מזכירויות החוגים ושעות הקבלה

שאלות לגבי התנהלות שוטפת ובעיות חריגות, יש לפנות למזכירויות החוגים על פי הרשימה בהמשך.

בשאלות או בקשות חריגות, לאחר בירור עם מזכירויות החוגים, ניתן לפנות אל:

פרופ' אודרי אדי-רקח, סגנית דקאן לענייני הוראה
דוא"ל: adiun@tauex.tau.ac.il

גב' טניה גורוב, ס' ראש מנהל לתלמידים והוראה
טל': 03-6409998, דוא"ל: taniab@tauex.tau.ac.il

גב' עינת שור, רכזת תוכניות לימודים וועדת הוראה פקולטתית
טל': 03-6409996, דוא"ל: einatsho@tauex.tau.ac.il

מזכירות תלמידים

רכזת מזכירות תלמידים: גב' שירה לפידות הייט
מזכירת בחינות: גב' רותי גרוברמן 
מזכירת תלמידים: גב' יעל קינן ויצמן humstud@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב' 09:00–15:00 , ג', ד': 09:00–13:00
ה' - אין קבלת קהל
בניין גילמן, חדר 150, טל': 03-6409453

החוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
ראש החוג: ד"ר רועי טרטקובסקי tartako@tauex.tau.ac.il
עוזרת מינהלית: גב' מיטל גלילי  humenglish@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', 13:00-09:00, 15:30-14:00. יום ג', ה': 13:00-09:00
יועצת תואר ראשון: ד"ר סזן אונלואונן humenglishba@tauex.tau.ac.il
יש להגיש פניות בשפה האנגלית בלבד
יועץ תואר שני: ד"ר רועי טרטקובסקי tartako@tauex.tau.ac.il
בניין ווב, חדר 505, טל': 03-6409683

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
ראשת החוג: 
פרופ' לידר ספיר-חן lidarsap@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' נדין רשף nadinres@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ד': 09:30–12:30, ימים ב', ד': 14:30–15:30
בניין גילמן, חדר 226, טל': 03-6409703

החוג לבלשנות
ראשת החוג: פרופ' איה מלצר-אשר   ameltzer@tauex.tau.ac.il
עוזרת מינהלית: גב' רותי זוסמן ruthzu@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א',ג',ד',ה': 09:00–13:00, יום ב': 09:00–15:00
בניין ווב, חדר 405, טל': 03-6409685

החוג להיסטוריה כללית
ראשת החוג: פרופ' איריס רחמימוב Irisrchmmv@tauex.tau.ac.il
מזכירת החוג: גב' ירדנה ליבובסקי YardenaL@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' מיכל לוינסון michall@tauex.tau.ac.il
יועץ התואר הראשון: ד"ר ורה קפלן vera@tauex.tau.ac.il
יו"ר הוועדה לתואר שני:  פרופ' דומניקו אגוסטיני,  agostini@tauex.tau.ac.il 
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 09:00–13:00, ימים ג', ה': 09:00–15:00
בניין גילמן, חדר 374, טל': 03-6409785

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
ראש החוג: פרופ' אבנר וישניצר avnerwish@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' ענת גרוספייס anatgr@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' ענת גרוס anatg@tauex.tau.ac.il
יועץ התואר הראשון: ד"ר עבד אלקאדר כנאענה דוא"ל   abedkan@tauex.tau.ac.il
יועץ התואר השני: פרופ' אבנר וישניצר avnerwish@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00–13:00, יום ה' 15:00–10:00
בניין גילמן, חדר 429, טל': 03-6409450 

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה
ראש החוג:   פרופ' עוזי רבי urabi@tauex.tau.ac.il
ראשת התוכנית ללימודי אפריקה: ד"ר אירית בק  iritbak@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' ענת גרוספייס anatgr@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' ענת גרוס anatg@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00–13:00, יום ה' 15:00–10:00
בניין גילמן, חדר 429, טל': 03-6409450 

​​החוג להיסטוריה של עם ישראל
ראש החוג: פרופ' מאיר חזן meirch@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' לימור ויגדר limorvigder@tauex.tau.ac.il  
יועצת אקדמית לתלמידי תואר שני: פרופ' אורית רוזין oritr@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 10:00–13:00
בניין קרטר, חדר 206, טל': 03-6409277

התוכנית ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות
ראש התוכנית: פרופ' רוני שטאובר stauber@tauex.tau.ac.il
מזכירת התוכנית: גב' רותי ויגודסקי archivalstud@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: יום ג' 14:00 – 16:00 יום ד': 10:00 – 12:00 
בניין קרטר, חדר 207, טל': 03-6406048

החוג ללימודי מזרח אסיה
ראשת החוג: ד"ר ליאורה צרפתי lsarfati@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' ענת אוסקר anatba@tauex.tau.ac.il   
מזכירת תלמידים: גב' גילי רובין gilirubin@tauex.tau.ac.il   
קבלת קהל: ימים א', ג', ה' 10:00-13:00. יום ב' 10:00-15:00. יום ד' אין קבלת קהל.
בניין גילמן, חדר 259, טל': 03-6407950

התוכנית ללימודי נשים ומגדר
ראשת התכנית: פרופ' כנרת להד lahadk@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' חגית כרמל hagitca@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: gender@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א' - ה': 10:00–14:30
בניין רוזנברג, קומה ב', חדר 210, טל': 03-6405936

החוג ללימודים קלאסיים
ראש החוג: פרופ' אורי יפתח  uiftach@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' נאוה כהן classics@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ד': 10:00–14:00, בימי חמישי המזכירות סגורה
בניין גילמן, חדר 457, טל': 03-6409779

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
ראשת החוג: ד"ר עינת גונן gonene@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר הראשון:  ד"ר עמנואל מסטיי emastey@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר השני: ד"ר חנן אריאל  chananariel@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד
ראש החוג: פרופ' ישי רוזן צבי rosenzvi@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר הראשון: פרופ' יובל גובני jobani@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר השני: פרופ' ישי רוזן צבי rosenzvi@tauex.tau.ac.il
יועץ התוכנית בתלמוד: פרופ' ישי רוזן צבי rosenzvi@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787

החוג למקרא
ראש החוג: ד"ר גיא דרשן gdarshan@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי תואר ראשון ושני: ד"ר גיא דרשן gdarshan@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787

התוכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית
ראש התוכנית: פרופ' משה מורגנשטרן  mmorgen@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787

החוג ללימודי הערבית והאסלאם
ראש החוג:  פרופ' ג'יריס חורי  khury@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' לימור בן דוד arabic@tauex.tau.ac.il
יועץ החוג לתואר שני: ​פרופ' ג'יריס חורי  khury@tauex.tau.ac.il
יועצת החוג לתואר ראשון: ד"ר עליזה שניצר  shnizer@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ג': 09:00 - 13:00, יום ד': 15:00-10:00, יום ה': 09:00 - 11:00
בניין ווב, חדר 414, טל   03-6409723

החוג לספרות

ראש חוג בפועל: פרופ' איריס מילנר: imilner@tauex.tau.ac.il
ראש חוג: ד"ר אריאל זינדר: arieldov@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית, גב' מיקה שחר: mikas@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים, גב' חוה שמואלי-רוזנברג : havar@tauex.tau.ac.il

יועצים לתואר ראשון:
ד"ר אלמוג בהר: almogbeh@tauex.tau.ac.il (שמות משפחה א'-י')
פרופ' יוחאי אופנהיימר: oppenyo@tauex.tau.ac.il (שמות משפחה כ'-ת')

יועצות לתואר שני:
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי: dberdichev@tauex.tau.ac.il (שמות משפחה א'-י')
ד"ר חנה פולין-גלאי: hpgalay@tauex.tau.ac.il (שמות משפחה כ'-ת')
קבלת קהל: ימים א', ג', ד': 10:00–13:30 יום ב': 10:00–15:00
בניין גילמן, חדר 358, טל': 03-6409689 

החוג לפילוסופיה
ראשת החוג: ד"ר נועה נעמן-צאודרר noaz@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' שרית יובל philos@tauex.tau.ac.il
יועץ אקדמי לתואר הראשון: פרופ' אלי פרידלנדר frieli@tauex.tau.ac.il 
יועצת אקדמית לתואר השני: פרופ' גליה פת-שמיר galiap@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל:  א', ד', ה' 10:00-13:00, יום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 363 טל': 03-6409492 
התכנית לתרבות צרפת
ראשת החוג: פרופ' נדין קופרטי צור  kuperty@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' נועה ליבר רחמני french@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ג', ד', בין השעות 09:00-14:30
בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786 

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
ראש החוג: פרופ' אמיר גילן  agilan@tauex.tau.ac.il
עוזרת מינהלית: גב' יעל דניאלי yaeld@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' שירה פרנקל   multistudy@tauex.tau.ac.il
יועץ אקדמי לתואר הראשון: ד"ר רונן צדקה sadkars@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: יום א': 10:00–13:00, יום ב': 10:00–15:00, ימים ג'-ד' 09:00-13:00 
(ניתן לתאם פגישה במועדים נוספים בתיאום טלפוני)
בניין גילמן, חדר 459, טל': 03-6409072

התכנית למצטיינים ב"פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה" - פכ"מ
ראש התכנית: פרופ' אסף שרון  assafsharon@tauex.tau.ac.il
מזכירת התכנית: גב' טל אלון ppe@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א' - ה': 09:30 – 13:30 – בתיאום מראש
בניין גילמן, חדר 484, טל': 03-6406363

תכנית "שאר רוח" ע"ש קרן מנדל
ראש התכנית : פרופ' מיכאל גלוזמן
מזכירת התכנית : רונית בינדר

דוא"ל : mhc@tauex.tau.ac.il
טלפון : 03-6408972
בניין גילמן, חדר 177

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן
ראש המכון: פרופ' שאול קציר  skatzir@tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' יסמין דננברג cohn@tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 10:00–14:00, יום ג': 15:00–13:00
בניין גילמן, חדר 383, טל': 03-6409198

התוכנית לבכירים פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית
ראש התכנית: ד"ר אורי בלקינד obelkind@tauex.tau.ac.il
מנהלת אקדמית: ד״ר נועה גדי  dea30th@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' נעמי גולדמן psdc@tauex.tau.ac.il​
קבלת קהל: 
א' 9:00-12:00, ב' 9:00-15:00, ה' 11:00-18:00
בניין גילמן, חדר 435, טל': 03-6406367

היחידה למחקר התרבות  
ראשת היחידה: פרופ' יעל דר yaelda@tauex.tau.ac.il
יועצת היחידה למחקר התרבות: ד"ר הילה שלם בהרד hilashba@gmail.com
יועצת המסלול למחקר תרבות הילד והנוער: ד"ר טל קוגמן talkog@tauex.tau.ac.il
מזכירות היחידה: tauculture@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל בימים א', ג', ד' בין 08:30-14:00.
בניין גילמן, חדר 478 א', טלפון: 03-6409995

התכנית ללימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
ראשת התכנית: 
ד"ר לטיציה צרקוויליני cerqueglini@tauex.tau.ac.il
מזכירות ביה"ס: גב' נעמי גולדמן naomigoldman@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 435, טל': 03-6403637

התכנית למדעי הדתות
ראשת החוג: ד"ר נחמה ורבין nverbin@tauex.tau.ac.il
מזכירות ביה"ס: גב' אינה זילבר innazy@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00-13:00, יום ג' 13:00-15:00
בניין גילמן, חדר 435, טל': 073-3804797

The International BA in Liberal Arts
ראש החוג: פרופ' נועם רייזנר
עוזרת מנהלית: גב' איילת דיאמנט
מזכירת תלמידים: גב' צאלה אפרסוף MPH@tauex.tau.ac.il
יועץ תואר ראשון: רובין שוחט בגון 
Robin Shochat Bagon robinb@tauex.tau.ac.il
Deborah Deitcher debdeitch@tauex.tau.ac.il
יש להגיש פניות בשפה האנגלית בלבד
​בניין גילמן, חדר 360א, טל': 03-6405046

ביה"ס להיסטוריה

ראשת ביה"ס: פרופ' עפרה גולדשטין גדעוני ofrag@tauex.tau.ac.il
מזכירות ביה"ס:SchoolofHist@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 09:30–14:00(לנוחיותכם, ניתן גם לתאם פגישות במועדים אחרים)
בניין גילמן, חדר 380, טל': 03-6409625

ביה"ס למדעי היהדות וארכיאולוגיה
ראש ביה"ס: פרופ' יורם כהן ycohen1@post.tau.ac.il
מזכירת תלמידי מחקר: גב' קורל הראל koralharel@tauex.tau.ac.il
מזכירות ביה"ס: schoolofjsa@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל:  ימים א'-ה': 09:30–14:00 (כדאי לתאם פגישה מראש)
בניין רוזנברג, חדר 304, טל': 03-6409275, 03-6409467

ביה"ס למדעי התרבות
ראש בית הספר: פרופ' מיכאל גלוזמן 
gluzman@tauex.tau.ac.il
מזכירת תארים מתקדמים: טל': 03-6409880, גב' דפנה ענבר, דוא"ל: daphnai@tauex.tau.ac.il
מזכירות ביה"ס: culture@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ג', ד', ה': 9:30-13:30 ,יום שני: 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-6409325

ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע
ראשת ביה"ס: פרופ' רות רונן rronen@tauex.tau.ac.il
מזכירות ביה"ס:navakw@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00-14:00 (ניתן לתאם פגישה במועדים נוספים בתיאום טלפוני)
בניין גילמן, חדר 438, טל': 03-6405627

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>