לוח בחינות

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 26/04/2020, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 24/09/2020
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0627101001   מבוא לבלשנות: מבט פנורמי   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינה   02/02/2020  13:00  27/02/2020  09:00 
0627101001   מבוא לבלשנות: מבט פנורמי   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינת ביניים   06/12/2019  09:00  10/01/2020  09:00 
0627112001   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   בחינה   12/02/2020  09:00  05/03/2020  09:00 
0627213001   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   בחינה   06/02/2020  09:00  03/03/2020  13:00 
0627213001   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   בחינת ביניים   27/12/2019  09:00  17/01/2020  09:00 
0627218901   מבוא לפרגמטיקה   פרופ' מירה אריאל   בחינה   18/02/2020  13:00  15/03/2020  16:00 
0627222001   ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני   פרופ' מירה אריאל   בחינה   16/02/2020  13:00  08/03/2020  16:00 
0627224401   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   בחינה   28/01/2020  09:00  23/02/2020  09:00 
0627224401   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   בחינת ביניים   12/12/2019  08:00  03/01/2020  09:00 
0627402801   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   גב' טל נס ,פרופ' איה מלצר-אשר   בחינה   04/02/2020  09:00  25/02/2020  09:00 
0627402801   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   גב' טל נס ,פרופ' איה מלצר-אשר   בחינת ביניים   08/12/2019  08:00  10/01/2020  09:00 
0627407201   רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות   ד"ר עינת שיטרית   בחינה   09/02/2020  13:00  01/03/2020  13:00 

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0627102201   פונולוגיה מתחילים   פרופ' אותי בת-אל   בחינה   22/07/2020  13:00  21/08/2020  09:00 
0627106001   מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינה   05/07/2020  09:00  04/08/2020  09:00 
0627106001   מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינת ביניים   22/05/2020  09:00  12/06/2020  09:00 
0627114201   מבוא לסמנטיקה   מר אלון פישמן ,מר אביב שונפלד   בחינה   12/07/2020  13:00  09/08/2020  09:00 
0627211401   רכישת שפה במודל הגנרטיבי   ד"ר אירנה בוטוויניק   בחינה   01/07/2020  09:00  02/08/2020  09:00 
0627211701   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   בחינה   14/07/2020  13:00  11/08/2020  09:00 
0627211701   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   בחינת ביניים   04/05/2020  10:00  22/05/2020  09:00 
0627216601   פונולוגיה מתקדמים   ד"ר אוון גרי כהן   בחינה   21/07/2020  09:00  18/08/2020  09:00 
0627222201   בלשנות חישובית מתחילים   ד"ר רוני קציר   בחינה   16/07/2020  09:00  13/08/2020  09:00 
0627225501   סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינת בית   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0627328001   דו לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש   ד"ר אירנה בוטוויניק   בחינה   08/07/2020  09:00  06/08/2020  09:00 
0627402901   פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינה   26/07/2020  09:00  20/08/2020  09:00 
0627407701   נוירובלשנות: שפה ומוח   ד"ר עינת שיטרית   בחינה   19/07/2020  13:00  16/08/2020  13:00 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive