תוכנית מנהלים מרוכזת - תכנית לימודים

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית - תכנית לימודים לשנה"ל תשע"ח:

 

תכנית הלימודים כוללת 36 שעות סמסטריאליות (ש"ס) והיא מורכבת ברובה מסמינרים עיוניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחה"צ בשעות 15:00 עד 20:00 ובימי שישי בשעות 08:00 עד 14:00 ונמשכים שלושה סמסטרים רצופים, ללא עבודת גמר.

 

הלימודים מתקיימים בבנין גילמן , קומה רביעית , כיתת סמינר 458 (בשיעור מקביל גם כיתה 456).

 

כללים ומועדים להגשת עבודות - תשע"ח

 

תשע"ח סמסטר א' 12.1.2018 - 19.10.2017

 

יום חמישי

15:00-16:30    ידע ומוסדות ידע – היסטוריה חברתית, פרופ' יוסי שורץ

קורס מספר  1659-5000-01                    2 ש"ס

 

20:00-16:45    פוליטיקה ביקורתית, ד"ר אילנה ארבל

קורס מספר  1659-5015-01                    4 ש"ס

Critical Politics: Marx, Popper, Foucault

 

יום שישי

10:00-08:30    מבוא לפילוסופיה של המדע, ד"ר איציק יוסף

קורס מספר  1659-5002-01                    2 ש"ס

 

11:45-10:15    מבוא לתולדות המחשבה המודרנית (שו"ת) ש"ס

שיעור  ד"ר עידן שמעוני                   

קורס מספר  1659-5023-01                    2 ש"ס

 

13:30-12:00    תרגיל קריאה מודרכת שתי קבוצות במקביל ד"ר עידן שמעוני / ד"ר קותי שוהם

קורס מספר  1659-5023-02                    2 ש"ס

קורס מספר  1659-5023-03                    2 ש"ס

 

תשע"ח סמסטר ב'  18.5.2018 - 15.2.2018

 

יום חמישי

17:30-15:00    סוגיות עכשוויות בתרבות הדיגיטלית, ד"ר כרמל ויסמן

קורס מספר  1659-5038-01                    3 ש"ס

 

20:00-17:45    פילוסופיה, המדיום והמסר, ד"ר שי בידרמן

קורס מספר  1659-5024-01                    3 ש"ס

 

יום שישי

08:30 – 10:00     *עידן הסייבר: חברה, טכנולוגיה וידיעה –ידיעה ברשתות, ד"ר בועז מילר

קורס מספר  1659-5028-01                    2 ש"ס

*קורס בחירה נלמד במקביל לקורס של ד"ר מישורי דניאל

 

08:30 – 10:00  *סביבה, חברה, נחלת הכלל, ד"ר דניאל מישורי

קורס מספר  1659-5018-01                    2 ש"ס

*קורסי בחירה נלמד במקביל לקורס של ד"ר מילר בועז

 

13:30-10:15    ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור מושגי של מרכיבי התרבות הדיגיטלית, ד"ר נועה גדי

קורס מספר  1659-5041-01                    4 ש"ס

 

תשע"ח סמסטר קיץ  14.9.2018 - 21.6.2018

 

יום חמישי

18:15-15:00    לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי, ד"ר חיים דעואל לוסקי

קורס מספר  1659-5031-01                    4 ש"ס

 

20:00-18:30     עידן הסייבר: חברה, טכנולוגיה וידיעה – סוציולוגיה של הרשת, ד״ר עופר נור

קורס מספר  1659-5037-01                    2 ש"ס

 

יום שישי

10:00-08:30    דאו וירטואלי - פילוסופיה סינית על הרשת, פרופ' יואב אריאל

קורס מספר  1659-5007-01                    4 ש"ס

 

13:30-12:00   פרטיות בעולם טכנולוגי מתהווה, ד״ר מיכל רפופורט

קורס מספר  1659-5042-01                    2 ש"ס

 

בחינת גמר

קורס מספר  1659-9998-01                    בחינת גמר בע"פ

 

תכניות לימודים משנים קודמות:

תכנית לימודים שנה"ל תשע"ז

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive