Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
שני, 02 מרץ 2015

דף הבית

 

נפתחת תכנית חדשה

לתרבות צרפת

לתואר ראשון ושני

בשנת הלימודים תשע"ו

 

 לפרטים: מזכירות התכנית  בטלפון 03-6409786

ובמייל: anatha@tauex.tau.ac.il

פרופ' נדין קופרטי צור kuperty@post.tau.ac.il

 

 התוכנית לתרבות צרפת מציעה מכלול בינתחומי של קורסים העוסקים בתרבות הצרפתית ובתרבותן של מדינות דוברות הצרפתית. לתרבות הצרפתית מעמד מרכזי בין תרבויות אירופה, המזרח התיכון, ישראל והעם היהודי. רבים מעקרונותיה אשר גובשו לאורך ההיסטוריה תרמו ועודם תורמים לעיצובם של משטרים דמוקרטיים ותרבויות בעולם כולו. בהיסטוריה של התרבות, המדעים והרעיונות, נודעה התרבות הצרפתית כקובעת סדר יום וכמקור השראה. השיעורים מוקדשים לסמליה הבולטים של התרבות הצרפתית: הספרות והשפה הצרפתית, הפילוסופיה, הקולנוע והאמנות, לצד דיון בהתפתחותה החברתית והפוליטית.

 

החוג לצרפתית באוניברסיטת תל-אביב מקבל מועמדים עם או ללא ידע בצרפתית ללימודי תואר ראשון, שני ושלישי. לאורך כל משך התואר, מעמיד החוג יועצים לרשות הסטודנטים.

 

תואר ראשון (B.A): 60 שעות סמסטריאליות המתפרשות על פני שלוש שנים. הקורסים עוסקים בתרבות הצרפתית ובספרותה החל מימי-הביניים ועד המאה העשרים וכמו-כן בבלשנות צרפתית.

יועץ לתואר ראשון: איב ואהל (ywahl@post.tau.ac.il)

 

תואר שני (M.A):  24 עד 28 שעות סמסטריאליות המתפרשות על פני שנתיים עם או ללא עבודת מחקר. הסמינרים ניתנים בעברית או בצרפתית ומכוונים להקנות לסטודנטים כלי מחקר מעמיקים בתחומי התרבות, הספרות, הבלשנות וכמו-כן בתרגום מצרפתית לעברית.

יועצת לתואר שני: מישל בוקובזה-קאהן (micheleb@post.tau.ac.il)

 

תואר שלישי (Ph. D): 6 שעות סמסטריאליות וכתיבת תזת דוקטורט, משך לימודי הדוקטורט הוא ארבע שנים. הדוקטורנטים נרשמים לבית-הספר ללימודי התרבות בפקולטה למדעי הרוח, לאחר שבחרו מנחה למחקר. חלה חובה להגיש בשנה הראשונה תכנית מחקר מאושרת על-ידי מנחה המחקר, ודוייח התקדמות שנתית.

 

מדי שנה במהלך חודש ספטמבר, מפרסם החוג לצרפתית את תכנית לימודים החדשה שלו.

 
חדשות ואירועים