תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית - תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ח:

 

תכנית הלימודים כוללת 36 שעות סמסטריאליות (ש"ס) והיא מורכבת ברובה מסמינרים עיוניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחה"צ בשעות 15:00 עד 20:00 ובימי שישי בשעות 08:00 עד 14:00 ונמשכים שלושה סמסטרים רצופים, ללא עבודת גמר.

 

הלימודים מתקיימים בבנין גילמן , קומה רביעית , כיתת סמינר 458 (בשיעור מקביל גם כיתה 456).

 

כללים ומועדים להגשת עבודות - תשע"ח

תיאור הקורסים

דף שער להגשת עבודות

טופס אורכה להגשת עבודות

 

תשע"ח סמסטר א' 12.1.2018 - 19.10.2017

 

יום חמישי

15:00-16:30    ידע ומוסדות ידע – היסטוריה חברתית, פרופ' יוסי שורץ

קורס מספר  1659-5000-01                    2 ש"ס

 

20:00-16:45    פוליטיקה ביקורתית, ד"ר אילנה ארבל

קורס מספר  1659-5015-01                    4 ש"ס

Critical Politics: Marx, Popper, Foucault

 

יום שישי

10:00-08:30    מבוא לפילוסופיה של המדע, ד"ר איציק יוסף

קורס מספר  1659-5002-01                    2 ש"ס

 

11:45-10:15    מבוא לתולדות המחשבה המודרנית (שו"ת) ש"ס

שיעור  ד"ר עידן שמעוני                   

קורס מספר  1659-5023-01                    2 ש"ס

 

13:30-12:00    תרגיל קריאה מודרכת שתי קבוצות במקביל ד"ר עידן שמעוני / ד"ר קותי שוהם

קורס מספר  1659-5023-02                    2 ש"ס

קורס מספר  1659-5023-03                    2 ש"ס

 

תשע"ח סמסטר ב'  18.5.2018 - 15.2.2018

 

יום חמישי

17:30-15:00    סוגיות עכשוויות בתרבות הדיגיטלית, ד"ר כרמל ויסמן

קורס מספר  1659-5038-01                    3 ש"ס

 

20:00-17:45    פילוסופיה, המדיום והמסר, ד"ר שי בידרמן

קורס מספר  1659-5024-01                    3 ש"ס

 

יום שישי

08:30 – 10:00     *עידן הסייבר: חברה, טכנולוגיה וידיעה –ידיעה ברשתות, ד"ר בועז מילר

קורס מספר  1659-5028-01                    2 ש"ס

*קורס בחירה נלמד במקביל לקורס של ד"ר מישורי דניאל

 

08:30 – 10:00  *סביבה, חברה, נחלת הכלל, ד"ר דניאל מישורי

קורס מספר  1659-5018-01                    2 ש"ס

*קורסי בחירה נלמד במקביל לקורס של ד"ר מילר בועז

 

13:30-10:15    ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור מושגי של מרכיבי התרבות הדיגיטלית, ד"ר נועה גדי

קורס מספר  1659-5041-01                    4 ש"ס

 

תשע"ח סמסטר קיץ  14.9.2018 - 21.6.2018

 

יום חמישי

18:15-15:00    לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי, ד"ר חיים דעואל לוסקי

קורס מספר  1659-5031-01                    4 ש"ס

 

20:00-18:30     עידן הסייבר: חברה, טכנולוגיה וידיעה – סוציולוגיה של הרשת, ד״ר עופר נור

קורס מספר  1659-5037-01                    2 ש"ס

 

יום שישי

10:00-08:30    דאו וירטואלי - פילוסופיה סינית על הרשת, פרופ' יואב אריאל

קורס מספר  1659-5007-01                    4 ש"ס

 

13:30-12:00   פרטיות בעולם טכנולוגי מתהווה, ד״ר מיכל רפופורט

קורס מספר  1659-5042-01                    2 ש"ס

 

בחינת גמר

קורס מספר  1659-9998-01                    בחינת גמר בע"פ

 

תכניות לימודים משנים קודמות:

תכנית לימודים שנה"ל תשע"ז

 

מספר הבהרות והנחיות בנוגע להגשת עבודות:

  •  המועד להגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות לסמסטר ב' וקורסים שנתיים לתשע"ז הוא יום ראשון 1.10.17, למעט בחוגים שבהם נקבע מועד מוקדם יותר להגשת עבודות רפרט.
  • בידיעון תוכלו למצוא הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניותיש להגיש את העבודה למזכירות החוג בה מתקיים הסמינר. המזכירות תעדכן את תאריך ההגשה ותעביר את העבודה למורה הרלוונטי.
  • אין למסור את העבודות ישירות למרצים.
  • חשוב לשים לב: בקשות לדחייה במועד הגשת העבודות נידונות על ידי ועדת הוראה פקולטטית.
  • ועדת הוראה פקולטטית לא מאשרת דחיות אלא במקרים חריגים ביותר. 
  • בקשות לדחייה, כאמור במקרים חריגים בלבד, ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון או באופן ידני למזכירות. יש לצרף אישורים מתאימים. את הבקשות יש להגיש עד שבועיים לפני תאריך הגשת העבודות.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive