Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
חמישי, 29 ינו' 2015

דף הבית

 מצגת - בואו ללמוד אצלנו

 

החוג ללימודי צרפת יפעל בשנת הלימודים תשע״ה במתכונת מצומצמת. אין הרשמה לסטודנטים חדשים לתואר ראשון ושני 

 

החוג ללימודי צרפת ממוקם בלבו הירוק והפורח של קמפוס אוניברסיטת תל-אביב ומשמש חוליה מקשרת עבור סטודנטים ישראלים ועולים חדשים מארצות דוברות צרפתית. עבור הסטודנטים ישראלים, החוג מאפשר להתוות מסלול הכשרה ולמידה הפותח אפשרויות מקצועיות וכלכליות במרחב הישראלי-צרפתי ובמדינות דוברות צרפתית בעולם. עבור העולים הפרנקופונים, החוג מהווה גם בית חם לאלה המבקשים להתאקלם בחברה הישראלית ובה בעת להמשיך ולטפח את מורשתם הלשונית והתרבותית.

החוג ללימודי צרפת מציע תכניות לימודים לתואר ראשון, שני ודוקטורט ומטפח קשרים הדוקים עם מוסדות בינלאומיים יוקרתיים הפותחים מגוון אפשרויות לסטודנטים בחוג (מלגות לחו"ל, שיתופי פעולה להנחיות משותפות לדוקטורט, סדנאות מחקר והזדמנויות עבודה).

במסגרת התואר הראשון, ניתנים שיעורים וסמינרים בעברית ובצרפתית בנושאי ספרות, לימודי תרבות (אומנויות, היסטוריה, הגות), חקר השפה והקניית מיומנויות לשוניות. מסלול הלימודים המוצע סולל את הדרך לסטודנטים המעוניינים לעבוד לאחר לימודיהם בתרגום, בהוראה ובכל שדה פעילות המשלב את השפה הצרפתית.

בתארים המתקדמים, בוחרים הסטודנטים מסלולי התמחות בדגש על מחקר בינתחומי על אודות צרפת ומדינות דוברות צרפתית בהיבטים תרבותיים, ספרותיים ובלשניים. מטרת הלימודים המתקדמים היא לחדד את כושר ההמשגה והניתוח, להעמיק את הידע ולהבין טוב יותר את המציאות הבינלאומית המורכבת תוך התמקצעות במרחב דובר הצרפתית. 

החוג לצרפתית באוניברסיטת תל-אביב מקבל מועמדים עם או ללא ידע בצרפתית ללימודי תואר ראשון, שני ושלישי. לאורך כל משך התואר, מעמיד החוג יועצים לרשות הסטודנטים.

 

תואר ראשון (B.A): 60 שעות סמסטריאליות המתפרשות על פני שלוש שנים. הקורסים עוסקים בתרבות הצרפתית ובספרותה החל מימי-הביניים ועד המאה העשרים וכמו-כן בבלשנות צרפתית.

יועץ לתואר ראשון: איב ואהל (ywahl@post.tau.ac.il)

 

תואר שני (M.A):  24 עד 28 שעות סמסטריאליות המתפרשות על פני שנתיים עם או ללא עבודת מחקר. הסמינרים ניתנים בעברית או בצרפתית ומכוונים להקנות לסטודנטים כלי מחקר מעמיקים בתחומי התרבות, הספרות, הבלשנות וכמו-כן בתרגום מצרפתית לעברית.

יועצת לתואר שני: מישל בוקובזה-קאהן (micheleb@post.tau.ac.il)

 

תואר שלישי (Ph. D): 6 שעות סמסטריאליות וכתיבת תזת דוקטורט, משך לימודי הדוקטורט הוא ארבע שנים. הדוקטורנטים נרשמים לבית-הספר ללימודי התרבות בפקולטה למדעי הרוח, לאחר שבחרו מנחה למחקר. חלה חובה להגיש בשנה הראשונה תכנית מחקר מאושרת על-ידי מנחה המחקר, ודוייח התקדמות שנתית.

 

מדי שנה במהלך חודש ספטמבר, מפרסם החוג לצרפתית את תכנית לימודים החדשה שלו.

 
חדשות ואירועים