מידע לסטודנטים חדשים

 

חדש!!!

החל משנת הלימודים הקרובה: באוניברסיטת תל אביב ניתן לסיים ב"א במתכונת דו-חוגית בהיסטוריה של עם ישראל ולהשלים תעודת הוראה ב-4 שנים בלבד!

נרשמים לשניים משלושת החוגים הבאים ומשלימים שעות מהחוג השלישי: היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.

בשנת הלימודים השלישית נרשמים/ות ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך. בוגרי ובוגרות אוניברסיטה (תואר ראשון) ותעודת הוראה יכולים ללמד בחטיבה העליונה ולהכין לבחינות הבגרות!

בואו לשלב בין לימודי היסטוריה ברמה גבוהה לבין הכשרה מקצועית בתחום ההוראה.

 

 

המסלול הדו-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל

יסודות הומניסטים

היקף שעות

מיומנויות יסוד - סדנא בהיסטוריה של עם ישראל[1]  

4 ש"ס

קורס מיגוון מתוך הרשימה בפירוט קורסי החוג

2 ש"ס

קורס באנגלית פוסט-פטור

2 ש"ס

סה"כ יסודות הומניסטים

8 ש"ס

 

לימודי עומק

היקף שעות

תרגיל חובה - "ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל [1]

4 ש"ס

קורסי ליבה 

מורכב מקורסי ליבה חובה וקורסי ליבה לבחירה. יש לקחת בשתיים משלוש התקופות: העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה– 8 ש"ס בכל תקופה (שיעור ו/או תרגיל) , בתקופה השלישית 4 ש"ס (שיעור ו/או תרגיל) 

קורסי ליבה חובה 

עת עתיקה 

תרגיל חובה - עולמות יהודים בין כורש למוחמד – 4 ש"ס

תקופת ימי הביניים

שיעור חובה - יהודים ונוצרים בימי הביניים א' עד מסעי הצלב – 2 ש"ס
שיעור חובה -  יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' ממסעי הצלב ואילך  – 2 ש"ס

עת החדשה

תרגיל: העולם היהודי בעת החדשה – 4 ש"ס

קורסי ליבה לבחירה בהתאם לתקופות שנבחרו - 8 ש"ס

 

20 ש"ס

לימודי הרחבה [2] מחולקים לשלוש התקופות: העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה [3] 

תקופה א' – שיעור ו/או תרגיל – 4 ש"ס, שני סמינריונים של 4 ש"ס כל אחד, באחד תיכתב עבודה סמינריונית ובשני ייכתב רפראט  –  סה"כ 12 ש"ס.

תקופה ב' - סמינריון שבו תכתב עבודת רפראט – 4 ש"ס - סה"כ 4 ש"ס.

תקופה ג' – תרגיל נושא – 4 ש"ס, או: סמינריון שבו תכתב עבודת רפראט – 4 ש"ס - סה"כ 4 ש"ס.

20 ש"ס

סה"כ לימודי עומק 44 ש"ס
 

חיבור אישי

היקף שעות

  • תעודת הוראה בשת"פ עם היסטוריה כללית ומזרח תיכון או הרחבה והעמקה מקורסי הפקולטה.
  • למתעתדים להמשיך לתואר שני: שפה זרה שניה (יוכרו 4 שעות למתחילים ו4 למתקדמים) או תכנית העמקה אישית מקורסי הפקולטה (וגם מחוצה לה)
8 ש"ס
 
סה"כ שעות למסלול הדו-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל 60 ש"ס 

[1] חובה בשנה הראשונה

[2] לימודי ההרחבה נלמדים לאחר סיום קורסי הליבה  

[3] שיעור ותרגיל נושא בכל תקופה קודמים ללימודים בסמינריון

 

מסלול לימודי ישראל

יסודות הומניסטים

היקף שעות

מיומנויות יסוד- סדנא  בהיסטוריה של עם ישראל [1]  

4 ש"ס

מבוא למזרח תיכון

2 ש"ס

קורס באנגלית פוסט-פטור

2 ש"ס

סה"כ יסודות הומניסטים

8 ש"ס

 

לימודי עומק

היקף שעות

שיעור חובה  - העולם היהודי בעת החדשה 

4 ש"ס

שיעורי ליבה כוללים שיעורים ותרגילים של המסלול במשך שלוש שנים

30 ש"ס

לימודי הרחבה[2] הכוללים 2 סמינרים 4 ש"ס כל אחד [2]

8  ש"ס

סה"כ לימודי עומק

42 ש"ס

 

חיבור אישי

היקף שעות

  • תעודת הוראה בשת"פ עם היסטוריה כללית ומזרח תיכון או הרחבה והעמקה מקורסי הפקולטה.
  • למתעתדים להמשיך לתואר שני: שפה זרה שניה (יוכרו 4 שעות למתחילים ו4 למתקדמים) או תכנית העמקה אישית מקורסי הפקולטה (וגם מחוצה לה)
10 ש"ס
 

סה"כ מסלול לימודי ישראל

60 ש"ס

 

[1] חובה בשנה הראשונה

[2] באחד מהם תיכתב עבודה סמינריונית, ובשני עבודת רפראט, בחירת הסמינרים תיעשה בייעוץ האחראי על תוכנית הלימודים 


 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive