תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית - תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ט:

 

תכנית הלימודים כוללת 36 שעות סמסטריאליות (ש"ס) והיא מורכבת ברובה מסמינרים עיוניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחה"צ בשעות 15:00 עד 20:00 ובימי שישי בשעות 08:00 עד 14:00 ונמשכים שלושה סמסטרים רצופים, ללא עבודת גמר.

 

הלימודים מתקיימים בבנין גילמן , קומה רביעית , כיתת סמינר 458 (בשיעור מקביל גם כיתה 456).

 

שימו לב, סמסטר ב', יש בחירה ,יש לבחור בין שני קורסים הנלמדים במקביל ולשלוח את בחירתך למזכירות התכנית במייל עם שם פרטי, שם משפחה ומספר ת.ז. shulamitt10@tauex.tau.ac.il‏

מספר מקומות מוגבל בכל קורס, ותנתן עדיפות ברישום לקורסים אלה לתלמידים אשר שלחו את בחירתם.

 

 

ברוכים הבאים תלמידי תשע"ט תכנית מרוכזת לתואר שני "פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית".

להלן מספר הודעות עבורכם:

1. הרישום לתכנית הלימודים, לקורסים, מתבצע על ידי מזכירות התכנית. לשם כך הנכם מתבקשים לשלוח מייל למזכירות התכנית בלבד מה קורסי הבחירה שלכם בסמסטר ב' עד ל 2.9.18 + עם שם פרטי, שם משפחה ומספר ת.ז.

shulamitt10@tauex.tau.ac.il‏

2. מועדי מפגשי הלימוד של התכנית המרוכזת שונים ממועדי הלימוד של השנה האונברסטאית הרגילה ומפורסמים באתר.

3. תלמידים אשר מגיעים עם רכב ללימודים מתבקשים להעביר מספר רישוי ,מתבקשים להעביר במייל למזכירות התכנית , מה מספר הרישוי עד ל 24.9.18

shulamitt10@tauex.tau.ac.il‏

4. לידיעה, מפגש הכרות לפני פתיחת שנת הלימודים, יתקיים ביום חמישי ה 11.10.18 שעה 18:00 באולם דרכליס , 496 , בנין גילמן קומה רביעית.

5. הלימודים בתכנית יתחילו יום חמישי 18.10.18 שעה 15:00 בכיתה הקבועה שלכם, כיתה  458 בנין גילמן קומה רביעית.

 

שנת לימודים מהנה ופורייה!  

 

ידיעון קורסים לשנת תש״פ

 

מספר קורס

שם קורס

שם מרצה

סמינר/שיעור

סמסטר

יום

שעה

1659-5006-01

מיומנויות אקדמיות במדעי הרוח (השלמה)

ד"ר קותי שוהם

תרגיל

א'

ה'

14:00-15:30

1659-5045-01

היסטוריות חברתיות של ידע

דר" אורי רוטלוי

שיעור

א'

ה'

15:45-17:15

1659-5015-01

פוליטיקה ביקורתית

ד"ר אילנה ארבל

סמינר

א'

ה'

17:30-20:45

1659-5002-01

פילוסופיה של המדע

ד"ר איציק יוסף

שיעור

א'

ו'

8:30-10:00

1659-5023-01

מבוא לתולדות המחשבה המודרנית

ד"ר עידן שמעוני

שיעור

א'

ו'

10:15-11:45

1659-5023-02

תרגיל צמוד לשיעור מבוא לתולדות המחשבה המודרנית

ד"ר עידן שמעוני

תרגיל

א'

ו'

12:00-13:30

1659-5023-03

תרגיל צמוד לשיעור מבוא לתולדות המחשבה המודרנית

ד"ר קותי שוהם

תרגיל

א'

ו'

12:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

1659-5041-01

המהפכה הדיגיטלית כמהפכת תרבות:

מהומו סאפיינס לרובוט החכם

ד"ר נועה גדי

סמינר

ב'

ה'

15:00-17:30

1659-5024-01

הפילוסופיה המדיום והמסר

ד"ר שי בידרמן

סמינר

ב'

ה'

17:45-20:15

1659-5042-01

פרטיות בעולם טכנולוגי מתהווה

ד"ר מיכל רפופורט

סמינר

ב'

ו'

8:30-10:00

1659-5030-01

סוגיות בתרבות הדיגיטלית

ד"ר כרמל וייסמן

סמינר

ב'

ו'

10:15-13:30

 

 

 

 

 

 

 

1659-5031-01

לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטאלי

ד"ר חיים דעואל לוסקי

סמינר

קיץ

ה'

15:00-18:15

1659-5043-01

סיבתיות בפילוסופיה ובמדע

ד"ר איציק יוסף

סמינר

קיץ

ה'

18:30-20:00

1659-5037-01

סוציולוגיה של הרשת

ד"ר עופר נור

סמינר

קיץ

ה'

18:30-20:00

1659-5007-01

דאו וירטואלי - פילוסופיה סינית על הרשת

פרופ' יואב אריאל

סמינר

קיץ

ו'

8:30-11:45

16595028-01

ידיעה ברשתות- עידן הסייבר

ד"ר בועז מילר

סמינר

קיץ

ו'

12:00-13:30

 

 

הודעות ומידע נוסף לתלמידים:

טבלת מפגשי ימי חמישי ושישי /תאריכי הלימודים

הודעה לפתיחת שנת הלימודים - תשע״ט

כללים ומועדים להגשת עבודות - תשע"ט

דף שער להגשת עבודות

קישור לבקשה לקבלת אורכה להגשת עבודה 

טופס אורכה להגשת עבודות

תאריכי סמסטרים ומועדי הגשת עבודות - תשע״ט​

ידיעון - תשע״ט

תיאורי הקורסים - תשע״ט

חניוני אחוזת חוף הסדר הנחה לסטודנטים 

התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות 

 

תכניות לימודים משנים קודמות:

תכנית לימודים שנה"ל תשע"ז

 

מספר הבהרות והנחיות בנוגע להגשת עבודות:

  •  המועד להגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות לסמסטר ב' וקורסים שנתיים לתשע"ז הוא יום ראשון 1.10.17, למעט בחוגים שבהם נקבע מועד מוקדם יותר להגשת עבודות רפרט.
  • בידיעון תוכלו למצוא הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניותיש להגיש את העבודה למזכירות החוג בה מתקיים הסמינר. המזכירות תעדכן את תאריך ההגשה ותעביר את העבודה למורה הרלוונטי.
  • אין למסור את העבודות ישירות למרצים.
  • חשוב לשים לב: בקשות לדחייה במועד הגשת העבודות נידונות על ידי ועדת הוראה פקולטטית.
  • ועדת הוראה פקולטטית לא מאשרת דחיות אלא במקרים חריגים ביותר. 
  • בקשות לדחייה, כאמור במקרים חריגים בלבד, ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון או באופן ידני למזכירות. יש לצרף אישורים מתאימים. את הבקשות יש להגיש עד שבועיים לפני תאריך הגשת העבודות.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive