תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית - תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ט:

 

תכנית הלימודים כוללת 36 שעות סמסטריאליות (ש"ס) והיא מורכבת ברובה מסמינרים עיוניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחה"צ בשעות 15:00 עד 20:00 ובימי שישי בשעות 08:00 עד 14:00 ונמשכים שלושה סמסטרים רצופים, ללא עבודת גמר.

 

הלימודים מתקיימים בבנין גילמן , קומה רביעית , כיתת סמינר 458 (בשיעור מקביל גם כיתה 456).

 

שימו לב, סמסטר ב', יש בחירה ,יש לבחור בין שני קורסים הנלמדים במקביל ולשלוח את בחירתך למזכירות התכנית במייל עם שם פרטי, שם משפחה ומספר ת.ז. shulamitt10@tauex.tau.ac.il‏

מספר מקומות מוגבל בכל קורס, ותנתן עדיפות ברישום לקורסים אלה לתלמידים אשר שלחו את בחירתם.

 

 

טבלת מפגשי ימי חמישי ושישי /תאריכי הלימודים

הודעה לפתיחת שנת הלימודים - תשע״ט

כללים ומועדים להגשת עבודות - תשע"ט

דף שער להגשת עבודות

קישור לבקשה לקבלת אורכה להגשת עבודה 

טופס אורכה להגשת עבודות

תאריכי סמסטרים ומועדי הגשת עבודות - תשע״ט​

ידיעון - תשע״ט

תיאורי הקורסים - תשע״ט

חניוני אחוזת חוף הסדר הנחה לסטודנטים 

התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות 

 

ברוכים הבאים תלמידי תשע"ט תכנית מרוכזת לתואר שני "פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית".

להלן מספר הודעות עבורכם:

1. הרישום לתכנית הלימודים, לקורסים, מתבצע על ידי מזכירות התכנית. לשם כך הנכם מתבקשים לשלוח מייל למזכירות התכנית בלבד מה קורסי הבחירה שלכם בסמסטר ב' עד ל 2.9.18 + עם שם פרטי, שם משפחה ומספר ת.ז.

shulamitt10@tauex.tau.ac.il‏

2. מועדי מפגשי הלימוד של התכנית המרוכזת שונים ממועדי הלימוד של השנה האונברסטאית הרגילה ומפורסמים באתר.

3. תלמידים אשר מגיעים עם רכב ללימודים מתבקשים להעביר מספר רישוי ,מתבקשים להעביר במייל למזכירות התכנית , מה מספר הרישוי עד ל 24.9.18

shulamitt10@tauex.tau.ac.il‏

4. לידיעה, מפגש הכרות לפני פתיחת שנת הלימודים, יתקיים ביום חמישי ה 11.10.18 שעה 18:00 באולם דרכליס , 496 , בנין גילמן קומה רביעית.

5. הלימודים בתכנית יתחילו יום חמישי 18.10.18 שעה 15:00 בכיתה הקבועה שלכם, כיתה  458 בנין גילמן קומה רביעית.

 

שנת לימודים מהנה ופורייה!  

 

 

 

 

סמסטר א' 2018/1

 

1659.5045.01               חדש!! היסטוריות חברתיות של ידע                            2 ש"ס

ד"ר אורי רוטלוי           סמ' א'         סמינר   ה'                 17-15                          גילמן   458                   

 

1659.5015.01               פוליטיקה ביקורתית                                                        4 ש"ס

ד"ר אילנה ארבל          סמ' א'         סמינר   ה'                 21-17                          גילמן   458 

 

1659.5002.01               מבוא לפילוסופיה של המדע                                              2 ש"ס

ד"ר יוסף יצחק              סמ' א'         שיעור   ו'                   10-8                            גילמן   458 

 

1659.5023.01               מבוא לתולדות המחשבה המודרנית                                 2 ש"ס

ד"ר עידן שמעוני           סמ' א'         שיעור   ו'                   12-10                         גילמן   458 

 

1659.5023.02               תרגיל צמוד לתולדות המחשבה המודרנית                         2 ש"ס

ד"ר עידן שמעוני           סמ' א'         תרגיל  ו'                   14-12                           גילמן   458 

 

1659.5023.03               תרגיל צמוד לתולדות המחשבה המודרנית                         2 ש"ס

ד"ר יקותיאל שהם      סמ' א'         תרגיל  ו'                   14-12                              גילמן   455

 

 

 

סמסטר ב' 2018/2

קורס לבחירה : בין קורס ד"ר גדי לבין קורס ד"ר חלוזין דברת

 

1659.5044.01               חדש!! מושגים מדעיים, מושגים פוליטיים: מהו מושג?              3 ש"ס          

ד"ר לין חלוזין דברת   סמ' ב'         סמינר   ה'                 18-15                                 גילמן   456

או

1659.5041.01               ממהפכת המידע לקידוד התודעה                                          3 ש"ס

ד"ר נועה גדי                  סמ' ב'         סמינר   ה'                 18-15                             גילמן   458 

 

1659.5024.01               פילוסופיה, המדיום והמסר                                                     3 ש"ס

ד"ר בידרמן שי             סמ' ב'         סמינר   ה'                 21-18                                 גילמן   458

קורס לבחירה : בין קורס ד"ר רפפורט לבין קורס ד"ר נור

 

1659.5037.01               עידן הסייבר:חברה,טכנולוגיה וידיעה                                     2 ש"ס

ד"ר עופר נורדהיימר נור   סמ' ב'    סמינר    ו'                  10-8                                     גילמן  455

או

1659.5042.01               פרטיות בעולם טכנולוגי מתהווה                                            2 ש"ס

ד"ר מיכל רפפורט        סמ' ב'         סמינר   ו'                   10-8                                    גילמן   458 

   

1659.5038.01               סוגיות עכשוויות בתרבות הדיגיטלית                                       4 ש"ס

ד"ר וייסמן כרמל         סמ' ב'         סמינר   ו'                   14-10                                   גילמן   458 

 

 

סמסטר קיץ 2018/3

1659.5031.01               לצלם בחברת הרשת                                                              4 ש"ס

ד"ר חיים דעואל לוסקי   סמ' ק     סמינר    ה'              19-15                                     גילמן    458 

 

1659.5043.01               סיבתיות בפילוסופיה ובמדע                                                    2 ש"ס

ד"ר יוסף יצחק              סמ' ק        סמינר   ה'               21-19                                      גילמן   458 

 

1659.5007.01               דאו וירטואלי - פילוסופיה סינית על הרשת                               4 ש"ס

פרופ' יואב אריאל        סמ' ק          סמינר   ו'                   12-8                                     גילמן   458 

 

1659.5028.01               עידן הסייבר: חברה,טכנולוגיה וידיעה-ידיעה ברשתות                2 ש"ס

ד"ר בועז מילר               סמ' ק          סמינר   ו'                   14-12                                 גילמן   458 

 

בחינת גמר

קורס מספר  1659-9998-01         בחינת גמר בע"פ על אחת מתוך שתי עבודות סמינריוניות

 

תכניות לימודים משנים קודמות:

תכנית לימודים שנה"ל תשע"ז

 

מספר הבהרות והנחיות בנוגע להגשת עבודות:

  •  המועד להגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות לסמסטר ב' וקורסים שנתיים לתשע"ז הוא יום ראשון 1.10.17, למעט בחוגים שבהם נקבע מועד מוקדם יותר להגשת עבודות רפרט.
  • בידיעון תוכלו למצוא הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניותיש להגיש את העבודה למזכירות החוג בה מתקיים הסמינר. המזכירות תעדכן את תאריך ההגשה ותעביר את העבודה למורה הרלוונטי.
  • אין למסור את העבודות ישירות למרצים.
  • חשוב לשים לב: בקשות לדחייה במועד הגשת העבודות נידונות על ידי ועדת הוראה פקולטטית.
  • ועדת הוראה פקולטטית לא מאשרת דחיות אלא במקרים חריגים ביותר. 
  • בקשות לדחייה, כאמור במקרים חריגים בלבד, ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון או באופן ידני למזכירות. יש לצרף אישורים מתאימים. את הבקשות יש להגיש עד שבועיים לפני תאריך הגשת העבודות.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive