תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

תוכנית מרוכזת - תכנית הלימודים

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית - תכנית הלימודים לשנה"ל תש״פ:

 

תכנית הלימודים כוללת 36 שעות סמסטריאליות (ש"ס) והיא מורכבת ברובה מסמינרים עיוניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחה"צ בשעות 15:00 עד 20:00 ובימי שישי בשעות 08:00 עד 14:00 ונמשכים שלושה סמסטרים רצופים, ללא עבודת גמר.

 

הלימודים מתקיימים בבנין גילמן , קומה רביעית.

 

ידיעון קורסים לשנת תש״פ

 

מספר קורס

שם קורס

שם מרצה

סמינר/שיעור

סמסטר

יום

שעה

1659-5045-01

היסטוריות חברתיות של ידע

דר" אורי רוטלוי

שיעור

א'

ה'

15.00-16.30

1659-5015-01

פוליטיקה ביקורתית

ד"ר אילנה ארבל

סמינר

א'

ה'

16.45-18.15

1659-5002-01

פילוסופיה של המדע

ד"ר איציק יוסף

שיעור

א'

ו'

8:30-10:00

1659-5023-01

מבוא לתולדות המחשבה המודרנית

ד"ר עידן שמעוני

שיעור

א'

ו'

10:15-11:45

1659-5023-02

תרגיל צמוד לשיעור מבוא לתולדות המחשבה המודרנית

ד"ר עידן שמעוני

תרגיל

א'

ו'

12:00-13:30

1659-5023-03

תרגיל צמוד לשיעור מבוא לתולדות המחשבה המודרנית

ד"ר קותי שוהם

תרגיל

א'

ו'

12:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

1659-5041-01

המהפכה הדיגיטלית כמהפכת תרבותית:

מהומו סאפיינס לרובוט החכם

ד"ר נועה גדי

סמינר

ב'

ה'

15:00-17:30

1659-5024-01

הפילוסופיה המדיום והמסר

ד"ר שי בידרמן

סמינר

ב'

ה'

17:45-20:15

1659-5042-01

פרטיות בעולם טכנולוגי מתהווה

ד"ר מיכל רפופורט

סמינר

ב'

ו'

8:30-10:00

1659-5038-01

סוגיות בתרבות הדיגיטלית

ד"ר כרמל וייסמן

סמינר

ב'

ו'

10:15-13:30

 

 

 

 

 

 

 

1659-5031-01

לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטאלי

ד"ר חיים דעואל לוסקי

סמינר

קיץ

ה'

15:00-18:15

1659-5037-01

סוציולוגיה של הרשת

ד"ר עופר נור

סמינר

קיץ

ה'

18:30-20:00

1659-5007-01

דאו וירטואלי - פילוסופיה סינית על הרשת

פרופ' יואב אריאל

סמינר

קיץ

ו'

8:30-11:45

1659-5043-01

סיבתיות בפילוסופיה ובמדע

ד"ר איציק יוסף

סמינר

קיץ

ו'

12:00-13:30

 
 

 

הודעות ומידע נוסף לתלמידים:

טבלת מפגשי ימי חמישי ושישי /תאריכי הלימודים

דף שער להגשת עבודות

קישור לבקשה לקבלת אורכה להגשת עבודה 

טופס אורכה להגשת עבודות

חניוני אחוזת חוף הסדר הנחה לסטודנטים 

התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות

נוהל הגשת עבודות

טופס ערעור על ציון

 

 

תוכניות לימודים משנים קודמות:

ידיעון - תשע״ט

תיאורי הקורסים - תשע״ט

 

תוכנית הלימודים לשנת תשפ"א תתפרסם בהמשך.

 

 

מספר הבהרות והנחיות בנוגע להגשת עבודות:

המועד להגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות : 

סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020.

סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020.

סמסטר קיץ : יום חמישי 31 בדצמבר 2020 ( מועד זה הינו מאוחר יותר משאר התלמידים באוניברסיטה).

  • בידיעון תוכלו למצוא הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות. יש להגיש את העבודה למזכירות החוג בה מתקיים הסמינר. המזכירות תעדכן את תאריך ההגשה ותעביר את העבודה למרצה הרלוונטי/ת.
  • אין למסור את העבודות ישירות למרצים/ות.
  • חשוב לשים לב: בקשות לדחייה במועד הגשת העבודות נידונות על ידי ועדת הוראה פקולטטית.
  • ועדת הוראה פקולטטית לא מאשרת דחיות אלא במקרים חריגים ביותר.
  • בקשות לדחייה, כאמור במקרים חריגים בלבד, ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון או באופן ידני למזכירות. יש לצרף אישורים מתאימים. את הבקשות יש להגיש עד שבועיים לפני תאריך הגשת העבודות.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive