סגל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר סקוט אוריחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' דוד אסףחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
02-6732627
03-6406737
פרופ' אליעזר גוטוירטחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6990024
03-6409277
03-6409277
פרופ' שמחה גולדיןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
פרופ' מרדכי גולניחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
חוג להסטוריה של עם ישראלראש חוג
ד"ר נח גרברחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' חוה דרייפוסחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409079
פרופ' מאיר חזןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' גרמי כהןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409342
03-6407287
ד"ר מעוז כהנאחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
03-6405542
ד"ר יפעת חיה מוניקנדםחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6408143
פרופ' אורית רוזיןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-9325575
03-6409408
03-9325575
פרופ' יובל רוטמןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
פרופ' שלום רצביחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
ד"ר יובל שחרחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6405542
ד"ר רוני שטאוברפקולטה למדעי הרוחמרכז קנטורסגל אקדמי בכיר
03-6409655
03-6409655
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive