מסלול היסטוריה של עם ישראל

חוץ מידע היסטורי על תולדות העם היהודי ותרבותו, מסלול זה מבקש להקנות את התשתית האינטלקטואלית והביקורתית הנדרשת להבנת תופעות, תהליכים, תנועות ונכסים רוחניים, המלווים את עם ישראל מראשית התהוותו ועד ימינו, הן בהיותו על אדמתו הן בתפוצותיו השונות, בהתפתחותו הפנימית ובמגעיו כמיעוט עם חברת הרוב הסובבת.

מסורת ומשבר, ישן וחדש, רצף ותמורה, מרכז ושוליים, ייחודיות מול דמיון, השפעה וספיגה - אלה הם מקצת ממונחי היסוד שבאמצעותם בוחנים מורי החוג את תולדות עם ישראל לדורותיו ולפזורותיו.


גלות בבל ושיבת ציון, הכיתות היהודיות בימי בית שני ערב הופעת הנצרות, הכיבוש המוסלמי ומסעות הצלב, גירוש ספרד, חיי משפחה וסדרי חינוך, אמנציפציה, אוטונומיה, השתלבות והיטמעות, תולדות הציונות והלאומיות היהודית, השואה, הקמת מדינת ישראל והסכסוך היהודי-ערבי הם דוגמאות לאירועים היסטוריים, לתופעות יסוד ולתהליכים חברתיים והיסטוריים הנלמדים בחוג, לצד היכרות מעמיקה עם המקורות התרבותיים, הישנים והחדשים, שעיצבו את תולדות העם היהודי. 


לאחר שיעורי מבוא וכמה תרגילי חובה, כל סטודנט מתעדף את התקופות השונות (עת עתיקה, ימי הביניים, ועת חדשה) ובונה לעצמו מערכת שעות המבוססת על התמקדות בתקופות שמעניינות אותו, תוך מידה רבה של גמישות ופתיחות.

 


מטרת הלימודים בחוג 
 

החוג מבקש להקנות לתלמידיו:


ידע על ההיסטוריה של היהודים ושל סביבותיהם השונות לאורך הדורות

שיטות מחקר היסטוריות 

תשתית אינטלקטואלית וביקורתית הנחוצה להבנת ההיסטוריה היהודית ובתוכה גם הכרות עם "ארון הספרים היהודי"

 

תואר ראשון

דו–חוגי 

חד–חוגי — הקבלה נועדה לתלמידים שסיימו את לימודי

שנה א' בחוג בממוצע גבוה, החל משנת הלימודים השנייה.

 

 

תנאי קבלה 
 

לתואר ראשון

ע"פ תנאי הקבלה הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.

 

 

משך הלימודים 


לתואר ראשון: שלוש שנים  


לתואר שני: שנתיים  

 

 

מבנה תכנית הלימודים 
 

לתואר הראשון: מערכת הלימודים מתפרסת על פני שלוש תקופות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, והעת החדשה. אחרי יחידות המבוא שכל תלמיד חייב בהן (30 ש"ס לימודי ליבה), יש להתמקד בתקופה או בנושא  (28 ש"ס לימודי התמחות).

 


נושאי לימוד 
העת העתיקה: מי המקרא; ימי הבית השני; ימי המשנה והתלמוד; התקופה הביזנטית בארץ ישראל.
ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת: היהודים תחת שלטון האסלאם; היהודים באירופה הנוצרית; ארץ ישראל בתקופה הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית; העת החדשה המוקדמת.
העת החדשה: היהודים באירופה במאות ה-18 וה-19; יהודי ארצות האסלאם ויהודי ארץ ישראל; יהודי העולם במאה ה-20; תולדות ארץ ישראל בעת החדשה ותולדות מדינת ישראל למן הקמתה.
קורסים נבחרים 


תואר ראשון
העת העתיקה: עולמות יהודים בין כורש למוחמד 

ימי הביניים: יהודים ונוצרים בימי הביניים בין המאות 14-12

העת החדשה: העולם היהודי בעת החדשה; השואה - קווי יסוד ומושגי מפתח

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive