לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0687111101   מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת   ד"ר אורי סלע   בחינה   18/01/2022  09:00  10/02/2022  09:00 
0687111301   מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת   ד"ר רעות הררי   בחינה   23/01/2022  09:00  14/02/2022  09:00 
0687111501   מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת   ד"ר אהוד הלפרין   בחינה   27/01/2022  09:00  17/02/2022  09:00 
0687168001   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687168002   יפנית שנה א'   גב' מסקו מוסקוביץ ,מר יוסף סרור   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687168003   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687170001   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687170002   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי ,גב' חויי סיה   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687170003   סינית שנה א'   גב' חואנג צולי   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687218901   זהויות אזוריות בסין המודרנית   פרופ' מרק גמזה   בחינה   02/02/2022  09:00  27/02/2022  09:00 
0687242002   נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה   ד"ר סמדר וינטר   בחינה   24/01/2022  09:00  16/02/2022  09:00 
0687242501   דת וחברה ביפן המודרנית   ד"ר ארז יוסקוביץ   בחינה   25/01/2022  09:00  14/02/2022  09:00 
0687243901   חיים בין תרבויות   פרופ' מרק גמזה   בחינה   26/01/2022  09:00  16/02/2022  09:00 
0687247301   בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה   ד"ר רועי צהר   בחינה   23/01/2022  09:00  14/02/2022  09:00 
0687252001   רב תרבותיות והגירה ביפן הגלובלית   ד"ר דלית בלוך   עבודה   13/02/2022  13:00     
0687253001   מאה שנים למפלגה הקומוניסטית בסין:הצלחות, מפלות, התאמות והסתג   ד"ר יואל קורנרייך   בחינה   20/01/2022  09:00  10/02/2022  09:00 
0687253801   לחיות עם האלים בהינדואיזם: פסלים,מקדשים,סביבה   ד"ר אהוד הלפרין   בחינה   19/01/2022  09:00  13/02/2022  09:00 
0687253901   נדודי קריאה: מהאופנישדות עד סלמאן רושדי   פרופ' דני רוה   עבודה   13/02/2022  13:00     
0687254001   סאונד ופוליטיקה בסין מהמהאה ה - 16 ועד היום   ד"ר נועה הגש   בחינה   30/01/2022  09:00  20/02/2022  09:00 
0687254201   זן בודהיזם   ד"ר ארז יוסקוביץ   בחינה   27/01/2022  09:00  17/02/2022  09:00 
0687254401   הודו המודרנית-מהחלוקה ועד עתה   ד"ר רוני פרצ'ק   עבודה   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 16.01.2022 שעה 09:00

0687254801   יפן בעידן הדיגיטלי: עירוניות וקהילות חדשות עיר ועירוניות   דר' הלנה גרינשפון   עבודה   20/02/2022  13:00     
0687255001   קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע.   ד"ר גיא שבבו   בחינה   02/02/2022  09:00  27/02/2022  16:00 
0687268001   יפנית שנה ב'   גב' מסקו מוסקוביץ ,מר יוסף סרור   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687268002   יפנית שנה ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי ,גב' ניקי ליטמן   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687268003   יפנית שנה ב'   גב' מסקו מוסקוביץ ,מר יוסף סרור   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687270001   סינית שנה ב'   גב' חואנג צולי   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687270002   סינית שנה ב'   גב' ג'אנג לי   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687270003   סינית שנה ב'   גב' חויי סיה   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687334101   חלום ההיכלות האדומים   פרופ' מאיר שחר   עבודה סמינריונית          
0687343701   רפואה,גוף,חברה והיסטוריה ביפן   ד"ר רעות הררי   עבודה סמינריונית          
0687346501   הוליווד במומבאי: חקיינות וזהות בקולנוע ההודי   ד"ר רוני פרצ'ק   עבודה סמינריונית          
0687443701   כל הסיפור כולו: משמעותם ותפקידם של נארטיבים בהגות הודו הקלאס   ד"ר רועי צהר   עבודה סמינריונית          
0687445201   גישות לכתיבת ההיסטוריה של סין המודרנית   פרופ' מרק גמזה   עבודה סמינריונית          
0687446901   קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט   ד"ר רפי פלד   עבודה סמינריונית          
0687452201   סמינר מתודולוגי: זהויות תרבותיות, לאומיות ואתניות בסין המודר   ד"ר עודד אבט   עבודה סמינריונית          
0687453001   בין שתי האימפריות: נושאים נבחרים בהיסטוריה של סין משלהי החאן   ד"ר נועה הגש   עבודה סמינריונית          
0687453101   מרחב, חברה וסביבה בסין העכשווית   ד"ר דרור קוכן   עבודה סמינריונית          
0687453201   הם לא כמונו: על שדים,חיות,מיניות ומוסר בתרבות הודו   ד"ר לוי שחם אילנית   עבודה סמינריונית          
0687453501   קריאה במקורות ביפנית מהתקופה הטרום-מודרנית   פרופ' אנדריו פלאקס   עבודה סמינריונית          
0687900001   סנסקריט שנה א'   ד"ר רפי פלד   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687900201   סינית קלאסית א'   פרופ' ג'אנג פינג   בחינת בית   מועד א : 27/01/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 13.01.2022 שעה 09:00

מועד ב : 21/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 07.02.2022 שעה 09:00

0687900801   סינית שנה ג', חלק א'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687900802   סינית שנה ג', חלק א'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687901901   יפנית שנה ג', חלק א'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 12.01.2022 שעה 09:00

מועד ב : 07/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 06.02.2022 שעה 09:00

0687910901   יפנית קלאסית, חלק א'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 25.01.2022 שעה 09:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 07.02.2022 שעה 09:00

0687920001   הינדי שנה א'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687921001   הינדי שנה ב'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינה   12/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0687923501   קוריאנית א'   ד"ר יבגניה רוזנפלד   בחינה   17/01/2022  09:00  15/02/2022  09:00 
0687924001   קריאת טקסטים מתקדמת ביפנית   ד"ר מיקה לוי- יממורי   עבודה סמינריונית          
0687924101   סנסקריט שנה ב': להיות אם העולם : קריאה ב Devi-Mahatmyam   ד"ר רפי פלד   בחינת בית   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 10.01.2022 שעה 09:00

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 09.02.2022 שעה 09:00

0687924401   הינדי שנה ג': הינדואיזם בחדשות הטלויזיה   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינת בית   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 11.01.2022 שעה 09:00

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 08.02.2022 שעה 09:00

סמסטר אב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
06870000   סמינר מחלקתי     עבודה סמינריונית          
0687251401   סדנת סין העכשווית:תאוריה ופרקטיקה   ד"ר אורי סלע   עבודה   10/03/2022  13:00     
0687450001   אלוהות ומרחב בהינדואיזם: מקומם של האלים   ד"ר אהוד הלפרין   עבודה סמינריונית          

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0687111201   מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו   ד"ר אורי סלע   בחינה   21/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
0687111401   מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו   ד"ר רעות הררי   בחינה   26/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
0687111601   מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו   ד"ר אהוד הלפרין   בחינה   30/06/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
0687168001   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינה          
0687168002   יפנית שנה א'   גב' מסקו מוסקוביץ ,מר יוסף סרור   בחינה   14/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
0687168003   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינה   14/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
0687170001   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687170002   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי ,גב' חויי סיה   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687170003   סינית שנה א'   גב' חואנג צולי   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687206201   אדריכלות וסביבה ביפן   מר אריה קוץ   עבודה   25/08/2022  13:00     
0687211701   אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו   פרופ' מרק גמזה   בחינה   04/07/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
0687242401   אלות וזהות בהודות המודרנית -דת, חברה,פוליטיקה   ד"ר אהוד הלפרין   בחינה   30/06/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
0687246401   מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן   ד"ר רז גרינברג   בחינה   22/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
0687248101   סוגיות באמנות יפן   ד"ר שלמית בג'רנו   בחינה   10/07/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
0687248601   מבוא לדתות סין   פרופ' מאיר שחר   בחינה   28/06/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
0687249501   תנועות מחאה בקוריאה המודרנית   ד"ר ליאורה צרפתי   בחינה   05/07/2022  09:00  03/08/2022  09:00 
0687251201   מבוא לקוריאה המודרנית   ד"ר ליאורה צרפתי   בחינה   26/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
0687251701   הלב של הודו: היסטוריה תרבותית של הדרום   ד"ר לוי שחם אילנית   בחינה   21/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
0687253101   מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקים   ד"ר יואל קורנרייך   בחינה   20/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
0687253201   ספרות סינית במאה העשרים והעשרים-ואחת   פרופ' מרק גמזה   בחינה   10/07/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
0687253501   Asia Across Boundaries   ד"ר אורי סלע   עבודה   17/07/2022  13:00     
0687253601   כלכלה ופוליטיקה בסין   ד"ר ליאור רוזנברג   בחינה   06/07/2022  09:00  04/08/2022  09:00 
0687254101   ההיסטוריה של המדעים והטכנולוגיה בסין: מתקופת הברונזה ועד לשמ   ד"ר נועה הגש   בחינה   23/06/2022  09:00  21/07/2022  09:00 
0687254301   עבודה וארגונים ביפן בת זמננו בראי הקולנוע   ד"ר בייקוביץ אביטל   בחינה   19/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
0687254601   מייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה הגותית   ד"ר איתן בולוקן   עבודה   10/07/2022  13:00     
0687268001   יפנית שנה ב'   גב' מסקו מוסקוביץ ,מר יוסף סרור   בחינה   14/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
0687268002   יפנית שנה ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי ,גב' ניקי ליטמן   בחינה   14/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
0687268003   יפנית שנה ב'   גב' מסקו מוסקוביץ ,מר יוסף סרור   בחינה   14/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
0687270001   סינית שנה ב'   גב' חואנג צולי   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687270002   סינית שנה ב'   גב' ג'אנג לי   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687270003   סינית שנה ב'   גב' חויי סיה   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687340701   יפן העכשווית בפרספקטיבה של ביקורת חברתית-תרבותית   פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה   עבודה סמינריונית          
0687341901   סין ואירופה:הסטוריה של יחסים ורעיונות   פרופ' מרק גמזה   עבודה סמינריונית          
0687346401   קולה של האימפריה: חברה, קוסמולוגיה ומוזיקה בסין המוקדמת   ד"ר נועה הגש   עבודה סמינריונית          
0687346601   מעבר לערב:הודו והאסלאם   ד"ר רוני פרצ'ק   עבודה סמינריונית          
0687346701   משחקי הכס: מלוכה,משפחה ןמלחמה באפוסים ההודיים   ד"ר לוי שחם אילנית   עבודה סמינריונית          
0687400301   תרבות קוריאה העכשווית בראי המסורת העתיקה   ד"ר ליאורה צרפתי   עבודה סמינריונית          
0687447701   המסע למערב: ספרות ודת בסין הקיסרית המאוחרת   פרופ' מאיר שחר   עבודה סמינריונית          
0687452401   מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21   ד"ר רחל שאול   עבודה סמינריונית          
0687452801   לאו דזה   פרופ' גליה פת-שמיר   עבודה סמינריונית          
0687452901   סבל וגבולות השפה: מזרח ומערב   ד"ר רועי צהר ,ד"ר עילית פרבר   עבודה סמינריונית          
0687453301   קריאת טקסטים מתקדמת בסינית מודרנית   פרופ' ג'אנג פינג   עבודה סמינריונית          
0687453401   מסע וירטואלי בערי הודו מהצפון ועד הדרום   ד"ר גנאדי שלומפר   עבודה סמינריונית          
0687900001   סנסקריט שנה א'   ד"ר רפי פלד   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687902001   יפנית שנה ג', חלק ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 14/06/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 13.06.2022 שעה 09:00

מועד ב : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 13.07.2022 שעה 09:00

0687910801   סינית שנה ג', חלק ב'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687910802   סינית שנה ג', חלק ב'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687911001   יפנית קלאסית, חלק ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 23/06/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 14.06.2022 שעה 09:00

מועד ב : 26/07/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 17.07.2022 שעה 09:00

0687920001   הינדי שנה א'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687921001   הינדי שנה ב'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינה   15/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0687923601   קוריאנית ב'   ד"ר יבגניה רוזנפלד   בחינה   19/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
0687924201   סנסקריט שנה ב': האל העשוי ממילים-קריאה בסוגת הסתותרה   ד"ר רפי פלד   בחינת בית   מועד א : 13/06/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 12.06.2022 שעה 09:00

מועד ב : 14/07/2022 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחת המטלה 13.07.2022 שעה 09:00


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>