תכנית הלימודים

היחידה למחקר התרבות מציעה תשתית תיאורטית ומתודולוגית ובסיס ידע רחב ללימוד ולמחקר מתקדם במחקר התרבות בכלל והתרבות המקומית בפרט.

 

הסטודנטיות.ים יכולות.ים לבחור בין תואר כללי ב"מחקר התרבות" לבין התמקדות במסלול הלימודים "מחקר תרבות הילד והנוער".

 

הלימודים ביחידה למחקר התרבות ובמסלול למחקר תרבות הילד והנוער מתקיימים בימי ג' ו-ד'. שיעורי הליבה מתקיימים ביום ג'. 

הלימודים מורכבים משיעורי השלמה, שיעורי ליבה ושיעורי בחירה.

 

שיעורי ליבה ובחירה

שיעורי ליבה

כל תלמידות.י התואר השני ביחידה ילמדו בשנת הלימודים הראשונה שלושה קורסי ליבה מקיפים במחקר התרבות:

טקסטים במחקר התרבות א' ו-ב' (4 ש"ס)

שיטות מחקר א' ו-ב' (4 ש"ס)

סמינר מחלקתי (2 ש"ס)

בשנת הלימודים השנייה ילמדו כל תלמידות.י התואר השני ביחידה את הקורס "פרויקט מחקר" (2 ש"ס).

 

שיעורי בחירה

שיעורי הבחירה ביחידה משתנים משנה לשנה ועוסקים בפניה המגוונות של התרבות בכלל והתרבות המקומית בפרט (ראו פירוט הקורסים לשנת תשפ"ד).

 

שיעורי השלמה

שיעורי השלמה ייקבעו על ידי ועדת ההוראה של היחידה, על-פי הפרופיל האקדמי של כל סטודנט.ית. יש להשלים את שיעורי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה בציון  80 לפחות.

 

מתכונת הלימודים

מתכונת הלימודים היא עיונית/מחקרית, בכפוף לבחירת הסטודנט.ית בשנת הלימודים השנייה ולאישור ועדת ההוראה של היחידה.

 

מתכונת הלימודים העיונית

המתכונת העיונית מחייבת השלמת 36 שעות לימוד הכוללות שיעורי ליבה ושיעורי בחירה. וכן כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ובחינת גמר.

 

מתכונת הלימודים המחקרית

המתכונת המחקרית מחייבת השלמת 28 שעות לימוד הכוללות שיעורי ליבה ושיעורי בחירה. וכן כתיבת עבודה סמינריונית אחת ועבודת גמר (תיזה). המתכונת המחקרית מחייבת גם פטור משפה זרה שנייה (בנוסף לאנגלית). 

 

המסלול למחקר תרבות הילד והנוער

בשנת הלימודים תשפ"ג יתוסף ליחידה מסלול לימודים במחקר תרבות הילד והנוער. בצד שיעורי הליבה המשותפים לכל תלמידות.י היחידה למחקר התרבות, יציע המסלול שיעורי בחירה שיעסקו בין היתר בבחינת ההיסטוריה הארוכה של הילדות והשפעות העידן המודרני על כל היבטי החיים של הילדים ובני הנוער, בחקר הילדות ומקומה בחברה ובתרבות, בהכרת היסטוריות של ילדים ובני הנוער, יחסי הדורות והשיח הבין דורי המתקיים בספרי הלימוד, בספרות בעיתונות לילדים ולנוער, בטלוויזיה וברשת.

המסלול למחקר תרבות הילד משמש מסגרת רבת פוטנציאל ללימודים גבוהים ומחקר ולהפצת ידע בציבור הרחב. הוא מיועד גם למי שעוסקות.ים בפועל במקצועות השונים של תרבות הילד והנוער, כמו הוראה, עיתונות ותקשורת, ספריות ומדיה, שיווק ופרסום לילדים ולנוער, פסיכולוגיה, ביבליותרפיה, עבודה סוציאלית ויצירה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>