סגל מנהלי - הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409790
03-6407367
גליה אידלשטייןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(מזכירת תכנית פכ"מ
03-6406363
אלירון טל אלימלךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6405196
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןעוזרת מנהלית בכירה
03-6409799
03-6407287
אדם[מלך העכביש] אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6409220
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםעוזרת למרכזת המכון
03-6409579
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל גוש מדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
אילה ביטמןפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותמזכירת תכנית תרבות הילד והנוער
03-6409995
03-6407247
ליסה בן סניורפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת מורים
03-6409288
03-6407839
איתמר בן-עזראפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהשרטט ממצאים ארכיאולוגיים
03-6409405
עמי בראונרפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהמודד ושרטט
גריגורי ברסלבסקיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6409050
03-6407031
ג'ן ברקפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרעוזרת מינהלית
03-6405936
03-6405937
ליאורה גבאיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר ראש מנהל לתלמידים
03-6409998
03-6409457
יוליה גוטליבפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהאחראי מעבדות שרטוט גרפיקה וצילום
03-6409405
שירלי גלזרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג למזרח אסיה
03-6407836
03-6406712
מיטל גליליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת ועדת הוראה ולימודים
03-6409996
03-6406584
מריון גליקסברגפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תאחראי חדר המידע
03-6409584
03-6415802
מיטל גניגר שיקנאג'יפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409780
03-6406584
ענת גרוספקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409450
03-6406934
ענת גרוספייספקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג למזרח התיכון ואפריקה
03-6409450
03-6406934
מאור דאיהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש צוות מחשוב בכיר
03-6409927
03-6405576
מרים דבירפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג לפילוסופיה
03-6409492
03-6407630
יעל דניאליפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםעוזר מנהלי בכיר-חוג ללימודים כלליים
03-6409073
03-6406904
עדנה דרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תארים מתקדמים- ביה"ס למדעי התרבות
03-6409880
03-6409880
ענת הנדלמןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6407836
03-6406712
רות ויגודסקיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג להיסטוריה של עם ישראל
03-6409277
03-6405542
יפית וינרפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהמרכז מעבדת רפאות
03-6409323
נאוה וינשטוקפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהרכזת ניהולית
03-6405627
אפרת זהביפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםעורך מדעי
03-6405921
רותי זוסמןפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
03-6409685
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג לבלשנות
03-6409685
03-6405109
נטע זיו אבפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןעוזרת מנהלית בכירה
שימרית חדדפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןאחראי מעקב תקציבי
גיל חרודיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחטכנאי מחשבים
03-6405576
יוסי טבוךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
03-6405196
רות טיטונוביץפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג ללימודי התרבות העברית
03-6409787
סופיה טלז אברמובפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןאחראי אוסף ספריית מהלמן
03-6407917
רמי טמירפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
03-6409050
שרית יובלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409492
03-6407630
ירון יעקבפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחטכנאי מחשבים
03-6409923
03-6405576
יעל כהןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6406598
יעקב כהןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
פורטונה נאוה כהןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג ללימודים קלאסיים
03-6409779
ירון לויפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחסגן מנהל גוש מדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
יעל לויפקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהמזכירת תארים מתקדמים
073-3804073
4073 (פנימי)
מיכל לוינסוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409785
03-6406229
רוסלין לוןפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תמעבדת תמלילים אנגלית
03-6409584
ירדנה ליבובסקיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג להיסטוריה
03-6409785
03-6406229
ענת ליסקפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחע' משנה מינהלי לדקאן לכ"א ומשק
03-6409491
03-6409457
יעלה מודעיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג לצרפתית
03-6409786

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive