אודות החוג

תורת הספרות, ספרות עברית, ספרות כללית, מקצועות הכתיבה הספרותית

החוג לספרות הוא חוג לימודים חדש שהוקם על בסיס איחוד החוגים לתורת הספרות הכללית ולספרות עברית. הקמתו מבקשת לבטא את פוריותם של קשרי הגומלין בין תורת הספרות לבין העיסוק בספרות המקומית, הישראלית, וליצור מגוון תוכניות לימוד שיאפשרו לבוגרי החוג לקחת חלק במעשה הספרותי בארץ - כקוראים מיומנים, כמתווכים, כמשתתפים בשיח הספרותי וכיוצרים; ולאחר לימודי התואר השני גם כדור חדש של חוקרים.

החוג מבקש להעניק לתלמידי התואר הראשון השכלה ומיומנות בתחומים השונים של תורת הספרות ושל הספרות העברית והכללית, והמגמות המעשיות שלו נועדו להכשיר כותבים, מבקרים, עורכים ומתרגמים. תוכנית הלימודים של התואר השני מכוונת להעמיק את הידע הספרותי ואת היכולת המחקרית, תוך פרישת קשת רחבה של אפשרויות התמחות ושל שילובים בין נושאים שונים בתחומי הספרות.

שערי החוג החדש נפתחו בשנת הלימודים תשס"ו.

הלימודים לתואר ראשון בחוג מושתתים על חטיבה משותפת של לימודי ליבה ומציעים בחירה בין מספר מגמות, ובראשן מגמת ספרות עברית ומגמת תורת הספרות וספרות כללית.

לימודי תורת הספרות וספרות כללית מתמקדים בענפיה השונים של תורת הספרות, בחטיבות מרכזיות וביוצרים מרכזיים של הספרות הכללית, במקומה של הספרות במסגרת התרבות ובדיון השוואתי בסוגים, בזרמים ובתקופות של הספרות. הלימודים במגמת ספרות עברית מתמקדים בספרות העברית לתקופותיה ולסוגיה, תוך הדגשה מיוחדת של הספרות העברית והישראלית במאה העשרים. הם מציעים התבוננויות בצמתים היסטוריים ופואטיים מרכזיים בתולדות הספרות העברית, ובחינה מחודשת של טקסטים קאנוניים על-פי דרכי הפרשנות המודרנית.

נוסף למגמות אלה מציע החוג החדש תוכניות לימוד לתואר ראשון שלא היו קיימות במסגרות הקודמות: מגמת לימודים משולבת ומגמה ייחודית שעניינה מקצועות הכתיבה הספרותית הכוללת שלוש תוכניות לימוד - כתיבה יוצרת ותרגום ספרות. תוכניות אלה, הראשונות בסוגן בארץ, מציעות שילוב ייחודי של לימודים תיאורטיים לצד סדנאות מעשיות. את הסדנאות מדריכים סופרים, מתרגמים ועורכים בולטים.

הלימודים לתואר שני בחוג מציעים סמינרים בתחומי הספרות העברית, תורת הספרות והספרות הכללית, ללא חלוקה למגמות נפרדות. תלמידי התואר השני מוזמנים לשלב בין הנושאים השונים לפי הדגשים המעניינים אותם, ולבחור בין מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) לבין מסלול עיוני (ללא עבודת גמר).

פרטים נוספים על מסלולי הלימוד של החוג לספרות ניתן למצוא בידיעון - ראו הפנייה בקישורים.

יועצות החוג לתואר ראשון: פרופ' יעל לבוא lyaell@post.tau.ac.il, ד"ר סמדר שיפמן shiffman@post.tau.ac.il

החוג לספרות - מכונים וסדרות

המכון לחקר הספרות והתרבות העברית ע"ש לאורה ושוורץ קיפ
ראש המכון: פרופ' מיכאל גלוזמן.
כתובת המכון: רוזנברג 311, טלפון 03-6409701,  KippCenter@tauex.tau.ac.il

המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
ראש המכון: ד"ר אורלי לובין.
המכון אחראי על הוצאת כתב-העת Poetics Today בעריכת פרופ‘ מאיר שטרנברג.
כתובת המכון: גילמן 486, טלפון 03-6409420
אתר המכון: http://www.tau.ac.il/humanities/porter

סדרת ספרות פלוס
עורכי הסדרה: פרופ' מיכאל גלוזמן וד"ר סמדר שיפמן.
מפגשי הסדרה מתקיימים אחת לשבוע, בימי רביעי בשעה 18:00, ומארחים חוקרים בכירים מדיסציפלינות שונות (משפטנים, חוקרי ספרות, חוקרים במדעי היהדות, סופרים, היסטוריונים ועוד), המאירים את הטקסט ואת עולמו.
הסדרה בתשלום. לפרטים: mailto:kippcneter@tauex.tau.ac.il

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer