מזכירויות החוגים ושעות הקבלה

שאלות לגבי התנהלות שוטפת ובעיות חריגות, יש לפנות למזכירויות החוגים על פי הרשימה בהמשך.

בשאלות או בקשות חריגות, לאחר בירור עם מזכירויות החוגים, ניתן לפנות אל:

 

פרופ' אודרי אדי-רקח, סגנית דקאן לענייני הוראה
דוא"ל: adiun@tauex.tau.ac.il

 

גב' ליאורה קרני-גבאי, ס' ראש מנהל לתלמידים והוראה
ימים א',ג',ד' בין השעות 10.00-14.00, יום ב' בין השעות 11.00-15.00
טל': 03-6409998, דוא"ל: liorag@tauex.tau.ac.il

 

גב' עינת שור, רכזת תוכניות לימודים וועדת הוראה פקולטתית
טל': 03-6409996, דוא"ל: einatsho@tauex.tau.ac.il

 

מזכירות תלמידים

רכזת מזכירות תלמידים: גב' שירה לפידות הייט
מזכירת בחינות: גב' רותי גרוברמן
מזכירת תלמידים: גב' מאיה שניידר
קבלת קהל: ימים א', ב' 09:00–15:00 , ג', ד': 09:00–13:00
ה' - אין קבלת קהל
בניין גילמן, חדר 150, טל': 03-6409453, דוא"ל: humstud@tauex.tau.ac.il

 

ספרות אנגלית ולימודים אמריקניים

ראש החוג: ד"ר ניר עברון    niron@tauex.tau.ac.il
עוזרת מינהליתגב' מיטל גלילי  
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', 13:00-09:00, 15:30-14:00. יום ג', ה': 13:00-09:00
יועץ תואר ראשון: ד"ר ספנסר מוריסון humenglishba@tauex.tau.ac.il
יש להגיש פניות בשפה האנגלית בלבד

יועץ תואר שני: ד"ר יהונתן סטבסקי jstavsky@tauex.tau.ac.il
בניין ווב, חדר 505, טל': 03-6409683, דוא"ל: humenglish@tauex.tau.ac.il

 

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

ראש החוג: פרופ' יובל גדות gadot@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' נדין רשף
קבלת קהל: ימים א'-ד': 09:30–12:30, ימים ב', ד': 14:30–15:30
בניין גילמן, חדר 226, טל': 03-6409703, פקס: 03-6406883, דוא"ל: nadinres@tauex.tau.ac.il


 

בלשנות

ראשת החוג: פרופ' איה מלצר-אשר   ameltzer@tauex.tau.ac.il
עוזרת מינהלית: גב' רותי זוסמן
קבלת קהל: ימים א',ג',ד',ה': 09:00–13:00, יום ב': 09:00–15:00
בניין ווב, חדר 405, טל': 03-6409685, פקס: 03-6405109, דוא"ל: ruthzu@tauex.tau.ac.il


 


היסטוריה כללית

ראש החוג: פרופ' חררדו לייבנר leibner@tauex.tau.ac.il
מזכירת החוג: גב' ירדנה ליבובסקי
מזכירת תלמידים: גב' מיכל לוינסון
יועץ התואר הראשון: ד"ר ורה קפלן vera@tauex.tau.ac.il
יו"ר הוועדה לתואר שני: ד"ר עודד רבינוביץ' odedra@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 09:00–13:00, ימים ג', ה': 09:00–15:00
בניין גילמן, חדר 374, טל': 03-6409785, פקס: 03-6406229, דוא"ל: YardenaL@tauex.tau.ac.ilmichall@tauex.tau.ac.il


 

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

ראשת החוג: ד"ר נורית צפריר tsafrir@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' ענת גרוספייס
מזכירת תלמידים: גב' ענת גרוס
יועץ התואר הראשון: ד"ר עבד אלקאדר כנאענה דוא"ל:  abedkan@tauex.tau.ac.il
יועץ התואר השני: פרופ' יואב אלון  yalon@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00–13:00, יום ה' 15:00–10:00
בניין גילמן, חדר 429, טל': 03-6409450, דוא"ל:  anatg@tauex.tau.ac.il , anatgr@tauex.tau.ac.il  

מזכירות התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה

ראשת החוג: ד"ר נורית צפריר tsafrir@tauex.tau.ac.il
ראשת התוכנית ללימודי אפריקה: ד"ר אירית בק iritbak@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' ענת גרוספייס
מזכירת תלמידים: גב' ענת גרוס
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00–13:00, יום ה' 15:00–10:00
בניין גילמן, חדר 429, טל': 03-6409450, דוא"ל:  anatg@tauex.tau.ac.il , anatgr@tauex.tau.ac.il  

 

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהלימודי תואר שני בתכנית הבכירים– המזה"ת בן-זמננו

ראש התכנית: ד"ר עמוס נדן – 052-6890484 – nadan@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' איה קנר, 050-8599858 (למעט ימי ג') – ayaknr@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א-ב, ד-ו – בתיאום מראש בלבד
בניין גילמן, חדר 428, טל': 03-6409714, דוא"ל:  ayaknr@tauex.tau.ac.il 


 

ראש החוג: פרופ' מאיר חזן meirch@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' טל אלון
יועצת אקדמית  לתלמידי תואר ראשון: פרופ' חוי דרייפוס havi@tauex.tau.ac.il 
יועצת אקדמית לתלמידי תואר שני: פרופ' אורית רוזין oritr@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 10:00–13:00
בניין קרטר, חדר 206, טל': 03-6409277, פקס: 03-6405542, דוא"ל: talalo3@tauex.tau.ac.il

 

התוכנית ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות

ראש התוכנית: פרופ' רוני שטאובר stauber@tauex.tau.ac.il
מזכירת התוכנית: גב' רותי ויגודסקי
קבלת קהל: יום ג' 14:00 – 16:00 יום ד': 10:00 – 12:00 
בניין קרטר, חדר 207, טל': 03-6406048, פקס: 6405542-03 דוא"ל: archivalstud@tauex.tau.ac.il

לימודי מזרח אסיה

ראש החוג: ד"ר אורי סלע osela@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' ענת אוסקר, anatba@tauex.tau.ac.il   טלפון : 03-6407836
מזכירת תלמידים: גב' גילי רובין, gilirubin@tauex.tau.ac.il   טלפון : 03-6407950
קבלת קהל: ימים א', ג', ה' 10:00-13:00. יום ב' 10:00-15:00. יום ד' אין קבלת קהל.
בניין גילמן, חדר 259, טל': 03-6407836, דוא"ל: anatba@tauex.tau.ac.il

 

לימודי נשים ומגדר

ראשת התכנית: פרופ' דפנה הקר  dafna@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טניה גורוב taniab@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' יעל קינן ויצמן gender@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א' - ה': 10:00–14:30
בניין רוזנברג, קומה ב', חדר 210, טל': 03-6405936, דוא"ל: gender@tauex.tau.ac.il, taniab@tauex.tau.ac.il


 


לימודים קלאסיים

ראשת החוג: פרופ' אורנה הררי  oharari@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' נאוה כהן
קבלת קהל: ימים א'-ד': 10:00–14:00, בימי חמישי המזכירות סגורה
בניין גילמן, חדר 457, טל': 03-6409779, דוא"ל: classics@tauex.tau.ac.ilהחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

ראשת החוג: ד"ר עינת גונן gonene@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר הראשון:  ד"ר עמנואל מסטיי emastey@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר השני: ד"ר חנן אריאל  chananariel@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל:  ​talikat@tauex.tau.ac.il 

 

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

ראש החוג: פרופ' ישי רוזן צבי rosenzvi@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר הראשון: פרופ' יובל גובני jobani@tauex.tau.ac.il
יועץ לתלמידי התואר השני: פרופ' ישי רוזן צבי rosenzvi@tauex.tau.ac.il
יועץ התוכנית בתלמוד: פרופ' ישי רוזן צבי rosenzvi@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל:talikat@tauex.tau.ac.il


החוג למקרא

ראשת החוג: ד"ר טליה סוצקובר talist@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' טלי קציר talikat@tauex.tau.ac.il
מזכירת סטודנטים: גב' ענת אבירם anatav@tauex.tau.ac.il
יועצת לתלמידי התואר הראשון והשני: ד"ר טליה סוצקובר talist@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל:talikat@tauex.tau.ac.il

 

התוכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית

ראש התוכנית: פרופ' משה מורגנשטרן  mmorgen@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א'-ה': 9:30–12:00, יום ג': 9:30–15:00
בניין רוזנברג, חדר 309, טל': 03-6409787, דוא"ל:talikat@tauex.tau.ac.il

 

לימודי הערבית והאסלאם

ראש החוג:  פרופ' ג'יריס חורי  khury@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' רוית זינגר
יועץ החוג לתואר שני: ​פרופ' ג'יריס חורי  khury@tauex.tau.ac.il
יועצת החוג לתואר ראשון: ד"ר עליזה שניצר  shnizer@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ג': 09:00 - 13:00, יום ד': 15:00-10:00, יום ה': 09:00 - 11:00
בניין ווב, חדר 414טל   03-6409723, דוא"ל   arabic@tauex.tau.ac.il

ספרות

ראש החוג: פרופ' עירן דורפמן  edorfm@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' מיקה שחר
מזכירת תלמידים: גב' חוה שמואלי רוזנברג
יועצים אקדמיים לתואר ראשון: ד"ר אלמוג בהר almogbeh@tauex.tau.ac.il  וד"ר אריאל זינדר arieldov@tauex.tau.ac.il
יועצות אקדמיות לתואר שני: ד"ר דנה אולמרט danaol@tauex.tau.ac.il  וד"ר דינה ברדיצ'בסקי dberdichev@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ג', ד': 10:00–13:30 יום ב': 10:00–15:00
בניין גילמן, חדר 358, טל': 03-6409689 דוא"ל: mikas@tauex.tau.ac.ilhavar@tauex.tau.ac.il

 

פילוסופיה

ראש החוג: פרופ' חגי כנען  kenaan@tauex.tau.ac.il
עוזרת מינהלית: גב' מירי דביר  philos@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' שרית יובל philos@tauex.tau.ac.il
יועץ אקדמי לתואר הראשון: פרופ' אלי פרידלנדר frieli@tauex.tau.ac.il 
יועצת אקדמית לתואר השני: פרופ' גליה פת-שמיר galiap@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ד', ה': 10:00–13:00, יום ב': 10:00–15:00
בניין גילמן, חדר 363 טל': 03-6409492 


 

 

התכנית לתרבות צרפת

ראשת החוג: פרופ' נדין קופרטי צור  kuperty@tauex.tau.ac.il
מזכירת תלמידים: גב' יעל לוי 
קבלת קהל: ימים א', ג', ד', בין השעות 09:00-14:30
בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786, דוא"ל: french@tauex.tau.ac.il

 

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
 

ראש החוג: פרופ' יוחאי אופנהיימר  oppenyo@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: יום א': 10:00–13:00, יום ב': 10:00–15:00, ימים ג'-ד' 09:00-13:00 
(ניתן לתאם פגישה במועדים נוספים בתיאום טלפוני)
בניין גילמן, חדר 459, טל': 03-6409072, פקס: 03-6406904, דוא"ל: multistudy@tauex.tau.ac.il


 

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן
 

ראש המכון: פרופ' שאול קציר  skatzir@tau.ac.il
עוזרת מנהלית: גב' דנה ורונה
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 10:00–14:00, יום ג': 15:00–13:00
בניין גילמן, חדר 383, טל': 03-6409198, דוא"ל: cohn@tau.ac.il

 

 

התוכנית לבכירים פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית
 

מנהלת אקדמית: ד״ר נועה גדי  dea30th@tauex.tau.ac.il
עוזרת מנהלית: נעמי גולדמן 
קבלת קהל: 
ב', ג', ד': 9:00-13:00, יום ה': 11:00-18:00.
בניין גילמן, חדר 435, טל': 03-6406367, דוא"ל: psdc@tauex.tau.ac.il​

 

ביה"ס למדעי היהדות וארכיאולוגיה
 

ראש ביה"ס: פרופ' יובל רוטמן  yrotman@post.tau.ac.il
קבלת קהל: יום א': 15:00-09:30, ימים ב'-ה': 09:30–14:00
בניין רוזנברג, חדר 304, טל': 03-6409275, 03-6409467, פקס: 03-6407031, דוא"ל: schoolofjsa@tauex.tau.ac.il


ביה"ס למדעי התרבות
 

ראש בית הספר: פרופ' גלילי שחר  gshahar@tauex.tau.ac.il
מזכירת תארים מתקדמים: טל': 03-6409880, דוא"ל: ednadar@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ג', ד', ה': 9:30-13:30 ,יום שני: 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 480, רכזת בית הספר: טל': 03-6409325,  דוא"ל: culture@tauex.tau.ac.il


 

תכנית הלימודים לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער
 

ראשת התכנית: פרופ' יעל דר  yaelda@tauex.tau.ac.il
יועצת אקדמית של התכנית: ד"ר טל קוגמן  talkog@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: י ימים ג', ד'  : 9:00-14:00
בניין גילמן, חדר 478א', טל': 03-6409995, דוא"ל: childculture@tauex.tau.ac.il

 

 

היחידה למחקר התרבות  
 

ראשת היחידה: פרופ' רקפת סלע שפי rakefet@tauex.tau.ac.il
יועץ אקדמי של היחידה  במחקר התרבות : פרופ' איתמר אבן זהר  itamarez@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל : ימים ג', ד'  : 9:00-14:00
בניין גילמן, חדר 478 א', טלפון: 03-6409995, דוא"ל : tauculture@tauex.tau.ac.il

 

ביה"ס להיסטוריה
 

ראשת ביה"ס: פרופ' מירי שפר-מוסנזון shefer@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה': 09:30–14:00(לנוחיותכם, ניתן גם לתאם פגישות במועדים אחרים)
בניין גילמן, חדר 380, טל': 03-6409625, פקס: 03-6409469, דוא"ל: SchoolofHist@tauex.tau.ac.il

 

התכנית למצטיינים ב"פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה" - פכ"מ
 

ראש התכנית: פרופ' אסף שרון  assafsharon@tauex.tau.ac.il
מזכירת התכנית: גב' דפנה ענבר 
קבלת קהל: ימים א' - ה': 11:00 – 15:00 – בתיאום מראש
בניין גילמן, חדר 484, טל': 03-6406363, דוא"ל: ppe@tauex.tau.ac.il


 

ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 

ראשת ביה"ס: פרופ' רות רונן rronen@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00-14:00 (ניתן לתאם פגישה במועדים נוספים בתיאום טלפוני)
בניין גילמן, חדר 438, טל': 03-6405627, דוא"ל: navakw@tauex.tau.ac.il

 

 

התכנית ללימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה

 

ראשת התכנית: פרופ' אורנה פלג  pelegor@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00-13:00, יום ג' 13:00-15:00
בניין גילמן, חדר 435, טל': 073-3804797, דוא"ל: innazy@tauex.tau.ac.il

 

התכנית למדעי הדתות

ראש החוג: פרופ' אוריה שביט oriyasha@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד': 10:00-13:00, יום ג' 13:00-15:00
בניין גילמן, חדר 435, טל': 073-3804797, דוא"ל: innazy@tauex.tau.ac.il

 

The International BA in Liberal Arts

ראש החוג: פרופ' ברוס מדי וויצמן
עוזרת מנהלית: גב' איילת דיאמנט
מזכירת תלמידים: גב' צאלה אפרסוף
יועץ תואר ראשון: רובין שוחט בגון Robin Shochat Bagon robinb@tauex.tau.ac.il
Deborah Deitcher debdeitch@tauex.tau.ac.il

יש להגיש פניות בשפה האנגלית בלבד
​בניין גילמן, חדר 360א, טל': 03-6405046, דוא"ל: MPH@tauex.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>