כתב עת 'ישראל'

ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל- היסטוריה, תרבות, חברה

ממשיך את הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל (2001-1970)

כל המאמרים שפורסמו ב'ישראל' ו'בהציונות' זמינים באתר.

"ישראל" החל להופיע בשנת 2002. 

העורכת: ד"ר רונה יונה 

חברי המערכת: פרופ' אבי בראלי, פרופ' נורית גרץ, ד"ר אבנר הורוביץ, פרופ' דוד טל, פרופ' חנה נוה, פרופ' שלום רצבי.

בישראל מתפרסמים מחקרים ומסות שעניינם ההיסטוריה של התנועה הציונית, היישוב היהודי בארץ ישראל ומדינת ישראל. לצדם מיוחדת תשומת לב רבה לגישה האינטרדיסיפלינרית, שכוללת את תחומי החברה והתרבות על היבטיהם השונים (סוציולוגיה, ספרות, מגדר, אמנות, יחסי חוץ וכדומה). מדור נוסף מוקדש לביקורת ספרים הנוגעים למגוון הנושאים שנזכרו לעיל. בכריכה של כל חוברת מודפסת עבודת אמנות פרי יצירת אמן ישראלי.

המאמרים המתפרסמים בישראל עוברים הליך שיפוט אנונימי בידי קוראים מומחים ומבוססים על כללי המחקר האקדמי. יתקבלו מאמרים מקוריים, שלא הוגשו לשיפוט בכתבי עת אחרים ולא פורסמו במקום ובשפה אחרים (הנחיות להגשת מאמרים)

מאסף הציונות היה כתב העת בעברית של המכון בשנים 2001-1970.

כתובת מערכת 'ישראל':

המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, בניין קרטר, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 69978. טל': 03-6409680, פקס': 03-6409468. אימייל: Israelj@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive