סגל החוג - الهيئة التدريسيّة

ראש החוג 

رئيس القسم

פרופ' אוריה שביט

ا.د اوريا شڤيط

 

ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם וראש התוכנית למדעי הדתות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

מתמחה במחקר תיאולוגיה והלכה אסלאמיים מודרניים ובסוציולוגיה של המיעוטים המוסלמים במערב.

מלמד את הקורסים: "פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי"; "פקה אל-אקליאת אל-מסלמה: המאבק על ההגמוניה בשדה משפטי מתפתח"; "דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע"

פרויקט המחקר הנוכחי שלו (מענק הקרן הלאומית למדעים 2020-2017) עוסק בהלכה האסלאמית באירופה.

رئيس قسم  الدراسات العربية والإسلاميَّة، كذلك المسؤول في مسار العلوم الدينية في كلية العلوم الانسانيَّة في جامعة تل أبيب.

مختص وباحث في العلوم الدينية اللاهوتيَّة والشريعة الإسلامية الحديثة وعلم الاجتماع للأقليات المسلمة في الغرب.

يعلم المساقات التالية: "أصوليون مسلمون بمنظور مقارن"، "فقه الأقليات المسلمة: الصراع من أجل السيطرة في مجال المحاكم"، "الدين، الهجرة والعولمة بمنظور السينما".

مجال بحثه الحالي: (منحة السلطة الوطنية للعلوم 2017- 2020) حول الشريعة والعقيدة الإسلامية في أوروبا.

ספריו האחרונים: 

Islamism and the West: from 'cultural attack' to 'missionary migrant'. New York, NY: Routledge, 2014.

Shari'a and Muslim Minorities: the wasati and salafi approaches to fiqh al-aqalliyyat al-Muslima. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Zionism in Arab Discourses. Manchester: Manchester University Press, 2016.

Scientific and Political Freedom in Islam: a critical reading of the modernist apologetic school. London; New York, NY: Routledge, 2017.

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש עם מזכירות החוג לערבית ולאסלאם

oriyasha@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا مع سكرتارية قسم اللغة العربية والدين الإسلامي.

oriyasha@post.tau.ac.il

​​
     
     
     

יועץ החוג ללימודי תואר שני

مستشار المسار للتعليم للقب الثاني

פרופ' ג'יריס ח'ורי

أ.د. جريس نعيم خوري

 

יועץ החוג ללימודי תואר שני.

מתמחה בשירה עממית, שירה מודרנית, תיאוריות ספרותיות מודרניות ובמשקלי השירה הערבית.

מלמד את הקורסים: "יסודות השירה המודרנית" ;"שירה קלאסית"; "תיאוריות ספרותיות מודרניות" ;"השירה הפלסטינית במאה ה-20" ;"ז'אנרים ספרותיים קלאסיים"; "השורשים הקלאסיים של השירה העממית".

مستشار المسار للتعليم للقب الثاني.

متخصص في الشعر الشعبي، الشعر الحديث، وأيضا في النظريات الأدبية الحديثة وبأوزان الشعر العربي.

يدرس المساقات التالية: "أساسيات الشعر الحديث"، "الشعر الكلاسيكي"، "نظريات أدبية حديثة"، "الشعر الفلسطيني في القرن العشرين"، "اجناس أدبية كلاسيكيّة"، "الجذور الكلاسيكيَّة للشعر الشعبي".

פרסומיו האחרונים:

"Employment of the Popular Proverb in Modern Arabic poetry-The Period 1988-2012". Journal of Oriental and African Studies, 21 (2012), pp. 69-95.

Al-fulklur wa al-aughniyya a-sha'abiyya al-fillastiniyya. 2013

The Impact of the Arabian Nights on Modern Arabic Poetry. Wiesbaden, Germany: Harrassowitz Verlag Publishing House, 2015.

"Qatr al-Nada Looking for an Identity". Journal of semitic studies, LXI/1 (2016), pp. 215-230.

שעות קבלה (בתיאום מראש): ימי רביעי, 1430-1530, חדר 417

טלפון: 03-6409732

khury@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا,  يوم الاربعاء, 1430-1530, غرفة رقم 417

هاتف: 036409723

 khury@post.tau.ac.il

     
     
     

 

יועצת החוג ללימודי תואר ראשון

مستشارة المسار للتعليم للقب الأول

ד"ר עליזה שניצר

د.عليزا شنيتسر

 

יועצת החוג ללימודי תואר ראשון.

מתמחה בקוראן, במסורת המוסלמית לסוגיה ובאסלאם המודרני.

מלמדת את הקורסים: "מושגי יסוד באסלאם"; "קוראן ופרשנות"; "המקורות לחקר האסלאם"; "תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב' "; "האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני"; "קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש".

مستشارة المسار للتعليم للقب الأول.

متخصصة في علوم القراّن والعقائد الإسلامية وكذلك مختصة في علوم الإسلام الحديث.

تدرس المساقات التالية: "مصطلحات أساسية في الدين الإسلامي"، "القراّن والتفسير"، " أصول ومصادر البحث في الإسلام"، "تمرين وتطبيق في نصوص دينية وتاريخية فنيَّة "، " الإسلام القديم في منظور الإسلام المعاصر"، "القراّن والتوراة": بين كتابين مقدسين.

שעות קבלה: ימי שני וחמישי בשעה 1000, חדר 416

טלפון: 036405028

shnizer@post.tau.ac.il

 

ساعات الاستقبال: يوم الاثنين والخميس,الساعة 1000, غرفة رقم 416

هاتف:036405028

 shnizer@post.tau.ac.il

     
     
     

ד"ר אבי טל

د.أڤي طل

מתמחה בתרבות הערבית-יהודית.

מלמד את הקורס: "מבוא לערבית יהודית".

פרויקט המחקר הנוכחי שלו עוסק בעריכת מהדורה ביקורתית לפירושו של רבי תנחום הירושלמי לספר מלכים.

متخصص في الثقافة العربية – اليهودية.

يدرس المساق: "مقدمة للعربية اليهودية".

يعمل حاليا على تحرير وإصدار طبعة ناقدة لتفسير لتفسير الرابي תנחום הירושלמי لكتاب מלכים.

פרסומיו האחרונים:

"פרשנותו המדעית והראליסטית של רבי תנחום הירושלמי מתוך באוריו לספרי מלכים ב, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל". בתוך: אילת אטינגר ודני בר-מעוז (עורכים), מטוב יוסף-ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי. חיפה: אוניברסיטת חיפה, תשע"א, כרך א', עמ' 144-120.

"עיון מחודש בזיקתו של רבי תנחום הירושלמי לרבי אברהם אבן עזרא". בתוך: יורם ארדר, חגי בן-שמאי, אהרן דותן ומרדכי עקיבא פרידמן (עורכים), עיונים בתרבות הערבית-יהודית. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשע"ד, עמ' 23-3.  

שעות קבלה: סמ' א', יום ג', 1700-1800, חדר 317

טלפון: 0529245102

babatal1601@gmail.com

ساعات الاستقبال: يوم الثلاثاء ,1700-1800 , غرفة رقم 317

هاتف:0529245102

 babatal1601@gmail.com

     
     
     

פרופ' אורי רובין (אמריטוס)

أ.د. اوري روبين

אתר אישי

מתמחה בחקר הקוראן, בפרשנות הקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה.

מלמד את הקורס: "המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו".

פרויקט המחקר הנוכחי שלו עוסק בחקר החומרים המקראיים והמדרשיים המשוקעים בקוראן.

متخصص في علوم القراّن، في تفسير القراّن والعقائد والسلوكيات الإسلامية المبكرة..

يدرس المساق: "الأماكن المقدسة في الإسلام حسب القراّن وتفسيره".

يعمل حاليا على بحث المواد التوراتيّة وقصص الأنبياء في اليهوديَّة المتأصلة في القراّن.

פרסומים נבחרים:

הקוראן, תרגום מערבית, מהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשע"ז 2016.

“‘Become you apes, repelled!’ (Quran 7:166): The transformation of the Israelites into apes and its biblical and midrashic background”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 78:1 (2015), pp. 25–40.

“More light on Muḥammad’s pre-existence: Qurʾānic and post-Qurʾānic perspectives”. in Andrew Rippin and Roberto Tottoli (eds.), Books and written culture of the Islamic world: studies presented to Claude Gilliot on the occasion of his 75th birthday. Leiden, Boston: brill, 2015. pp. 288-311.

 “Moses and the Holy Valley Ṭuwan: On the biblical and midrashic background of a qurʾānic scene”. Journal of Near Eastern Studies,73:1 (2014), pp. 73-81.

שעות קבלה: בתיאום מראש

urirubin@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا

urirubin@post.tau.ac.il

     
     
     

ד"ר אחמד אגבאריה

 د. أحمد محمود إغباريّة

מתמחה בפילוסופיה ולוגיקה בתרבות האסלאם, במדעים אסלאמיים ובהגות ערבית מודרנית.

מלמד את הקורסים: "מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית"; "מבוא לפילוסופיה אסלאמית"; "סוגיות באטומיזם אסלאמי".

פרויקטים מחקריים פעילים: "הפרשנות על תורת הקטגוריות בתקופה שלאחר אבן סינא"; "המינוח הלוגי אצל אבן אל-מוקפע".

متخصص في الفلسفة وعلم المنطق في الثقافة الإسلامية، وكذلك في العلوم الإسلامية وفي الفكر العربي الحديث.

يدرس المساقات التالية: "التراث، والهوية المعاصرة في الفكر العربي الحديث"، "مقدمة في الفلسفة الإسلامية"  "إشكاليات في مذاهب الإسلامية".

يعمل حاليا على "تحليل نظريَّة الاجناس في الفترة ما بعد ابن سينا"، " مصطلح المنطق عند ابن المقفع".

פרסומיו האחרונים:

"The Theory of Signification in Arabic Logic and its Influence on Jurisprudence and Eloquence". Al-Majalla: Journal of the Arabic Language Academy, 7 (2016), pp. 39-69.

"Grammatical Features in ibn al-Muqaffa''s Categories". JSAI, 43 (2016), pp. 251-271.

"Three Stages of Translation the Categories into Arabic". Ben Ever la Arav, 9 (2017), pp. 96-116.

"Paul Kraus in the Writings of Faithfull Disciple Abdel Rahman Badawi". Tel Aviver Jahrbuch fuer deutsche Geschichte, 45 (2017).

שעות קבלה (בתיאום מראש): ימי חמישי, 1600-1700, חדר 268 בבניין גילמן

טלפון: 0732429964

ahmad@post.tau.ac.il
 
ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا, يوم الخميس, 1600-1700, غرفة رقم 268

هاتف: 0732429964

ahmad@post.tau.ac.il

     
     
     

מר אלימלך גרוסמן

السيد الي غروسمن

תלמיד לתואר שני בחוג ללימודי הערבית והאסלאם.

מלמד את הקורס: "תרגיל במושגי יסוד באסלאם". 

طالب للقب الثاني في قسم التعليم العربي والإسلامي.

يدرس المساق: "تطبيق في المصطلحات الأساسية في الإسلام".

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا
 

     
     

ד"ר אמיר לרנר

د. أمير لرنر

מתמחה בספרות קלאסית ("אדב"...), לצד יצירות ספרותיות שהתהוו בקרב שכבות חברה נמוכות יותר, כגון "אלף לילה ולילה" והמשכיו, "מאה לילה ולילה", בהשתקפות של שכבות חברה ושוליה בספרות, בביקורת הספרות של ימי הביניים, בכתבי יד עתיקים ובמגעים עם ספרות יהודית קדומה וספרות מן העולם.

מלמד את הקורסים: "קווים מאפיינים בספרות הקלאסית"; "תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית"; "תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים"; "טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית"; "טקסטים עיוניים קלאסיים"; "ספרות יצאה לשוט:  
יחסי הגומלין בין הספרות הערבית בת ימי-הביניים לספרות העולם".

متخصص في الأدب العربي القديم ("أدب") وكذلك في النصوص الادبيَّة التي انتجت والِّفت في طبقات اجتماعية متدنية، مثل "ألف ليلة وليلة"، "مئة ليلة وليلة" وانعكاس صورة هذه الطبقات الاجتماعيَّة في الأدب، وفي النقد الأدبي في العصور الوسطى، مختص في بحث مخطوطات قديمة وارتباطها بالأدب اليهودي القديم والآداب العالميَّة.   

يدرس المساقات التالية: "خصائص وخطوط مميزة في الادب الكلاسيكي"، "تطبيق وتدريب في خصائص مميزة الكلاسيكي"، "تطبيق وتدريب في نصوص أدبيَّة كلاسيكيَّة، "المهمشون في النصوص الأدبيّة الكلاسيكيَّة".

פרסומיו האחרונים:

 

The Ju'adiyya Cycle: Witty Beggars' Stories from the "Monrague  
Manuscript" – a Late Augmented Arabian Night: A Study and Critical  
Edition, Dortmund 2014.

 

 

 “Arabic Literary Refinement and the Arabian Nights: The Seventeenth  
Century Neglected Case of al-Shirbīnī’s Hazz al-Quḥūf”, Quaderni di  
Studi Arabi 10 (2015): 191-209.
 

 

"אל מטווה 'מעשה הסעודה ועקבות החיה': בחינת התלכדות עלילות בספרות היהודית והערבית של ימי הביניים". פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 132 (2012), עמ' 55-9.

שעות קבלה: בתיאום מראש, חדר 418

טלפון: 036405029

lerneram@post.tau.ac.il     

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا, غرفة رقم 418

هاتف: 036405029

lerneram@post.tau.ac.il 

     
     
     

ד"ר אריאל שטרית

د. آريئيل شيطريت

מתמחה בספרות ערבית מודרנית ובקולנוע ערבי.

מלמדת את הקורס: "ספרות פלסטינית".

متخصصة في الأدب العربي الحديث وفي السينما العربية.

تدرس مساق: "الأدب الفلسطيني".

פרסומים נבחרים:

"The Poetics of the Poet's Autobiography: Voicings and Mutings in Fadwā Ṭūqān's Narrative Journey". Journal of Arabi Literature, 43:1 (2012), pp. 102-131.

"Social Alienation and Estrangement in Four Stories by Palestinian WritercAlā Hlayhal". Journal of Middle Eastren Studies, 51:5 (2015), pp. 821-837.

"Narrative Strategies of Self-Definition and Voice in Leila Abouzeid's Return to Childhood". Journal of middle East Women's Studies, 11:2 (2015), pp. 179-198.

"The Geography of Identity: ʿAbd al-Raḥmān Munīf's Sirāt madīna:ʿAmmān fī 'l-arbaʿīnāt". Journal of Arabic and Islamic Studies, 14 (2014), pp. 27-46.

שעות קבלה: בתיאום  מראש
 
ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا
 
     
     
     

ד"ר ביאטה שייחטוביץ'

 د. بياتا شيخاتوويتش

מתמחה בתיאוריה הדקדוקית הערבית של ימי הביניים ויחסי הגומלין שלה עם מדעים אסלאמיים אחרים.

מלמדת את הקורסים "ערבית א'"; "יסודות הדקדוק"; "דקדוק  ב'"; "ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים"; "נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימי הביניים".

פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק במינוח האופייני לרצ'י אל-דין אל-אסתראבאד'י.

متخصصة في نظريات النحو العربي في العصور الوسطى وعلاقتها المتبادلة بالعلوم الإسلامية الأخرى.

تدرس المساقات التالية: "لغة عربية أ"، " قواعد النحو"، النحو ب"، "التحليل النحوي لنصوص عربية"، "مواضيع مختارة من إصدارات النحويين العرب في العصور الوسطى".

بحثها الحالي يتمحور حول الاصطلاح المميز لرضي الدين الإستراباذي.

פרסומיה האחרונים:

"The Notion of Fa'ida in the Medieval Arabic Grammatical Tradition: Fa'ida as a Criterion for Utterance Acceptability". in Amal E.Marogy and K.versteegh (eds.), The Foundations of Arabic Linguistics II. Kitab Sibawayhi: Interpretation and Transmission. Leiden-Boston: Brill, 2015.

שעות קבלה: יום שלישי, 1630-1730, חדר 318

beatashe@gmail.com

ساعات الاستقبال: يوم الثلاثاء, 1630-1730, غرفة رقم 318

beatashe@gmail.com

     
     
     

ד"ר ח'אלד שיח' אחמד

 د. خالد الشيخ احمد

מתמחה בסיפורים דמויי "אלף לילה ולילה".

מלמד את הקורסים: "סיפורת מודרנית"; "ה'רומן' הערבי מהעידן הקלאסי לשחר המודרני"; "ערבית שימושית"; "סוגת אל-פרג' בעד אל-שדה".

متخصص في الأدب العربي الكلاسيكي، وباحث في النصوص السرديَّة العربية شبه الشعبيَّة، في ادب الشطار والذعار والعيارين وفي القصص المكملة لمجموعة "ألف ليلة وليلة".

يدرس المساقات التالية: "الرواية العربيَّة الحديثة"، "الرواية" العربية من العصر الكلاسيكي الى العصر الحديث"، "العربية المستعملة"، "جانير الفرج بعد الشدة".

يعمل حاليا على اصدار مجموعة من الحكايات الشبيه في مجموعة "ألف ليلة وليلة" الموجودة في مخطوطات في المكتبة الوطنيَّة في باريس. 

שעות קבלה: יום רביעי, 1400-1600, חדר מס' 318

 khaledsh@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يوم الاربعاء , 1600-1700, غرفة رقم 318

khaledsh@post.tau.ac.il

     
     
     

ד"ר טומסו טסאי

د. طومسو طساي

מתמחה באסלאם הקדום ובקוראן.

מלמד את הקורס: "The Quran and the Biblical Tradition".

מחקרו הנוכחי עוסק באסכטולוגיה קוראנית ואפוקליפטיזם אסלאמי מוקדם, בהקשר הרחב של העת העתיקה המאוחרת.

متخصص في العلوم الإسلامية القديمة والقراّن.

يدرس المساق: "The Quran and the Biblical Tradition" .

بحثه الحالي يتمحور حول علوم الاّخرة في القراّن ورأي الإسلام القديم في موضوع "كشف الحجاب - كشف نهاية العالم "أبوكاليبس" فيما يتعلق أواخر الفترة القديمة.

פרסומיו האחרונים:

"The Barzakh and the Intermediate State of the Dead in the Quran". in Christian Lange (ed.), Locating Hell in Islamic Traditions. Leiden: Brill 2015, pp. 29-55.

"Some Cosmological Notions from Late Antiquity in Q 18:60-65: The Quran in Light of its Cultural Context". Journal of the American Oriental Society, 135.1 (2015), pp. 19-32.

"The Fall of Iblis and its Enochic Background". in Alberdina Houtman, Tamar Kadri, Marcel Poorthuis and Vered Tohar (eds.), Religious Stories in Transmission: Conflict, Revision and Reception. Leiden:Brill 2016.

"Commentaries from the Quran Seminar". in M.Azaiez, G.S. Reynolds, T.Tesei and H.Zafer (eds.), The Quran Seminar Commentary: A Collaborative Analysis of 50 Select Passages. Berlin: De Gruyte, 2016.

שעות קבלה: בתיאום  מראש

teseitommaso@gmail.com

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا

teseitommaso@gmail.com
 

 

     
     
     

מר יוסף הירש

السيد يوسف هيرش

מתמחה בדת והיסטוריוגרפיה אסלאמית.

תלמיד לתואר שני בחוג ללימודי הערבית והאסלאם במסלול המחקרי.

מלמד את הקורס: "ערבית ב' "

متخصص في علوم الدين والرواية التاريخية الإسلامية.

طالب للقب الثاني في قسم تعليم اللغة العربيَّة والدراسات الاسلاميَّة -  مسار بحث.

يدرس المساق: "اللغة العربية (ب) ".

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש

josephhirsch@mail.tau.ac.il

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا

 josephhirsch@mail.tau.ac.il
 

     
     
     

מר ישראל שרנצל

السيد اسرائيل شرنزل

מתמחה בתנועות ורעיונות באסלאם המודרני, באסלאם הקדום וחקר הקוראן וביחסי יהודים-מוסלמים.

מלמד את הקורסים: "האחים המוסלמים"; "מלחמה ושלום באסלאם מראשיתו ועד ימינו – מסע טקסטואלי".

متخصص في الحركات والأفكار الإسلامية الحديثة، باحث في الإسلام القديم وفي علوم القراّن وفي العلاقات اليهودية – الإسلامية.

يدرس المساقات: "الإخوان المسلمين"، "الحرب والسلام في الإسلام منذ نشأته إلى أيامنا – رحلة في نصوص موثقة".

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا
 

     
     
     

פרופ' ישי פלד

أ.د. يشاي بيلد

מתמחה בתחביר הערבית הכתובה, עם דגש מיוחד על כתבי המדקדקים הערביים של ימי הביניים.

מלמד את הקורסים: "קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי" ; "דקדוק ב' ".

متخصص في النصوص الانشائيَّة المكتوبة في اللغة العربيَّة، وقد اهتم كثيرا في كتابات النحويين العرب في العصور الوسطى.

يعلم المساقات التالية:  "قراءة في نصوص سيبويه والزمخشري"، "قواعد (ب) ".

פרסומים נבחרים:

Conditional Structures in Classical Arabic. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992.

Sentence Types and Word-Order Patterns in Written Arabic: Medieval and Modern Perspectives. Leiden; Boston: Brill 2009.

תחביר הערבית הכתובה: היבטים תיאורטיים ויישומיים. תל אביב: הוצאת דיונון – אוניברסיטת תל אביב, 1998.

שעות קבלה: בתיאום  מראש

ypeled@post.tau.ac.il

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا

ypeled@post.tau.ac.il
 

     
     
     

מר כפיר גרוס

السيد كفير غروس

מתמחה באסלאם מודרני.

דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב.

מלמד את הקורסים: "חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע"; "סדנת מיומנויות יסוד"; "סדנת מיומנויות יסוד לתואר שני".

פרויקט המחקר הנוכחי שלו עוסק בדת, חברה ומדינה בהגותו של מחמד אל-ע'זאלי.

متخصص في الإسلام الحديث.

شهادة الدكتوراه في كلية التاريخ، جامعة تل أبيب.

يعلم المساقات التالية: "المجتمع والدين في مصر بمنظور الأدب والسينما"، "ورشة مهارات أساسية"، "ورشة عمل في مهارات أساسية للقب الثاني".

وظيفته النهائية تختص في موضوع الدين، المجتمع والدولة في فكر ومنطق محمد الغزالي.

שעות קבלה: בתיאום מראש, חדר 416

kfirgross@mail.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا,  غرفة رقم 416

 kfirgross@mail.tau.ac.il

     
     
     

גב' לילה סמעאן

السيدة ليلى سمعان

מתמחה בשיעה.

מלמדת את הקורס : "טקסטים שיעיים". 

מחקרה הנוכחי עוסק בשבחי העיר נג'ף וכרבלאא' בספרות השיעית הקדומה, בראשית המאה ה-12 לספירה. 

متخصصة في الإسلام  الشيعي.

تدرس المساق: "تمرين وتطبيق في نصوص الإسلام  الشيعي".

وظيفتها النهائية تختص في موضوع مدح مدينة النجف وكربلاء في الأدب الشيعي المبكر، في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي.

שעות קבלה: יום ראשון, 1300-1400

טלפון: 0523736222

laila_66@live.com

ساعات الاستقبال: يوم الاحد, 1300-1400

هاتف: 0523736222

laila_66@live.com

     
     
     

מר מאדי קבלאן

السيد ماضي قبلان

מתמחה בדקדוק ערבי, בעיתונות ערבית ובפרשנות פילולוגית של הקוראן והשירה הקלאסית.

מלמד את הקורסים: "יסודות הדקדוק"; "דקדוק א': תורת ההגה והצורות"; "ערבית שימושית"; "תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'"; "קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן"; "ערבית א' "; "ערבית ב' ".

متخصص في قواعد اللغة العربية، في الصحافة العربية وتفسير النصوص القرآنية القديمة والقصيدة الكلاسيكية القديمة.

يدرس المساقات التالية: "قواعد النحو" ، "قواعد النحو (أ) " ، "اللفظ وأنواع الكلام" ، "اللغة العربية المستعملة" ، "تطبيق وتدريب في نصوص دينية تاريخية (أ)" ، "قراءات في التفسير الفيلولوجي للقران"، " العربية (أ) " ; "اللغة العربية (ب) " .

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا
 

     
     
     

פרופ' מחמוד גנאים

أ.د. محمود غنايم

אתר אישי

מתמחה בספרות ערבית מודרנית על גווניה- הרומן, הסיפור הקצר, שירה וביקורת, ובתחומים שונים כגון: ספרות פלסטינית, ספרות צעירה, ספרות נשים וספרות שוליים.

פרויקט המחקר הנוכחי שלו עוסק בכתיבת ספר מבוא לספרות הערבית המודרנית.

متخصص في الأدب العربي الحديث بأنواعه – الرواية، القصة القصيرة، الشعر والنقد، وفي مجالات مختلفة أخرى مثل: الأدب الفلسطيني، أدب الشباب، أدب النساء والأدب الهامشي.

يعمل حاليا على تأليف كتاب مقدمة في الأدب العربي الحديث.

פרסומיו האחרונים:

The Quest for a Lost Identity: Palestinian Fiction in Israel. Wiesbaden: Harrassowitz, 2008.

"'Exposure' and 'Punishment' in a Palestinian Version: Dialect and the Semiotic of Titles in Palestinian Fiction in Israel". Al-Majalla, Journal of Arabic Language Academy​, Haifa: 3 (2012), pp. 109-136.

The Lure of the Title: Text and Context in Palestinian Fiction, 1948-2012. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015.

The Lure of the Title: Text and Context in Palestinian Fiction, 1948-2012. Nazareth: The Arabic Language Academy, 2015 [In Arabic].

שעות קבלה: בתיאום מראש, חדר 520

טלפון: 036405052

ghanmd@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا,  غرفة رقم 520.

هاتف: 036405052

 ghanmd@post.tau.ac.il

     
     
     

גב' מייסון שיבי

الآنسة ميسون شيبي

מתמחה בספרות ערבית מודרנית, בשירה ערבית מודרנית, בפרוזודיה ערבית בעידן המודרני, בספרות עממית ובבתיאוריות ספרותיות מודרניות.

מלמדת את הקורס: "מבוא לספרות ערבית מודרנית".

פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק בתאוריות ספרותיות מודרניות, בזרם הסטרוקטוראלי בספרות הערבית.

متخصصة في الأدب العربي الحديث، في الشعر العربي الحديث، والنثر العربي في العصر الحديث، في الأدب الشعبي وكذلك في نظريات الأدب الحديث.

تدرس المساق: "مقدمة في الأدب العربي الحديث".

بحثها الحالي يدور حول نظريات الأدب العربي الحديث، وفي التيار البنيوي في الأدب العربي.

מאמרה,

The Evolution of The Rajaz Meter in Modern Arabic Poetry, as Reflected in the Works of ʼAmal Dunqul

עתיד לראות אור בכתב העת JSS באביב 2018.

שעות קבלה (בתיאום מראש): סמ' ב', יום שני, 1400-1600, חדר 318

maisonsh@mail.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا, يوم الاثنين ,1400-1600 غرفة رقم 318

 maisonsh@mail.tau.ac.il

     
     
     

פרופ' נאסר בסל

أ.د. ناصر بصل

מתמחה בתרבות הערבית-יהודית של ימי הביניים, בבלשנות ודקדוק עברי של ימי הביניים, במסורת הדקדוקית אצל הקראים ובפרשנות מקרא ערבית-יהודית.

מלמד את הקורסים: "עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית"; "הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו".

متخصص في الثقافة العربية – اليهودية في العصور الوسطى، وفي قواعد اللغة العبريَّة في القرون الوسطى، مختص في الإرث النحوي عند "القرائيين" وتفسيرات "التناخ" العربية واليهودية.

يعلم المساقات التالية: "نظرات في النصوص العربية المتوسطة والنصوص العربية اليهودية"، "اللهجات العربية في منطقة الجليل وقواعدها".

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا
 

     
     
     

גב' נארימן כרום

الآنسة  ناريمان كروم

מתמחה בספרות ערבית מודרנית.

תלמידה לתואר שני בחוג ללימודי הערבית והאסלאם.

מלמדת את הקורסים: "תרגיל בספרות ערבית מודרנית"; "תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים".

פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק בהתפתחות המשקל והחרוז בשירת ההתנגדות הפלסטינית.

متخصصة في الأدب العربي الحديث.

طالبة للقب الثاني في قسم تعليم اللغة العربية والدراسات الاسلاميَّة.

تدرس المساقات التالية: " تطبيق وتدريب في الأدب العربي الحديث"، "تطبيق تدريب في نصوص نظرية حديثة".

وظيفتها النهائية تبحث في تطور الوزن والقافية في شعر المقاومة الفلسطيني.

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש 

טלפון: 050-5749474

 nariman.p2@gmail.com

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا

هاتف: 0505749474

nariman.p2@gmail.com

     
     
     

מר פביאן שפנגלר

السيد فبيان شڤنغلر

מתמחה בתקשורת, יישוב סכסוכים ובסוגיות הנוגעות למיעוטים מוסלמים במערב.

דוקטורנט בבית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע, התכנית למדעי הדתות. 

מלמד את הקורס: "Contemporary Issues in Islamic and Arabic Studies".

מחקרו הנוכחי עוסק במדיניות האינטגרציה באירופה, על גווניה השונים, הנוגעת לתלמידים מוסלמים, ובקונפליקטים של מוסלמים עם גופי מערכת החינוך באירופה, תוך התייחסות לאופן השימוש בהלכה בקרב המיעוט במוסלמי.   

متخصص في موضوع الاتصال، تسوية الصراعات وكذلك في إشكاليات الأقلية المسلمة في الغرب.

يدرس المساق: "contemporary Issues in Islamic and Arabic studies"

بحثه الحالي يتطرق إلى سياسة الدمج في أوروبا بأنواعها المختلفة والتي تخص الطلاب المسلمين، وكذلك يتطرق إلى صراع المسلمين مع المسؤولين في هيئة التربية في أوروبا، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد الاحكام الشرعيَّة لدى الأقلية المسلمة.

פרסומיו האחרונים:

"For Whom the Bell Tolls? Contesting the Adhans in Majority Non-Muslim Societies". Journal of Muslim Minority Affairs, 36:4 (2016), pp. 447-464.

שעות קבלה: בתיאום  מראש 

fabians@mail.tau.ac.il

 

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا

 fabians@mail.tau.ac.il

 

     
     
     

פרופ' קמילה אדנג

أ.د.كاميلا آدانغ

מתמחה בדת וחברה באל-אנדלוס, תורתו של אבן חזם מקורדובה, תרגומי המקרא והברית החדשה ובפולמוס בין דתי.

מלמדת את הקורסים: "מבוא להלכה אסלאמית"; "מבוא לתיאולוגיה אסלאמית";"נשים על ומאחורי כס המלכות בהסטוריה האסלאמית";"ספרי מסעות בימי הביניים".

פרויקט מחקר נוכחי – "Biblia Arabica. The Bible in Arabic among Jews, Christians and Muslims".

متخصصة في موضوع الدين والمجتمع الأندلسي، ونظريّة وتصوّر ابن حازم من قرطبة، ترجمة قصص التوراة والعهد الجديد والجدل بين الأديان.

تدرس المساقات: " مقدمة في الشريعة الإسلامية"، "مقدمة في العقيدة الإسلامية"، النساء فوق ومن وراء عرش الممالك في التاريخ الإسلامي"، " كتب الرحلات في العصور الوسطى".

تعمل الآن على: "Biblia Arabica. The Bible in Arabic among Jews, Christians and Muslims".

פרסומיה האחרונים:

“A Fatwa by al-Mazari (d. 536/1141) on a Jewish Silk Merchant in Gafsa”. in: Josef Meri (ed.), Jewish-Muslim Relations in Past and Present. A Kaleidoscopic. View. Leiden, Boston, Brill, 2017, pp. 162-171.

“Swearing by the Mujaljala: A fatwa on dhimmi oaths in the Islamic West”. in: Ana Echevarría, Juan Pedro Monferrer-Sala and John Tolan (eds.), Law and Religious Minorities in Medieval Societies: between theory and praxis. Turnhout: Brepols, 2016, pp. 159-172.

“On the Genesis of a Book: Ibn Lubb's Polemic against Ibn 'Arafa”. Intellectual History of the Islamicate World, 4 (2016), 265-271.

Adang, Camilla, Hassan Ansari, Maribel Fierro and Sabine Schmidtke (eds.). Takfir. A Diachronic Perspective. Leiden, Boston: Brill, 2016.

שעות קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל, חדר 318

טלפון: 036405037

 adang@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا, غرفة رقم 318

هاتف: 036405037 

 adang@post.tau.ac.il

     
     
     

מר קרל יונקר

السيد قرل يونقر

מתמחה באסלאמיזם שיעי, לאומיות ערבית וסורית ובהיסטוריה סורית ועיראקית.

דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב.

מלמד את הקורס: " Contemporary Topics in Arabic and Islamic Studies" .

פרויקט המחקר הנוכחי שלו עוסק במפלגה הסורית הלאומית והשפעתה על החיים הפוליטיים בסוריה ובלבנון.

متخصص في الإسلام السياسي الشيعي، القومية العربية والسورية في التاريخ السوري العراقي.

طالب للدكتوراه في كلية التاريخ في جامعة تل أبيب.

يدرس المساق: "Contemporary topics in Arabic and Islamic studies"

يبحث حاليا في الحزب القومي السوري وتأثيره على الحياة السياسية في صور ولبنان.

 

שעות קבלה: בתיאום  מראש

טלפון: 0546803315 

yonker@post.tau.ac.il

ساعات الاستقبال: يجب ترتيب الأمر مسبقا
هاتف: 0546803315

yonker@post.tau.ac.il     
     
     

מר אמיר אונלי

السيد امير اونلي

תלמיד לתואר שני בתכנית למדעי הדתות. 

עוזר הוראה ואחראי פעילויות וניו-מדיה. 

طالب للقب الثاني في البرنامج لعلوم الاديان.

مدرس مساعد ومسؤول الفعاليات والاعلام الجديد.

     
     
     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive