סגל מנהלי - הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409790
03-6407367
אלירון טל אלימלךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6405196
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןעוזרת מנהלית בכירה
03-6409799
03-6407287
אדם אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6409220
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםעוזרת למרכזת המכון
03-6409579
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל גוש מדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
אילה ביטמןפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותמזכירת תכנית תרבות הילד והנוער
03-6409995
03-6407247
ליסה בן סניורפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת מורים
03-6409288
03-6407839
קרן בן ציוןפקולטה למדעי הרוחחוג לגיאוגרפיהמזכירת תלמידים
איתמר בן-עזראפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהשרטט ממצאים ארכיאולוגיים
03-6409405
עמי בראונרפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהמודד ושרטט
גריגורי ברסלבסקיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6409050
03-6407031
ג'ן ברקפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרעוזרת מינהלית
03-6405936
03-6405937
ליאורה גבאיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר ראש מנהל לתלמידים
03-6409998
03-6409457
עזת גבארהפקולטה למדעי הרוחחוג לגיאוגרפיהטכנאי מחשוב משק ואינוונטר
03-6409895
יוליה גוטליבפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהאחראי מעבדות שרטוט גרפיקה וצילום
03-6409405
שירלי גלזרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג למזרח אסיה
03-6407836
03-6406712
מיטל גליליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת ועדת הוראה ולימודים
03-6409996
03-6406584
מריון גליקסברגפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תאחראי חדר המידע
03-6409584
03-6415802
מיטל גניגר שיקנאגיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409780
03-6406584
ענת גרוספקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409450
03-6406934
ענת גרוספייספקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג למזרח התיכון ואפריקה
03-6409450
03-6406934
מאור דאיהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש צוות מחשוב בכיר
03-6409927
03-6405576
מרים דבירפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג לפילוסופיה
03-6409492
03-6407630
יעל דניאליפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםעוזר מנהלי בכיר-חוג ללימודים כלליים
03-6409073
עדנה דרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תארים מתקדמים- ביה"ס למדעי התרבות
דורה דרוסקיןפקולטה למדעי הרוחחוג לגיאוגרפיהספרן 36-40
03-6409044
ענת הנדלמןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409786
03-6406252
רות ויגודסקיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג להיסטוריה של עם ישראל
03-6409277
03-6405542
יפית וינרפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהמרכז מעבדת רפאות
03-6409323
נאוה וינשטוקפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהרכזת ניהולית
03-6405627
רותי זוסמןפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
03-6409685
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג לבלשנות
03-6409685
03-6405109
ענת זיסקינדפקולטה למדעי הרוחחוג לגיאוגרפיהעוזר מנהלי-חוג לגיאוגרפיה
03-6423619
03-6409896
03-6406243
שימרית חדדפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןאחראי מעקב תקציבי
גיל חרודיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחטכנאי מחשבים
03-6409923
03-6405576
יוסי טבוךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
03-6405196
רות טיטונוביץפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג ללימודי התרבות העברית
03-6409787
03-6407367
סופיה טלז אברמובפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןאחראי אוסף ספריית מהלמן
03-6407917
רמי טמירפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
03-6409050
שרית יובלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409492
03-6407630
ירון יעקבפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחטכנאי מחשבים
03-6409923
03-6405576
נעמה יפעתפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג לערבית
03-6409723
עובדיה יקירפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
יעל כהןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6406598
יעקב כהןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמנהל בית
נאוה כהןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג ללימודים קלאסיים
03-6409779
פקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסיים
03-6409779
ירון לויפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחסגן מנהל גוש מדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
מיכל לוינסוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409785
03-6406229
רוסלין לוןפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תמעבדת תמלילים אנגלית
03-6409584
ירדנה ליבובסקיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזר מנהלי בכיר-חוג להיסטוריה
03-6409785
03-6406229

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive