סגל התכנית למדעי הדתות

סגל התכנית

 

 

ראש התכנית

פרופ' אוריה שביט

ראש התכנית למדעי הדתות וראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

מתמחה במחקר תיאולוגיה והלכה אסלאמיים מודרניים ובסוציולוגיה של המיעוטים המוסלמים במערב.

מלמד את הקורסים: "פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי"; "פקה אל-אקליאת אל-מסלמה: המאבק על ההגמוניה בשדה משפטי מתפתח"; "דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע".

פרויקט המחקר הנוכחי שלו (מענק הקרן הלאומית למדעים 2020-2017) עוסק בהלכה האסלאמית באירופה.

 

ספריו האחרונים: 

Islamism and the West: from 'cultural attack' to 'missionary migrant'. New York, NY: Routledge, 2014.

Shari'a and Muslim Minorities: the wasati and salafi approaches to fiqh al-aqalliyyat al-Muslima. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Zionism in Arab Discourses. Manchester: Manchester University Press, 2016.

Scientific and Political Freedom in Islam: a critical reading of the modernist apologetic school. London; New York, NY: Routledge, 2017.

 

שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג.

oriyasha@post.tau.ac.il

 

 

ד"ר נחמה ורבין

מתמחה בפילוסופיה של הדת: בעיית הרע, אמונה וספק, אמונה ורציונליות, ויטגנשטיין, קירקגור ובסליחה בפילוסופיה ובדת.

מלמדת את הקורס: "סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת: סמינר מחקר וכתיבה".

 

פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק ב- 

Providence Interiorized: Maimonides, Kierkegaard and Weil on Divine Providence and the Defeat of Suffering.

The Unforgivable.

 

פרסומיה האחרונים:

"Three Knights of Faith on Job's Suffering and its Defeat." International Journal for Philosophy and Theology, 78 (2017), pp. 382-395.

"Moses Maimonides on Job's Happiness and the Riddle of Divine Transcendence." European Journal for Philosophy of Religion, 8:4 (2016), pp. 125-141.

"Resentment and Protest as Theological Responses to the Shoa." in Ethics of In-Visibility: Imago Dei, Memory and Human Dignity in Jewish and Christian Thought. Claudia Welz. (Ed.) Tubingen: Mohr Siebeck, 2015, pp. 235-246.

"Self-Deception and the Life of Faith." The Heythrop Journal, 55:5 (2014), pp. 845-859.

 

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל. גילמן, חדר 492

nverbin@post.tau.ac.il

 

 

ד"ר ארי אנגלברג

מתמחה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הדת; מגדר, משפחה, רווקות ודת; לאומיות ודת.

מלמד את הקורס "מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת".

פרויקט המחקר הנוכחי שלו עוסק בימין הקיצוני העירוני הישראלי.

 

פרסומיו האחרונים:

"Update: Singles in Late?Modern Conservative." Religions Journal for the Scientific Study of Religion, 55:3 (2016), pp. 652-655.‏

"Religious Zionist singles: caught between 'family values' and 'young adulthood'." Journal for the Scientific Study of Religion, 55:2 (2016), pp. 349–364.

"Modern Orthodoxy in Post-Secular times: Jewish identities on the boundaries of Religious Zionism." Journal of Modern Jewish Studies, 14:1 (2015), pp. 126-139.‏

"הסרת הקסם מהאהבה הרומנטית והשבתו לחיק המשפחה: ספרי הדרכה דתיים לזוגיות בהתמודדות עם 'אתגרי תרבות המערב'." סוציולוגיה ישראלית, י"ב:1 (2010), עמ' 111 – 134.

 

שעות קבלה: בתיאום מראש

arien@tauex.tau.ac.il

 

 

ד"ר ברברה מאייר

מתמחה בהגות נוצרית בעקבות השואה; כריסטולוגיה - השיח העיוני על ישו; אתיקה לאחר השואה; התייחסות נוצרית אל חוק ומשפט; תיאוריה בין-דתית.

מלמדת את הקורסים: "תרגיל במבוא למדעי הדתות"; "הדקדוק הפנימי של הנצרות 2 השילוש הקדוש"; "הורות בהגות יהודית ונוצרית"; "מבוא לדתות העולם".

פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק בתפקיד החוק בתאוריה הבין דתית של המאה ה-21.

 

פרסומים נבחרים:

"שפת בן." בתוך: אביטל וולמן ויוסף שוורץ (עורכים.), הנוצרי משורר ציון. לזיכרו של מרסל ז'אק דבואה (1920-2007). ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2012, עמ' 67-61.

Christologie im Schatten der Shoah – im Lichte Israels. Studien zu Paul van Buren und Friedrich Wilhelm Marquardt. Zürich: Theologischer Verlag Zürich (TVZ), 2004.

"The Dogmatic Significance of Christ Being Jewish". In Philip A. Cunningham, Joseph Sievers, Mary C. Boys, Hans Hermann Henrix and Jesper Svartvik (eds.),  Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships. Grand Rapids, Mich, William B. Eerdmans Publishing Company, 2011, pp. 144-156.

Il significato dogmatico di Cristo in quanto ebreo Gesù Cristo e il popolo ebraico: Interrogativi per la teologia di oggi. Rome: Gregorian & Biblical Press, 2012. [Italian translation].

 

שעות קבלה: בתיאום מראש. ימי רביעי, 1400-1500.

barmeyer@post.tau.ac.il

 

 

פרופ' גידי בוהק

מתמחה ביהדות; מאגיה יהודית; מיסטיקה יהודית קדומה; גניזת קהיר; מאגיה בעולם היווני-רומי.

מלמד את הקורס: "מלאכים ושדים במבט השוואתי".

מחקרו הנוכחי עוסק בטקסטים המדעיים בארמית מגניזת קהיר - במימון הקרן הלאומית למדע, 2018-2014.

 

פרסומיו האחרונים:

 “Manuals of Mantic Wisdom: From the Dead Sea Scrolls to the Cairo Genizah.” in Hindy Najman, Jean-Sbastien Rey and Eibert J.C. Tigchelaar (eds.), Tracing Sapiential Traditions in Ancient Judaism.[JSJ Supplements, 174], Leiden: Brill, 2016. pp. 191-216.

 “Conceptualizing Demons in Late Antique Judaism”. in Siam Bhayro and Catherine Rider (eds.), Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period, [Magical and Religious Literature of Late Antiquity. Leiden: Brill, 2017. pp. 111-133.

 “Magic in the Cemeteries of Late-Antique Palestine.” in Oren Tal and Zeev Weiss (eds.), Expressions of Cult in the Southern Levant in the Greco-Roman Period. [Contextualizing the Sacred, 6],Turnhout: Brepols, 2017. pp. 157-174.

"בראשית ראשית בגימטריא: מקורות חדשים לחקר תורת הסוד היהודית בתקופת התלמוד והגאונים." תרביץ, פג (תשס"ה), עמ' 529-513.

 

שעות קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל. רוזנברג, חדר 404.

gbohak@post.tau.ac.il

 

 

ד"ר סימה זלצברג-בלאק

מתמחה בחקר החברה החרדית, במגדר, בקנאות דתית ובאתנוגרפיה.

מלמדת את הקורס: "עבודת שדה בחקר קבוצות דתיות: אתגרים, דילמות ודרכי פעולה".

מחקריה הנוכחיים עוסקים במשחקי ילדים בחברה החרדית ובהשתלבותם של גרים אפרו-אמריקאים בקהילה היהודית בניו יורק. 

 

פרסומיה האחרונים:

 “Religious Coercion and Violence Against Women: The Case of Biet Shemesh”. in F. Banda and L. Fishbayn Joffe (eds.), Women's Rights and Religious Law: Domestic and International Perspectives. New York, NY: Routledge, 2016. pp. 152-175.

"'הגאולה על כתיפיהן' - על אפנת השאלים (השכמיות) בקרב נשים חרדיות." חקר החברה החרדית, 2 (2015), עמ' 116-88.

"'טרור לשם שמיים': על פעילות טרור מצד חרדים קיצוניים." קרימינולוגיה ישראלית, ו' (2017), עמ' 37-17.

 

שעות קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל. יום ד', 1600-1700.

simazalcberg@gmail.com 

 

 

פרופ' רון מרגולין

מתמחה בחקר החסידות וההגות היהודית המודרנית. חוקר הפנמה דתית, מיתוסים, חילון ורוחניות.

מלמד את הקורס: "מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת".

מחקריו עוסקים בתפיסת היהדות כתרבות, גלגול המושג, מקורותיו ומובנותו בימינו; תפיסת היהדות כמוסריות, מקורותיה, מאפיינה ומעמדה בעשורים האחרונים; המקורות העיוניים של קבלת הרב אשלג; הנס יונס בין פילוסופיה של הביולוגיה לחילוניות דתית.

 

פרסומיו האחרונים:

הדת הפנימית: פנומנולוגיה של חיי הדת הפנימיים והשתקפותם במקורות היהדות. ירושלים ורמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן, תשע"ב 2012.

"הכמיהה לחיים רוחניים בישראל." בתוך: נטע בנטור ומיכאל שולץ (עורכים), באשר הוא שם: ליווי רוחני במערכות הבריאות והרווחה בישראל, ירושלים 2017, עמ' 33-21.

"הדתיות הנסתרת בכפירתו של ניטשה: על קריאותיהם של א"ד גורדון ומרטין בובר בכתבי ניטשה." עיון, ס"ד (אוקטובר 2015), עמ' 430-418.

"פניו השונים של המיתוס." בתוך: רון מרגולין, גדעון בוהק, ישי רוזן צבי (עורכים), מיתוס, ריטואל ומיסטיקה. תל אביב: תעודה כ"ו, תשע"ד 2014, עמ' 219-137.

 

שעות קבלה: בתיאום מראש. רוזנברג, חדר 403.

טלפון: 03-6407213

rmargo@post.tau.ac.il

 

 

ד"ר רונית רותם

מתמחה בביוכימיה וביולוגיה של התא; מנגנוני העברת מסר מהרמה התאית לרמת הגוף.

מלמדת את הקורס: "חומר ותודעה - משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי".

 

שעות קבלה: בתיאום מראש, הפקולטה לרפואה, חדר 227.

טלפון: 03-6406095

נייד: 052-2300794

ronitr@tauex.tau.ac.il

 

 

ד"ר שרה זלצברג

מתמחה בחברה החרדית, מגדר, סטייה, אלימות מינית ורב תרבותיות.

מלמדת את הקורס: "הציונות הדתית: תיאולוגיה, אידיאולוגיה ומגדר".

פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק בתפיסות ביחס לפגיעות בילדים בקרב דמויות בעלות סמכות והשפעה רוחנית ודתית בחברה החרדית.

פרסומיה האחרונים:

"The Place of Culture and Religion in Patterns of Reporting Sexual Abuse of Ultra-Orthodox Male Victims." Journal of Child Sexual Abuse, 26:5 (2017), pp. 590-607. 

"'They Won't Speak to Me, but They Will Talk to You': On the Challenges Facing a Woman Researcher Doing Fieldwork among Male Ultra-Orthodox Victims of Sexual Abuse." A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues Gender, 29 (2015), pp. 108-132.

"Characteristics of Harmful Sexual Behavior among Young Ultra-Orthodox (Haredi) Men." Israeli Criminology, 4 (2014), pp. 73-104. [Heb]

"'The Silence of Males':  Reporting and Under Reporting of Ultra-Orthodox (Haredi) Males Who Had Been Sexually Abused." In Y. Aviad-Wilchek and Y. Maze (eds.), Silent Violence: Men as Victims. Ariel: Ariel University Press, 2014. pp. 175-205. [Heb]

 

שעות קבלה: בתיאום מראש. יום רביעי, 1600-1700.

sarazalcberg@gmail.com

 

 

ד"ר תומר פרסיקו

מתמחה ברוחניות העכשווית ובתרבות הניו-אייג'; רוחניות עכשווית ביהדות; תהליך החילון; זהויות דתיות בישראל.

מחקריו הנוכחיים עוסקים בתהליך החילון והשפעתו על המסורת היהודית; וב"הר הבית: בין קדושה ללאומיות".

 

ספרו האחרון:

מדיטציה יהודית:התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשע"ו 2016.

 

tomerpersico@gmail.com

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>