מנהלת ומזכירות הפקולטה

 

דוא"ל פקס טלפון שם תפקיד
corry@post.tau.ac.il

 

03-6407839

03-6409788

03-6409421

פרופ' ליאו קורי דקאן הפקולטה

 DeanH@tauex.tau.ac.il

galico@tauex.tau.ac.il 

 

03-6407839

03-6409788

03-6409421

נירית סגל

גלי כהן

 

לשכת דקאן
niraS@tauex.tau.ac.il

 

03-6409457

03-6409491

03-6409455

נירה שירמן משנה מנהלי לדקאן
anatl@tauex.tau.ac.il

 

03-6409457

03-6409491

03-6409455

  ענת ליסק   ע' משנה מנהלי לדקאן לכ"א ומשק
 talikat@tauex.tau.ac.il

 

03-6409457

03-6409491

03-6409455

  טלי קציר   מזכירת כח-אדם ומינהל
einatch@tauex.tau.ac.il


03-6409457

03-6409491
03-6409455
עינת צ'אקי-גואטה מזכירת כח-אדם ורכש לחוקרים
liorag@post.tau.ac.il

 

03-6409457

03-6409998 ליאורה קרני-גבאי ע' משנה מנהלי לדקאן לענייני תלמידים
meitalab@tauex.tau.ac.il

03-6406584

03-6409996

מיטל גלילי

מזכירת ועדת הוראה ותלמידים
  Humstud@tauex.tau.ac.il

 

03-6406584

   03-6409780

ורד נוף, אחראית מזכירות תלמידים

,מיטל גניגר
מזכירת תלמידים

,יעל כהן
מזכירת תלמידים

  מזכירות סטודנטים

gilamo@tauex.tau.ac.il

orlym@tauex.tau.ac.il


03-6406584

03-6409789

03-6407433

גילה משה

אורלי מלמוד 

עורכת ידיעון ורכזת תכנית לומדים בגילמן
 leaha@tauex.tau.ac.il

 

03-6409457

03-6409925  לאה עבדי ע' משנה מנהלי לדקאן לתקציבים
ruthmo@tauex.tau.ac.il

 

03-6409457

03-6407089   רותי מורן   מזכירת משק ותקציב
  lisab@tauex.tau.ac.il

 

03-6407839

  03-6409288   ליסה בן סניור   מרכזת ועדות מינויים סגל בכיר
  nuritpr@tauex.tau.ac.il

 

03-6407839

 03-6409324   נורית פרייס רכזת מלגות לתארים מתקדמים
jrakerman@tauex.tau.ac.il

 

 03-6408972 רקפת אקרמן רכזת לענייני תלמידים – תכניות
בינלאומיות והזמנות ממחקר
 maor1d@tauex.tau.ac.il

 

03-6405576

  03-6409927   מאור דאיה   ראש צוות מחשוב

gilh@tauex.tau.ac.il

yaronws@tauex.tau.ac.il

alexka@tauex.tau.ac.il

 

03-6405576

  03-6409923

גיל חרודי

ירון יעקב

אלכס קדנר

מתאמי מחשוב
 

 

dannya@tauex.tau.ac.il

 

 

03-6406630

   03-6409220

,דני אשר
מנהל הגוש

מנהל הגוש

yaronl@tauex.tau.ac.il

03-6406630

  03-6409220

ירון לוי, ס' מנהל גוש

 

צוות עובדי הבית בניין גילמן

yossita@tauex.tau.ac.il

elirone@post.tau.ac.il

 

03-6405196

,יוסי טבוך
מנהל בית

אלירון אלימלך

צוות עובדי הבית בניין ווב

 YaacovC@tauex.tau.ac.il

   03-6409390 ,יעקב כהן
מנהל בית
 צוות עובדי הבית בניין קרטר

 ramit@tauex.tau.ac.il

gershonb@tauex.tau.ac.il

 

03-6407031

 03-6409050

,רמי טמיר
מנהל בית

גרשון ברסלבסקי

 צוות עובדי הבית בניין רוזנברג
       

מנהלת ומזכירות ביה"ס לחינוך

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive