ציון הגמר

ציון הגמר

ציון התואר השני ישוקלל כלהלן:

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר):

ציוני הקורסים

30%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציון עבודת הגמר

50%

המסלול העיוני (בלא עבודת גמר):

ציוני הקורסים 

50%

ציוני העבודות הסמינריוניות

40%

ציון בחינת הגמר

10%

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive