מסלולי לימוד

מסלולי הלימוד

התכנית מציעה לימודים בשני מסלולים: מסלול מחקרי ומסלול עיוני 

המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר): היקף הלימודים הוא 28 ש"סבמהלך לימודיהם יכתבו התלמידים עבודה סמינריונית אחת ועבודת גמר, ויהיה עליהם להשיג רמת "פטור" בשפה זרה שנייה.

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר): היקף הלימודים הוא 36 ש"ס. במהלך לימודיהם יכתבו התלמידים שתי עבודות סמינריוניות ובתום הלימודים ייבחנו בבחינת גמר.

מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי: המעבר למסלול המחקרי מותנה במציאת נושא ומנחה לעבודת התיזה, ובהשלמת 12 ש"ס בממוצע של 90 ומעלה.

הערה: יש להדגיש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו מונע מתלמידים שירצו בכך, להירשם בעתיד ללימודי התואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive