• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות  • 1. כללי
   • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
    הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
    מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.
   • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט ולאחר הרישום לקורסים ב"מידע האישי".
   • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה (0618) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
   • לעבודות סיום יש מועד הגשה אחד. לא ניתן לשפר ציון באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.
   • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.
  • 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים.
   • את בחינות הבית יש להגיש באמצעות המודל. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.
  • 3. מועדי הגשת עבודות סיום:
   • עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש באמצעות המודל עד 7/03/2021 בשעה 13:00.
   • עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש באמצעות המודל עד 1/08/2021 בשעה 13:00.
  • 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים:
   • עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש לשלוח למייל המרצה עם עותק למזכירות החוג עד 26/04/2021 בשעה 13:00.
    עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש לשלוח למייל המרצה עם עותק למזכירות החוג עד 12/09/2021 בשעה 13:00.
  • 5. מועדי בחינת הבקיאות:
   • בחינת הבקיאות מועד חורף: 08/01/2021 בשעה 9:00.
   • בחינת הבקיאות מועד קיץ: 5/09/2021 בשעה 9:00.

  בהצלחה!!!

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0618101201   מבוא ללוגיקה   פרופ' אלי דרזנר   בחינה   08/02/2021  09:15  21/03/2021  16:00 
  0618101801   Introduction to Moral Philosophy   ד"ר יאיר לוי   בחינה   24/01/2021  14:15  23/02/2021  09:15 
  0618101901   מבוא לפילוסופיה פוליטית   פרופ' אסף שרון   בחינת בית   מועד א : 31/01/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 31/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 7/3/2021, בשעה 09:15

  0618103001   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   בחינה   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 28/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0618103201   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינה   מועד א : 03/02/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0618103701   מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינת בית   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 21/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 21/02/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 21/2/2021, בשעה 09:15

  0618104101   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   בחינה   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 19/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0618104301   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   בחינה   מועד א : 26/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0618106801   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'   גב' נעמה אנגל   עבודה   מועד א : 28/02/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618106802   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'   גב' דנה עזריאל   עבודה   מועד א : 28/02/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618106803   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'   מר עמר אושיה   עבודה   מועד א : 28/02/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618106804   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד'   גב' קורל שטאובר   עבודה   מועד א : 28/02/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618220001   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   בחינת בית   מועד א : 03/02/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 3/2/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 14/3/2021, בשעה 09:15

  0618220601   שיעור יסוד: הפילוסופיה כדרך חיים - קריאה בסנקה ואפיקטטוס   ד"ר שרון וייסר   בחינה   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0618220901   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618222301   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר רועי צהר   בחינת בית   מועד א : 22/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 19/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 24/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 21/2/2021, בשעה 09:15

  0618222501   פילוסופיה סינית - שיעור המשך   פרופ' גליה פת-שמיר   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618223601   שיעור יסוד: מושג הרצון במאה התשע עשרה   פרופ' אלי פרידלנדר   בחינת בית   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 7/2/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 25/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 22/3/2021, בשעה 09:15

  0618227001   שיעור יסוד: אסתטיקה ופוליטיקה בפילוסופיה הודית בת זמננו   פרופ' דני רוה   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618232801   Basic course: Social metaphysics   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618235001   תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   בחינה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 17/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0618240001   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' רות רונן   בחינת בית   מועד א : 03/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 31/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 18/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 15/3/2021, בשעה 09:15

  0618240101   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   ד"ר דנה ריזנפלד   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618247201   שיעור יסוד: שפינוזה - בין אתיקה לפוליטיקה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 25/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 11/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 8/3/2021, בשעה 09:15

  0618260101   פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך   ד"ר עמיחי עמית   בחינת בית   מועד א : 24/01/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 24/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 23/02/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום הבחינה 23/2/2021, בשעה 09:15

  0618261801   שיעור יסוד: חופש כמושג פוליטי   פרופ' אסף שרון   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618274501   שיעור יסוד: נושאים במטא-אתיקה   ד"ר יאיר לוי   בחינת בית   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 8/2/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 17/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 14/3/2021,בשעה 09:15

  0618522101   Reading course: David Lewis's "On the plurality of worlds   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522501   שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין: "המחברת הכחולה והמחברת החומ   ד"ר ענת מטר   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522601   שיעור קריאה: ז'אן-ז'אק רוסו: על המקור והיסודות לאי-השוויון   מר אורן רוז   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522701   שיעור קריאה: עמנואל לוינס: המוות והזמן   גב' קרן יחזקאל   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618523001   שיעור קריאה: ז'אן-לוק ננסי - The Gravity of Thought   מר תום מרגלית   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618717201   חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים**   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 25/1/2021, בשעה 09:15

  מועד ב : 10/03/2021 בשעה : 09:15 ; פרסום הבחינה 7/3/2021, בשעה 09:15

  0618745801   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   בחינה   08/02/2021  09:15  21/03/2021  16:00 
  0618758501   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   ד"ר נוה פרומר   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0618101501   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר ענת מטר   בחינה   27/06/2021  09:00  27/07/2021  09:00 
  0618101601   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   בחינה   04/07/2021  13:00  05/08/2021  09:00 
  0618101802   מבוא לפילוסופיה של המוסר   ד"ר נוה פרומר   בחינה   12/07/2021  09:00  12/08/2021  09:00 
  0618103002   מבוא לפילוסופיה יוונית   פרופ' אורנה הררי   בחינה   30/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  0618103202   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינה   08/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  0618104201   מבוא לפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   בחינה   15/07/2021  09:00  17/08/2021  09:00 
  0618105901   מבוא לאסתטיקה   פרופ' אלי פרידלנדר   בחינה   23/06/2021  09:00  22/07/2021  09:00 
  0618106805   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'   גב' זוהר בן יאיר   עבודה   מועד א : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618106806   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'   גב' ים וינברג   עבודה   מועד א : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618106807   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'   מר איתמר פופליקר   עבודה   מועד א : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618215001   שיעור יסוד: ספקנות מודרנית - מאתיקה למטאפיזיקה   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618220002   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   פרופ' עילית פרבר   בחינה   09/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  0618221201   שיעור יסוד: מאטומיזם להדוניזם: קריאה בפילוסופיה של אפיקורוס   ד"ר שרון וייסר   בחינה   25/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
  0618242001   שיעור יסוד: חוטים פילוסופיים בטקסטים הודיים קלאסיים   פרופ' דני רוה   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618243201   שיעור יסוד: הפילוסוף והחיה   ד"ר ענת מטר   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618243401   שיעור יסוד: תיאוריה ביקורתית מאדורנו עד באטלר   ד"ר נוה פרומר   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618279001   שיעור יסוד: תורת הנפש של אריסטו   פרופ' אורנה הררי   בחינת בית   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 12/7/2021, בשעה 09:00

  מועד ב : 18/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום הבחינה 15/8/2021, בשעה 09:00

  0618284501   שיעור יסוד: מושגי יסוד בפסיכואנליזה   פרופ' רות רונן   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618521001   שיעור קריאה: גוטלוב פרגה - מאמרים מתוך The Frege Reader   ד"ר עפרה רכטר   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522001   שיעור קריאה: ג'ודית בטלר - Excitable Speech   מר גלעד קינן   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522201   שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים"   מר רגב יאירי   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522401   שיעור קריאה: גילברט רייל, The Concept of Mind   ד"ר יאיר לוי   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522801   שיעור קריאה: אלבר קאמי: הנפילה   גב' יעל לביא   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618522901   שיעור קריאה: צ'יאן מו - מחשבות רגועות משפת האגם   גב' ענבל שמיר   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618717301   מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' ענבל בלום   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0618717401   מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו*   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף


  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive