מזכירויות החוגים ושעות הקבלה

בשאלות לגבי התנהלות שוטפת ובעיות חריגות, יש לפנות למזכירויות החוגים על פי הרשימה בהמשך.

 

בשאלות או בקשות חריגות, לאחר בירור עם מזכירויות החוגים, ניתן לפנות אל:

 

פרופ' מלאת שמיר
טל': 03-6407896, דוא"ל: mshamir@post.tau.ac.il

 

גב' ליאורה קרני-גבאי
ימים א',ג',ד' בין השעות 10.00-14.00, יום ב' בין השעות 11.00-15.00
טל': 03-6409998, דוא"ל: liorag@tauex.tau.ac.il

 

גב' מיטל גלילי
בין השעות 8:00-12:00
טל': 03-6409996, דוא"ל: meitalab@tauex.tau.ac.il

 

 

מזכירות תלמידים

בניין גילמן, חדר 150, טל': 03-6409780, דוא"ל: humstud@tauex.tau.ac.il
 

קבלת קהל: ימים א', ג', ד': 09:00–13:00, יום ב': 09:00–15:00

 

אנגלית ולימודים אמריקניים

 • בניין ווב, חדר 505, טל': 03-6409683, דוא"ל: humenglish@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 08:30–12:15, 15:30-13:45. יום ג', ה': 9:00–12:15
 • ראש החוג: ד"ר נועם רייזנר, reisnern@post.tau.ac.il
  שעת קבלה סמסטר ב' :יום ב' – 15:00-14:00

 

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 • בניין גילמן, חדר 226, טל': 03-6409703, פקס: 03-6406883, דוא"ל: nadinres@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א'-ד': 09:30–12:30, ימים ב', ד': 14:30–15:30
 • ראש החוג: פרופ' רן ברקאי, barkaran@post.tau.ac.il

 

בלשנות

 • בניין ווב, חדר 405, טל': 03-6409685, פקס: 03-6405109, דוא"ל: ruthzu@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א',ג',ד',ה': 09:00–13:00, יום ב': 09:00–15:00
 • ראשת החוג: פרופ' מירה אריאל, mariel@post.tau.ac.il

 

גאוגרפיה וסביבת האדם

 • בניין יד-אבנר, חדר 214, טל': 03-6409896, 03-6423619, פקס: 03-6406243
 • דוא"ל: ענת זיסקינד:  anatzis@post.tau.ac.il, קרן בן ציון:  kerenbnz@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 09:30–13:00, יום ג': 10:00–14:00
 • ראשת החוג: פרופ' הדס סערוני, saaroni@post.tau.ac.il

 

היסטוריה כללית

 • בניין גילמן, חדר 374, טל': 03-6409785, פקס: 03-6406229, דוא"ל: YardenaL@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 09:00–13:00, ימים ג', ה': 09:00–15:00
 • ראש החוג: פרופ' יונתן פרייס, price@post.tau.ac.il
 • יועץ החוג: ד"ר אורי פרויס, opreuss@post.tau.ac.il

 

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

מזכירות התואר הראשון:

 

מזכירות התואר השני ותכנית ללימודי אפריקה:

 • בניין גילמן, חדר 428, טל': 03-6409714, דוא"ל:  blatt@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א' ו-ד': 13:00-10:00, יום ב': 14:00-10:00, יום ה': 16:00-11:00
 • ראשת התכנית ללימודי אפריקה: ד"ר אירית בק
 • ראשת החוג: ד"ר מירי שפר-מוסנזון דוא"ל shefer@post.tau.ac.il

 

היסטוריה של עם ישראל

 • בניין קרטר, חדר 206, טל': 03-6409277, פקס: 03-6405542, דוא"ל: ruthiv@post.tau.ac.il
 • קבלת קהל: יום א': 13:00–15:00, ימים ב'-ה': 10:00–13:00
 • ראש החוג: פרופ' דוד אסף, dassaf@post.tau.ac.il

 

לימודי מזרח אסיה

 • בניין גילמן, חדר 259, טל': 03-6407836, פקס: 03-6406712, דוא"ל: shirleyg@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ג', ה' 10:00-13:00.  יום ב' 10:00-15:00.  יום ד' אין קבלת קהל.
 • ראשת החוג: פרופ' גליה פת-שמיר, galiap@tau.ac.il

 

לימודי נשים ומגדר

 • בניין רוזנברג, קומה ב', חדר 210, טל': 03-6405936, דוא"ל: jennybarak@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 10:00–15:00, יום א': 13:00–15:00
 • ראשת התכנית: ד"ר סמדר שיפמן, shiffman@post.tau.ac.il

 

לימודים קלאסיים

 • בניין גילמן, חדר 457, טל': 03-6409779, דוא"ל: classics@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: יום א': 15:00-10:00, ימים ב'-ד': 10:00–14:00, בימי חמישי המזכירות סגורה
 • ראשת החוג: פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ, rachelze@post.tau.ac.il

 

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

 • בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל: rutht@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
 • ראש החוג: פרופ' משה מורגנשטרן, mmorgen@post.tau.ac.il

 

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

 • בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל: rutht@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
 • ראש החוג: פרופ' אדם אפטרמן, afterman@post.tau.ac.il

 

החוג למקרא

 • בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל: rutht@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
 • ראשת החוג: פרופ' מאירה פוליאק, meirap@post.tau.ac.il

 

לימודי הערבית והאסלאם

 • בניין ווב, חדר 414, טל': 03-6409723, דוא"ל: naamai@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ג': 10:30–14:00, יום ד': 15:00-10:30, יום ה' - אין קבלת קהל
 • מ"מ ראש החוג: פרופ' אוריה שביט oriyasha@post.tau.ac.il

 

ספרות

 

פילוסופיה

 • בניין גילמן, חדר 363 טל': 03-6409492, פקס: 03-6407630, דוא"ל: philos@post.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ד', ה': 10:00–13:00, יום ב': 10:00–15:00
 • ראש החוג:  פרופ' רות רונן מייל, rronen@post.tau.ac.il

 

לימודי צרפת

 • בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786, דוא"ל: anatha@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א',ג', ה': 10:00–13:00, יום ב': 12:00–15:00

 

התכנית לתרבות צרפת

 • בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786, דוא"ל: anatha@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א',ג', ה': 10:00–13:00, יום ב': 12:00–15:00
 • ראש החוג: מר איב ואל, ywahl@post.tau.ac.il

 

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

 • בניין גילמן, חדר 459, טל': 03-6409072, פקס: 03-6406904, דוא"ל: gstudies@tau.ac.il
 • קבלת קהל: יום א': 10:00–13:00, יום ב': 10:00–15:00, ימים ג'-ד' 09:00-13:00
 • ראש החוג: פרופ' יוחאי אופנהיימר, oppenyo@post.tau.ac.il

 

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

 • בניין גילמן, חדר 383, טל': 03-6409198, פקס: 03-6409463, דוא"ל: cohn@tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 10:00–14:00, יום ג': 15:00–13:00
 • ראש המכון: פרופ' ז'וזה ברונר, joseb@post.tau.ac.il

 

ביה"ס למדעי היהדות

 • בניין רוזנברג, חדר 304, טל': 03-6409275, 03-6409467, פקס: 03-6407031, דוא"ל: liatn@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: יום א': 15:00-09:30, ימים ב'-ה': 09:30–14:00
 • ראשת ביה"ס: פרופ' תמר סוברן, tamarsovran@gmail.com

 

ביה"ס למדעי התרבות

 • בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-6409325, פקס: 03-6407909, דוא"ל: culture@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל לתלמידי התואר השלישי: ימים א', ג', ד': 10:00–13:00
 • קבלת קהל לתלמידי התואר השני: ימים ב', ג', ה' בין השעות 15:00-11:00, טל': 03-6409880, דוא"ל: shoshanac@tauex.tau.ac.il
 • ראשת בית הספר: פרופ' מישל קאהן, micheleb@post.tau.ac.il
 • ראשת היחידה למחקר התרבות: פרופ' רקפת סלע-שפי, rakefet@post.tau.ac.il
 • ראשת התכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה: ד"ר אורנה פלג,  pelegor@post.tau.ac.il

 

ביה"ס להיסטוריה

 • בניין גילמן, חדר 380, טל': 03-6409625, פקס: 03-6409469, דוא"ל: eilat@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 09:30–14:00(לנוחיותכם, ניתן גם לתאם פגישות במועדים אחרים)
 • ראש ביה"ס: פרופ' אביעד קליינברג, aviad.kleinberg@gmail.com

 

ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 

התכנית למדעי הדתות

 

התכנית למצטיינים ב"פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים" - פכ"מ

 • בניין גילמן, חדר 364, טל': 03-6406363, דוא"ל: ppe@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: ימים א' ו-ה': 10:00–13:00, יום ג': 15:00-12:00 (מומלץ בתיאום מראש)
 • ראש התכנית: ד"ר אסף שרון, assafsharon@post.tau.ac.il

 

תכנית הלימודים לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער

 • בניין גילמן, חדר 478א', טל': 03-6409995, פקס: 03-6407247, דוא"ל: ayab@tauex.tau.ac.il
 • קבלת קהל: יום ג': 15:00-10:00, יום ד': 14:00-10:00
 • ראשת התכנית: פרופ' זהר שביט, zshavit@tauex.tau.ac.il
 • יועצת אקדמית של התכנית: פרופ' יעל דר, yaelda@post.tau.ac.il
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive