סגל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר סקוט אוריחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' דוד אסףחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
02-6732627
03-6406737
פרופ' אלעזר גוטוירטחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6990024
03-6409277
03-6409277
פרופ' שמחה גולדיןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
פרופ' מרדכי גולניחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
חוג להסטוריה של עם ישראלראש חוג
ד"ר נח גרברחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' חוה[חוי] דרייפוסחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409079
03-6405542
פרופ' מאיר חזןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' גרמי כהןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409342
03-6407287
ד"ר מעוז כהנאחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
03-6405542
ד"ר יפעת חיה מוניקנדםחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6408143
פרופ' אורית רוזיןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-9325575
03-6409408
03-9325575
פרופ' יובל רוטמןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
פרופ' שלום רצביחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
ד"ר יובל שחרחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6405542
ד"ר רוני שטאוברפקולטה למדעי הרוחמרכז קנטורסגל אקדמי בכיר
03-6409655
03-6409655
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive