לוח בחינות ועבודות • 1. כללי
  • • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.
  • • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט ולאחר הרישום לקרוסים ב"מידע האישי".
  • • לעבודות סיום יש מועד הגשה אחד. לא ניתן לשפר ציון באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.
  • • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 • 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים.
  את בחינות הבית יש להגיש באמצעות המודל או למזכירות החוג לפי בקשת המרצה. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 • 3. מועדי הגשת עבודות סיום:
  • עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש באמצעות המודל או למזכירות החוג לפי בקשת המרצה עד 23.2.2022 בשעה 13:00.
  • עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש באמצעות המודל או למזכירות החוג לפי בקשת המרצה עד 24.7.2022 בשעה 13:00.

 • 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים:
  • עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש באמצעות המודל או למזכירות החוג לפי בקשת המרצה עד 1/05/2022 בשעה 13:00.
  • עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש באמצעות המודל או למזכירות החוג לפי בקשת המרצה עד 18/09/2022 בשעה 13:00.

 • 5. מועדי בחינת הבקיאות:
  • בחינת הבקיאות מועד חורף: 31/12/2021 בשעה 9:00.
  • בחינת הבקיאות מועד קיץ: 5/09/2022 בשעה 9:00.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618101201   מבוא ללוגיקה   ד"ר עפרה רכטר   בחינה   25/01/2022  09:00  25/03/2022  09:00 
0618101801   Introduction to Moral Philosophy   ד"ר יאיר לוי   בחינה   30/01/2022  09:00  27/02/2022  16:00 
0618101901   מבוא לפילוסופיה פוליטית   פרופ' אסף שרון   בחינה   מועד א : 27/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 16:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618103001   מבוא לפילוסופיה יוונית   פרופ' אורנה הררי   בחינה   16/01/2022  09:00  13/02/2022  09:00 
0618103201   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618103701   מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינת בית   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 21:00 ; מועד פרסום המטלה 13/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 21:00 ; מועד פרסום המטלה 16/02/2022 שעה 09:00

0618104101   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   בחינה   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 20/02/2022 בשעה : 16:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618104301   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   בחינה   מועד א : 10/01/2022 בשעה : 13:30 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 08/02/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618106801   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'   גב' ים וינברג   עבודה   מועד א : 09/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618106802   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'   גב' זוהר בן יאיר   עבודה   מועד א : 09/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618106803   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'   גב' קורל שטאובר   עבודה   מועד א : 09/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618216701   שיעור יסוד: ליברליזם ומבקריו   פרופ' אסף שרון   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618217101   המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה   מר יורם רון   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618217501   שיעור יסוד: החיה האנושית   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618217601   שיעור יסוד: פילוסופיה של הפעולה   ד"ר יאיר לוי   בחינה   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 27/03/2022 בשעה : 16:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618217701   שיעור יסוד: מחשבות על החוק   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינת בית   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 10/1/2022, בשעה 09:00

מועד ב : 03/03/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 28/02/2022 שעה 09:00

0618220001   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   בחינה   מועד א : 02/02/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 13/03/2022 בשעה : 16:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618220901   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618222301   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   פרופ' דני רוה   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618222501   פילוסופיה סינית - שיעור המשך   פרופ' גליה פת-שמיר   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618226501   שיעור יסוד: טרגדיה ופילוסופיה   פרופ' רות רונן   בחינת בית   מועד א : 02/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 30/01/2022 , שעה 09:00

מועד ב : 10/03/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 07/03/2022 , שעה 09:00

0618235001   תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   בחינה   13/01/2022  09:00  10/02/2022  09:00 
0618240001   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' רות רונן   בחינת בית   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 17/1/2022, בשעה 09:00

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 21/2/2022, בשעה 09:00

0618240101   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   ד"ר דנה ריזנפלד   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618260101   פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך   ד"ר עמיחי עמית   בחינה   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 27/02/2022 בשעה : 16:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618271601   שיעור יסוד: פילוסופיות של חיים במאה ה-19 וה-20   פרופ' אלי פרידלנדר   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 18/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 23/03/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 20/03/2022 שעה 09:00

0618522701   שיעור קריאה: עמנואל לוינס - המוות והזמן   גב' קרן יחזקאל   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523301   שיעור קריאה: ניטשה - לגניאלוגיה של המוסר   ד"ר נוה פרומר   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523401   שיעור קריאה: חנה ארנדט - הרצאות על הפילו' הפוליטית של קאנט   ד"ר ענת מטר   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523501   שיעור קריאה: "מאמרות קונפוציוס"   גב' ענבל פיאמנטה שמיר   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523601   שיעור קריאה: מרטין היידגר, מהי מטאפיזיקה?   מר תום מרגלית   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618717201   חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים**   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 18/1/2022, בשעה 09:00

מועד ב : 25/02/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 22/2/2022, בשעה 09:00

0618745801   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   בחינה   25/01/2022  09:00  02/03/2022  09:00 
0618758501   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   ד"ר נוה פרומר   עבודה   מועד א : 23/02/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618101501   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר ענת מטר   בחינה   23/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
0618101601   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   בחינה   26/06/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
0618101802   מבוא לפילוסופיה של המוסר   ד"ר נוה פרומר   בחינה   06/07/2022  09:00  12/08/2022  09:00 
0618103002   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   בחינה   03/07/2022  09:00  10/08/2022  09:00 
0618103202   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינה   19/06/2022  09:00  04/08/2022  09:00 
0618104201   מבוא לפילוסופיה הודית   ד"ר רועי צהר   בחינה   30/06/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
0618105901   מבוא לאסתטיקה   פרופ' אלי פרידלנדר   בחינה   13/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0618106805   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'   מר איתמר פופליקר   עבודה   מועד א : 10/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618106806   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'   גב' דנה קאופמן   עבודה   מועד א : 10/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618106807   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'   גב' דנה עזריאל   עבודה   מועד א : 10/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618106808   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד'   גב' נעה כהן   עבודה   מועד א : 10/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618203501   שיעור יסוד: מרקסיזם   ד"ר נוה פרומר   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618211501   שיעור יסוד: פרקי יסוד בפילוסופיה של אפלטון   ד"ר שרון וייסר   בחינה   14/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
0618220002   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   פרופ' עילית פרבר   בחינה   17/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
0618226401   שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה של המתמטיקה   ד"ר עפרה רכטר   בחינה   01/07/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
0618233401   שיעור יסוד: הפילוסופיה הביקורתית של קאנט   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינת בית   מועד א : 07/07/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 4/7/2022, בשעה 09:00

מועד ב : 12/08/2022 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 9/8/2022, בשעה 09:00

0618253101   שיעור יסוד: חכמת הזיקנה - מקיקרו עד אמרי   פרופ' עילית פרבר   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618285301   שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה   פרופ' אלי דרזנר   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618286501   שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש   ד"ר יאיר לוי   בחינה   21/06/2022  09:00  22/07/2022  09:00 
0618522801   שיעור קריאה: אלבר קאמי - הנפילה   גב' יעל לביא   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523101   שיעור קריאה: ברנרד וויליאמס - Ethics and the Limits of Philo   ד"ר יאיר לוי   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523701   שיעור קריאה: אגמבן - Homo Sacer   מר גלעד קינן   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523801   שיעור קריאה: סרן קירקגור, חיל ורעדה   מר רגב יאירי   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618523901   שיעור קריאה: הבהגווד גיטא   מר דורון פייסיק   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618524001   שיעור קריאה: ז'יל דלז ופליקס גואטרי - מהי פילוסופיה?   ד"ר קרן שחר   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618717301   מושג הנפש בתקופתנו(א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו**   מר מאיר קורצוייל   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

0618717401   The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)**   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 24/07/2022 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>