פרופ' מוטי גולני

תחום מחקר: 

פרופ' מוטי גולני הוא היסטוריון וראש המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש וייצמן באוניברסיטת תל אביב. עיקר עניינו המחקרי בשאלות של מוסר, זיכרון, פוליטיקה ומלחמה בהיסטוריה של היישוב ושל מדינת ישראל. הוא עוסק גם בתקופת המנדט בפרספקטיבה של הקשר הציוני-בריטי, ואף עומד בראש הפורום הישראלי של חוקרי המנדט. מספריו: "תהיה מלחמה בקיץ, על הדרך למלחמת סיני, 1956" (1997); "ציון בציונות, התנועה הציונית, ישראל וירושלים" (2000); "מלחמות לא קורות מעצמן, על זיכרון, כוח ובחירה" (2002); "ימים אחרונים, המנדט, פינוי ומלחמה" (2009); "הנציב האחרון, הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם" (2011); "עצמאות ונכבה, עם עאדל מאנע, שני נרטיבים של 1948" (2011); (2013) "Palestine Between Politics and Terror, 1945-1947"; בקרוב יצא לאור ספרו החדש, שנכתב עם פרופ' יהודה ריינהרץ- הביוגרפיה של חיים וייצמן בשנים 1952-1922.

פרסומים:

ספרים

Motti Golani, Zion in Zionism: Zionist Policy and the Question of Jerusalem, 1937-1949, Tel Aviv, Tel Aviv University& Ministry of Defense, 1992 (141 pp.) [ציון בציונות]


Motti Golani, There will be War Next Summer…: Israel on the Road to the Sinai Campaign: The Path to War, Tel Aviv: Maarechot, 1997 (393 pp.) [תהיה מלחמה בקיץ... הדרך למלחמת סיני, 1956-1955]


Motti Golani, There will be War Next Summer…: Israel on the Road to the Sinai Campaign: The War, Tel Aviv: Maarechot, 1997 (454 pp.) [תהיה מלחמה בקיץ... מלחמת סיני, 1956]


Motti Golani, Israel in Search of War: The Sinai Campaign, 1955-1956, Brighton, UK: Sussex Academic Press, 1998 (236 pp.).


Motti Golani, La Guerre Du Sinaï, 1955-1956, Paris: Editions Du Rocher, 2000 (342 pp.) (With additions for the French edition).


Motti Golani, Wars Don’t Just Happen: On Memory, Force, and Choice, Ben-Shemen: Modan, 2002 (274 pp.) [מלחמות לא קורות מעצמן, על זיכרון, כוח ובחירה]


Motti Golani, The British Mandate for Palestine, 1948: War and Evacuation, Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2009 (280 pp.) [ימים אחרונים, הממשל המנדטורי – פינוי ומלחמה]

 

Motti Golani, The End of the British Mandate for Palestine, 1948, Oxford, St. Antony’s College Series, Palgrave MacMillan, 2009 (256 pp.)


Motti Golani, The Last Commissioner: General Sir Alan Gordon Cunningham, 1945-1948, Tel Aviv: Chaim Weizmann Institute, Tel Aviv Univ.& Am Oved, 2011 (415 pp.) [הנציב האחרון, הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם, 1948-1945]


Motti Golani, Adel Manna, Two Sides of the Coin: Independence and Nakba 1948, Two Narratives of the 1948 War and its Outcome, Dordrecht: Institute for Historical Justice and Reconciliation, 2011 (197 pp.)


Motti Golani, Palestine between Politics and Terror, 1945–1947, Waltham, Massachusetts: University Press of New England/Brandeis University Press, 2013 (255 pp.)

פרקים

M. Golani, "The War of Independence", Neima Barzel, (Ed.), Establishing a State: Exploring the Processes and Ideas which Laid the Basis for the State in the Making, Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1997 (pp. 333-359) [מקימים מדינה]


M. Golani, "The War of Independence" (pp. 228-244), "Israel’s Wars and the Conception of Security" (pp. 284-294), "Trends in Israeli Foreign Policy" (pp. 295-302), "The Struggle for Economic Independence" (pp. 303-306), "Patterns of Jewish Life in the

Diaspora and their Connection to Israel" (pp. 329-332), E. Domka (Ed.), The World and the Jews in Recent Generations, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 1999. [העולם והיהודים בדורות האחרונים]

 

מאמרים

M. Golani, "The Question of Jerusalem during the War of Independence", Cathedra, Vol. 54, 1989/90 (pp. 156-172) [שאלת ירושלים במלחמת העצמאות]


M. Golani, "Dayan’s Leading to War: the Role of the Chief of General Staff in Israel’s Decision to Initiate War in October 1956", Iyunimb’Tkumat Israel, Vol. 4, 1994 (pp.117-135) [דיין מוביל למלחמה]


M. Golani, "Zionism without Zion: The Jerusalem Question, 1947-1949", Journal of Israeli History, Vol. 16(1), 1995 (pp. 39-52)


M. Golani, "The Historical Place of the Czech-Egyptian Arms Deal, Fall 1955", Middle Eastern Studies, Vol. 31(4), 1995 (pp. 803-827)


 M. Golani, "The Historic Role of the Czech-Egyptian Weapons Deal of Autumn 1955", Yahadut Zmaneinu, Vol. 10, 1995/6 (pp. 237-259) [מקומה ההיסטורי של עסקת הנשק הצ'כית-מצרית בסתיו 1955]


M. Golani, Jerusalem’s Hope Lies Only in Partition: Israeli Policy on the Jerusalem Question, 1948-1967, International Journal of Middle East Studies, Vol. 31(4), November 1999 (pp. 577-604)


M. Golani, "Ben-Gurion against Dayan, or in his Footsteps? Israel on the Path to the Initiated War", Cathedra, Vol. 81, 1996/7 (pp.123-132) [בן-גוריון נגד דיין או בעקבותיו?]


M. Golani, “The ‘Haifa Turning Point’: The British Administration and the Determination of the Civil War in Palestine, December 1947-May 1948,” Middle Eastern Studies 37(4) (April 2001) 93-130.


M. Golani, "The British and the Outcome of the Civil War in Palestine - The Haifa Turning Point, April 1948", Zion, Vol. 64 (4). 1999 (pp. 455-494) [בריטניה והכרעת מלחמת האזרחים בארץ ישראל, אפריל 1948]


M. Golani, "Limited Resourcefulness: the Attempt to Extract Jews from Egypt after the Sinai Campaign", M’Kedem u-m’Yam, North African Jewry and Middle East Jewry in the 20th Century, Changes and Trends in Communities and in Israel, Vol. 7, 2007 (pp. 275-306) [תושייה מוגבלת: על הניסיון להוציא יהודים ממצרים לאחר מלחמת סיני ומשמעותו]

M. Golani, "Chief of Staff in Quest of a War, Moshe Dayan Leads Israel into War", Journal of Strategic Studies, Vol. 24 (1), March 2000 (pp. 49-70)
M. Golani, "The Battle of Mitla – Historical Assessment of an Israeli Myth of Heroism”, Alpayim, Vol. 19, 2000 (pp.106-125) [קרב המתלה – בחינה היסטורית של מיתוס גבורה ישראלי ]

M. Golani, "We’ve been to the Carmel, Now Let’s Take a Trip to Auschwitz: the Founding of Israel, The Holocaust and the Youth’s Journey to Poland", Israel Studies Forum, Vol.17 (2), Spring 2002 (pp. 31-60)
M. Golani, "Mania: Her Short Rise and Long Fall", Israel, Vol.3, Spring 2003 (pp. 1-20) [ מניה: עלייתה הקצרה ונפילתה הארוכה]


M. Golani, "Moshe Dayan and the Leadership of the General Staff", National Security Studies 5, 2003 (pp. 33-37)


M. Golani, "'If I lived there, it would crush me’, Jerusalem from the Biographical to the Historical and Back: A.B. Yehoshua", The Journal of Israeli History, Vol. 23 (2), Autumn 2004 (pp. 279-300)


M. Golani, "A Tale of Two Cities, Jerusalem in the Past Fifty Years – The Israeli Viewpoint", The Journal of Israeli History, Vol. 23, 2, 2004 (pp. 169-173)


M. Golani, "From Civil War to Interstate War and Back: the War Over Israel/Palestine, 1945-2000", Studies in Contemporary History, Vol. 1 (2), 2005 (pp. 54-70)

M. Golani, D. Reich, Look at the Charged Interaction between Women and British Imperial Soldiers in Late Mandatory Palestine (1940-1948)", Zion, Vol.73 (3), 2008, (pp. 325-348)

[בין שליחות למנודות: המפגש בין בנות היישוב לבין לובשי המדים מהצבא הבריטי, 1948-1940]

M. Golani, "Zionism without Zion?", A.  Bareli (Ed.) Divided Jerusalem, 1948-1967, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1994 (pp.30-52) [ציונות ללא ציון?]


M. Golani, "Longings are Longings and Actions are Actions, Israel’s Policy on Jerusalem, 1949-1967", A. Shapira (Ed.) Independence – The First Fifty Years: A Collection of Interdisciplinary Studies, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 1998 (pp. 267-296) [כיסופים לחוד, מעשים לחוד: מדיניות ישראל בשאלת ירושלים, 1967-1948]

M. Golani, "Arms Deal or Alliance? An Episode in Franco-Israeli Relations, April-July 1956", Y. Ben-Artzi, I. Bartal, E. Reiner (Eds.), Studies in Geography and History in Honour of Yehoshua Ben-Arieh,

Jerusalem: Magnus, 1999 (pp. 515-532) [עסקת נשק או ברית? פרק ביחסי ישראל-צרפת, אפריל-יולי 1956]


M. Golani, "Watershed in Haifa Turning Point - Britain and the Civil War in Palestine, December 1947-May 1948", A. Shapira (Ed.), A State in the Making: Israeli Consciousness in the First Decades, Jerusalem: Zalman Shazar Center, 2001 (pp. 13-59) [מפנה חיפה – בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל: דצמבר 1947-מאי 1948]


M. Golani, "The Limits of Interpretation and the Permissible in the Historical Research of Israel’s Security", L. Eisenberg, N. Caplan, N. Sokoloff, M. Abu Nimer (Eds.), Traditions and Transitions in Israel Studies, New York: SUNY Press, 2003 (pp. 25-41)


M. Golani, "The Sinai War 1956 – Three Partners", Three Wars, M. Bar-On (Ed.),  A Never Ending Conflict, Connecticut and London: Praeger, 2004 (pp. 87-108)
M. Golani, "Until the End and Beyond", Y. Reinharz, S.Reinharz,M. Golani (Eds.), With and Against the Current: Mania Shochat, Letters and Documents, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2005 (pp.15-48)[עד הקצה ומעבר לו...]

M. Golani, "Israel and the 1956 Sinai War: Between Relevancy and Anachronism", C. Fink, F. Hadler, T. Schramm (Eds.), 1956, European and Global Perspectives, Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2006 (pp. 193-214)


M. Golani, "Israel and the Holocaust: Education and the Resort to Force", N. Kremer (Ed.),Civil Courage: Contemporary Response to Conflict and Prejudice, Oxford: Peter Lang, 2007 (pp. 83-100)
M. Golani, "The Israeli Leadership, 1956: Personal Struggles and Strategic Considerations", Y. Goldstein (Ed.), Leadership in Times of War, Rechovut: Yad Weizmann, 2008 (pp. 108-119) [המנהיגות הישראלית  בשנת 1956: מאבקים אישיים ושיקולים אסטרטגיים]


M. Golani. "Moshe Shertok (Sharett) – The Statesman of' Tower and Stockade", Y. & R. Sharett (Eds.), A Statesman Assessed, Views and Viewpoints about Moshe Sharett, Tel Aviv: MS Heritage Society, 2008 (pp.340-248) [משה שרתוק, המדינאי של 'חומה ומגדל']                                           
M. Golani, Yehoshua Ben-Arieh, Benny Morris, "Topics in the Historiography of the 1948 War, O. Siran (Ed.), A War – Sixty Years After, Tel Aviv: Galili Inst., 2008 (pp. 44-113) [מלחמה בת 60, שיחות, מחקרים ומקורות על מלחמת העצמאות]


M. Golani, "The Silence of the General: Remembering Sir Alan Cunningham's War in the Western Desert, 1941", M. Chazan, U. Cohen (Eds.), Culture, Memory and History, Essays in Honor of Anita Shapira, Jerusalem: Tel Aviv University, Zalman Shazar Center for Jewish History, 2012 (pp. 135-159) [שתיקת הגנרל: סר אלן קאנינגהם והנצחת מלחמתו במדבר המערבי ב-1941]

M. Golani, "The Jerusalem District Office and Gush Etzion in 1948", M Naor (Ed.), Gush Etzion: From its Beginning to 1948, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1986, (pp. 181-192) [מפקדת מחוז ירושלים וגוש עציון ב-1948]


 “The Finger of the Galilee during the Independence War”, M. Naor (Ed.), The Finger of the Galilee, 1900-1967, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1991 (pp. 153-164) ['אצבע הגליל' במלחמת העצמאות]

“Jerusalem – Capital City, Divided City, Unified City, Disputed City”, Y. Shavit (Ed.), Jerusalem – Biography. Tel Aviv: Zalman Shazar Center & Am Oved, 1998 (pp. 247—270) ירושלים – עיר בירה, עיר מחולקת, עיר מאוחדת, עיר במחלוקת]]


“Teach About it or Disagree with it? On the Connection Between the Establishment of the State of Israel and the Holocaust”, B’ShvilHazikaron 27, Yadva’Shem, 19-25. [לחנך על זה או להסתייג מזה? על הקשר שבין הקמת המדינה לבין השואה]


“The Sinai Campaign, 1956”, B. Michaelson, A. Zohar, E. Meltzer (Eds.), The Struggle for the Security of Israel, Tel Aviv, Israeli Association for Military History, 1999, 98-123. [מערכת סיני, 1956]


“Moshe Dayan – the Ultimate Leader”, H. Amit (Ed.), Follow Him – On Leadership and Leaders. Tel Aviv: Ministry of Defense, 2000, 215-223. [משה דיין – המנהיג האולטימטיבי]


Introduction to Nitza Ben-Ari (Ed.), My Ruti: Moshe Dayan’s Letters from Acre Prison, Lod: Zmora-Bitan, 2001, 15-22. [רותי שלי: מכתבי משה דיין מכלא עכו]


"Group Biography – Main Points in the History of Zionist-Israeli History”, P. Yihezkeli (Ed.), On Military Leadership, Tel Aviv University, 2007 (pp. 92-98) [ביוגרפיה קבוצתית – קווים לתולדותיה של ההנהגה הציונית-ישראלית]


"The Scars of Memory: Present-Past-Present", Shai Aloni, Warriors, Ein Harod: Israel Museums Forum, 2007 (pp. 119-126) [צלקות הזיכרון: הווה-עבר-הווה]


"The Rise and Possible Fall of Partition West of the Jordan, 1948-2008", Israel: Growing Pains at 60,  Washington DC: Middle East Institute, 2008 (pp. 54-56)
"An Enigma – Sir Ronald Storrs and Zionism, Nirit Shalev-Khalifa (Ed.), The First Governor, Sir Ronald Storrs, Governor of Jerusalem 1918-1926, Tel Aviv: Eretz Israel Museum, 2010 (pp. 15e-50e) 

 

 

קורסים

היסטוריה של האקטואליה 
היסטוריה וזיכרון: המקרה הציוני והישראלי 
מלחמת עשרים וחמש השנים: ישראל 1973-1948
מקצועו של ההיסטוריון
חיים וייצמן שלא הכרנו-ביוגרפיה והיסטוריה

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>