08:00 א362 גילמן
  ב' 0618.2068.04 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' מר ארנון רוזנטל
  תרגיל ג 12:00-10:00 101 דן-דוד מטלה
  ב' תרגיל ד 12:00-10:00 101 דן-דוד
  ב' 0618.2068.05 ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' מר דור מילר
  תרגיל ג 16:00-14:00 455 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ה 14:00-12:00 א362 גילמן
  שיעורים מתקדמים:
  שיעורי המשך (מסגרת 122)
  יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2601.01 פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך ד"ר עמיחי עמית
  שיעור א 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.2401.01 פילוסופיה של השפה - שיעור המשך ד"ר דנה ריזנפלד
  שיעור ב 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2350.01 תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך פרופ' רות ויינטראוב
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.7585.01 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  א' 0618.2400.01 אסתטיקה - שיעור המשך פרופ' רות רונן
  שיעור ג 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2225.01 פילוסופיה סינית - שיעור המשך פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור ג 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2223.01 פילוסופיה הודית - שיעור המשך פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.7458.01 לוגיקה - שיעור המשך ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ד 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.7458.02 לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל מר שי אטר
  תרגיל ה 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  א' 0618.2209.01 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)
  יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2175.01 שיעור יסוד: החיה האנושית ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2265.01 שיעור יסוד: טרגדיה ופילוסופיה פרופ' רות רונן
  שיעור ב 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2177.01 שיעור יסוד: מחשבות על החוק ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2716.01 שיעור יסוד: פילוסופיות של חיים במאה ה-19 וה-20 פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2176.01 שיעור יסוד: פילוסופיה של הפעולה ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2167.01 שיעור יסוד: ליברליזם ומבקריו פרופ' אסף שרון
  שיעור ד 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2531.01 שיעור יסוד: חכמת הזיקנה - מקיקרו עד אמרי פרופ' עילית פרבר
  שיעור א 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.2115.01 שיעור יסוד: פרקי יסוד בפילוסופיה של אפלטון ד"ר שרון וייסר
  שיעור ב 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.2865.01 שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0618.2035.01 שיעור יסוד: מרקסיזם ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.2264.01 שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה של המתמטיקה ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.2334.01 שיעור יסוד: הפילוסופיה הביקורתית של קאנט ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ד 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  שיעורי קריאה (מסגרת 222)
  יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס - המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0618.5233.01 שיעור קריאה: ניטשה - לגניאלוגיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  א' 0618.5235.01 שיעור קריאה: "מאמרות קונפוציוס" גב' ענבל פיאמנטה שמיר
  שיעור ג 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0618.5234.01 שיעור קריאה: חנה ארנדט - הרצאות על הפילו' הפוליטית של קאנט ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  א' 0618.5236.01 שיעור קריאה: מרטין היידגר, מהי מטאפיזיקה? מר תום מרגלית
  שיעור ה 18:00-16:00 362 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.5238.01 שיעור קריאה: סרן קירקגור, חיל ורעדה מר רגב יאירי
  שיעור א 14:00-12:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0618.5231.01 שיעור קריאה: ברנרד וויליאמס - Ethics and the Limits of Philo ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0618.5239.01 שיעור קריאה: בהגווד-גיטא מר דורון פייסיק
  שיעור ג 18:00-16:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0618.5240.01 שיעור קריאה: ז'יל דלז ופליקס גואטרי - מהי פילוסופיה? גב' קרן שחר
  שיעור ד 14:00-12:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0618.5228.01 שיעור קריאה: אלבר קאמי - הנפילה גב' יעל לביא
  שיעור ד 16:00-14:00 361 גילמן מטלה
  ב' 0618.5237.01 שיעור קריאה: אגמבן - Homo Sacer מר גלעד קינן
  שיעור ה 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)
  אפשר ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  א' 0680.3242.01 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א פרופ' עירן דורפמן
  שיעור א 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' שיעור ג 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ב 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0680.3297.01 הספרות בראי פילוסופיה צרפתית עכשווית: על האסתטי והפוליטי גב' קרן שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 361 גילמן מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0662.2617.01 פרויד: אדם ללא נחת פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 205 רוזנברג
  א' 0687.2542.01 זן בודהיזם הלכה ומעשה ד"ר ארז יוסקוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 002 רוזנברג מטלה
  א' 0662.2616.01 רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית פרופ' שי פרוגל
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  א' 0616.6014.01 ניטשה בתל-אביב: יהודים, ויהדות בפילוסופיה של ניטשה פרופ' יובל גובני
  שיעור ג 16:00-14:00 104 רוזנברג מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  א' 0659.3056.01 מבוא לתיאוריה ביקורתית ד"ר לין חלוזין דברת
  שיעור ג 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  א' 0616.1017.01 שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית ד"ר ג'רמי פוגל
  תרגיל ג 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  א' 0616.6019.01 ספר יצירה מפילוסופיה לקבלה פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ד 12:00-10:00 212 רוזנברג מטלה
  א' 0687.2539.01 נדודי קריאה: מהאופנישדות עד סלמאן רושדי פרופ' דני רוה
  שיעור ד 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0662.1035.01 ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0618.2171.01 המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה מר יורם רון
  שיעור ד 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
  א' 0631.2468.01 מבוא לפילוסופיה אסלאמית* ד"ר אחמד אגבאריה
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
  שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  ב' 0680.3254.01 צדק ופמיניזם ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור א 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0616.6015.01 חילוניות-רלגיוזית: על ביקורת הדת של שפינוזה פרופ' יובל גובני
  שיעור ג 14:00-12:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' 0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה ד"ר גלית ולנר
  שיעור ג 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  קורסי בחירה בשפה האנגלית
  חובה ללמוד קורס/ים בשפה האנגלית במהלך התואר הראשון
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.1119.01 Understanding the Climate Crisis: An Interdisciplinary Intro ד"ר עמיחי עמית
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 1662.2425.01 Nietzsche and Foucalut on Power and Subjectivation ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 1662.1143.01 Philosophical Perspectives on Modern Art גב' עלמה יצחקי
  שיעור ב 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ב' 1662.2432.01 What is real? Philosophy and Virtual Reality Dr. Noa Gedi
  שיעור ה 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 1662.1118.01 From Pythagoras to Google: Social Histories of Knowledge ד"ר אורי רוטלוי
  שיעור ב 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 282 גילמן
  סמינרים לתואר הראשון
  (רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.3247.01 אושר: החיים הטובים בהגות העתיקה פרופ' אורנה הררי
  סמינר א 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  א' 0618.3047.01 יוהאן גוטפריד הרדר: היסטוריה, אסתטיקה, שפה פרופ' עילית פרבר
  סמינר ב 14:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0618.4423.01 פרגמטיזם** פרופ' רות ויינטראוב
  סמינר ב 12:00-10:00 261 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 261 גילמן
 • **סמינר מ.א. פתוח לב.א.
 • א' 0618.3040.01 הטרגי והקומי פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0618.3046.01 "סבל ושחרור" בין דת למוסר ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 18:00-14:00 304 גילמן מטלה
  א' 0659.2625.01 זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבע ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.3034.01 אריסטו על מקום וזמן פרופ' אורנה הררי
  סמינר א 18:00-14:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0618.3049.01 פרידריך ניטשה, כה אמר זרתוסטרא פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3005.01 ידע מוסרי? ד"ר יאיר לוי
  סמינר ב 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0618.3041.01 שווקים וגבולות השוק פרופ' אסף שרון
  סמינר ב 16:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3044.01 לקראת פילוסופיה גלובאלית פרופ' דני רוה
  סמינר ב 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3045.01 שפינוזה והנאורות ד"ר נועה נעמן צאודרר
  סמינר ג 16:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3048.01 בחזרה לתזה ה-11: פילוסופיה והשמאל ד"ר ענת מטר
  סמינר ג 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0631.3461.01 אלוהים והעולם בפילוסופיה האסלאמית ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ד 20:00-16:00 301 ווב מטלה
  ב' 0618.3043.01 מטאפיזיקה שאכפת לך ממנה ד"ר דוד קובץ'
  סמינר ה 14:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3042.01 דרך (סמינר משלב עשייה) פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ה 18:00-14:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0659.2146.01 מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 18:00-14:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  לימודי התואר השני החוג לפילוסופיה
  סמינר מחלקתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0618.0001.01 סמינר מחלקתי** סמינר ד 18:00-16:00 449 גילמן מטלה
 • **תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
 • חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות.
  סמינרי מחקר (מסגרת 630)
  חובה להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר במהלך התואר השני
  סמינרי מחקר: מוכר כ 4 ש"ס
  מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר.
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.4387.01 סמינר מחקר: שפה ופוליטיקה ד"ר ענת מטר
  הדרכה אישית מטלה
  א' 0618.4939.01 סמינר מחקר: פילוסופיה כתראפיה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  הדרכה אישית מטלה
  א' 0618.4421.01 סמינר מחקר: פילוסופיה של ההיסטוריה פרופ' עילית פרבר
  הדרכה אישית מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.4076.01 סמינר מחקר: בעיות התודעה ד"ר ירון סנדרוביץ
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4417.01 סמינר מחקר: פילוסופיה של מחלה ומוות פרופ' דני רוה
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4415.01 סמינר מחקר: שפה ואונטולוגיה ד"ר דוד קובץ'
  הדרכה אישית מטלה
  ב' 0618.4427.01 סמינר מחקר: אי-צדק ד"ר נוה פרומר
  הדרכה אישית מטלה
  סמינרי בחירה (מסגרת 620)
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.2430.01 ההיגיון של הברירה הטבעית-מבוא לפלוסופיה של הביולוגיה ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0618.4426.01 עמנואל לוינס, כוליות ואינסוף פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 449 גילמן מטלה
  א' 0618.4423.01 פרגמטיזם** פרופ' רות ויינטראוב
  סמינר ב 12:00-10:00 261 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 261 גילמן
 • **סמינר מ.א. פתוח לב.א
 • א' 0618.4418.01 אינטואיציות ד"ר יאיר לוי
  סמינר ב 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 261 גילמן
  א' 0697.4131.01 משמעות החיים: פרשנויות פילוסופיות ודתיות ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 זום - מטלה
  א' 0618.4419.01 פילוסופיית הזמן של קאנט ד"ר ירון סנדרוביץ
  סמינר ב 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  א' 0618.4416.01 פילוסופיה וטרנספורמציה: מניטשה עד ראם-צ'נדרה גנדהי פרופ' דני רוה
  סמינר ג 20:00-16:00 261 גילמן מטלה
  א' 0618.4414.01 ביסוס מטאפיזי ופונדמנטליות ד"ר דוד קובץ'
  סמינר ה 14:00-10:00 304 גילמן מטלה
  א' 0659.2625.01 זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבע ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0687.4437.01 כל הסיפור כולו: משמעותם ותפקידם של נארטיבים בהגות הודו הקלאס ד"ר רועי צהר
  סמינר ה 18:00-14:00 262 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.1994.01 המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנאליטית ד"ר אורי בלקינד
  סמינר א 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0680.5231.01 הולדת הטרגדיה: בעקבות ניטשה פרופ' עירן דורפמן
  סמינר א 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0618.4424.01 הפוליטיקה של דחף המוות פרופ' רות רונן
  סמינר ב 14:00-10:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0697.4130.01 הפילוסופיה של אבות הכנסיה פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ב 14:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0687.4529.01 סבל וגבולות השפה: מזרח ומערב ד"ר רועי צהר
  ד"ר עילית פרבר
  סמינר ב 18:00-14:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0616.4132.01 דתיותו החילונית של ניטשה והפילוסופיה היהודית המודרנית פרופ' רון מרגולין
  סמינר ב 20:00-16:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0659.2585.01 של מי האוניברסיטה? לקראת תיאוריה פוליטית של האקדמיה ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ג 18:00-14:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0618.4425.01 הטבע, האדם והאושר בפילוסופיה הסטואית: מזנון עד אפיקטטוס ד"ר שרון וייסר
  סמינר ד 14:00-10:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0687.4528.01 לאו דזה פרופ' גליה פת-שמיר
  סמינר ד 14:00-10:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0659.2630.01 מתמטיקה ופילוסופיה קונטיננטלית במאה ה-20 ד"ר מיכאל פרידמן
  סמינר ד 16:00-12:00 209 דן-דוד מטלה
  ב' 0697.4132.01 השגחה אלוהית: בין אהבה להתעללות ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 16:00-12:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0618.4412.01 צורות חיים וחיי הצורות פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0659.2146.01 מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 18:00-14:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0659.2631.01 גישות פילוסופיות מרכזיות לטכנולוגיה מודרנית פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ה 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0618.4927.01 בין לוגיקה ואינטואיציה ד"ר עפרה רכטר
  סמינר ה 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>