• ראשי
 • אודות החוג להיסטוריה של עם ישראל

  אודות החוג להיסטוריה של עם ישראל

  החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע היכרות רחבה ומעמיקה עם ההיסטוריה היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו אלה. הסטודנטים יתוודעו לתולדות עם ישראל לתקופותיו ולמאורעות המכוננים והחשובים שהתרחשו בהן. דגש מיוחד מוענק ללימוד החברה והתרבות היהודית שהתפתחה והתגבשה באזורים גיאו-תרבותיים ובמרכזים השונים שבהם חיו, פעלו, ויצרו היהודים, וכן למפגש רב-הפנים שלהם עם דתות, תרבויות ועמים. תולדות עם ישראל הם גם דרך להכיר פרקים משמעותיים בהיסטוריה הכללית. ההיסטוריה של עם ישראל נבחנת בחוג מפרספקטיבות מגוונות ובאמצעות מקורות ראשוניים וספרות המחקר.

   

  החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע שני מסלולי לימוד ייחודיים:
   

  • המסלול להיסטוריה של עם ישראל מציע מפגש מרתק ומעשיר עם רבדים שונים של התפתחות התרבות האנושית, כפי שהיא משתקפת בתולדותיהם של עם ישראל בארצו ובפזורות היהודים בגולה. זהו סיפור של אכזבות וכישלונות, של תקוות עזות ושל הישגים מופלאים - סיפורו של עם ישראל.

   מטרות הלימודים הן:
   להקנות לתלמידים את היכולת להשתמש בכלי המחקר ההיסטורי לשם ניתוח התהליכים והתמורות שחלו בדברי ימי עם ישראל.
   להקנות לתלמידים ידע מפורט על תולדותיו ועל תרבותו של העם היהודי בתקופות שונות ועל מקומו של העם היהודי במסגרת תולדות העמים.

   

  • המסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל מציע לתלמידים תמונה רבת פנים ומנקודות מבט שונות על מדינת ישראל ועל ההוויה שנרקמה במסגרתה , על כל רבדיה וגווניה,הדינאמיקה שלה ומורכבותה, וזאת על רקע רחב של המציאות הגלובלית, המזרח-תיכונית והיהודית.

   מטרות הלימודים הן:
   להקנות לתלמידים ידע מקיף על יותר מ- 60 שנות מדינת ישראל ועל הרקע שקדם להקמתה, מתוך מגוון נקודות מבט.
   להקנות לתלמידים את היכולת להשתמש בכלי מחקר מדיסציפלינות שונות –ההיסטוריות, הסוציולוגיות, הגיאוגרפיות ועוד.
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive