פרופ' רוני שטאובר

אודות

פרופסור חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, המנהל האקדמי של ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה וחבר הוועדה המדעית של יד ושם. מחקריו עוסקים בזיקות ובהשפעות הגומלין שבין פוליטיקה ודיפלומטיה, לבין  היסטוריוגרפיה וזיכרון קיבוצי, תוך התמקדות בזיכרון ובתודעת השואה. בעשור האחרון התמקדו מחקריו בעיקר ביחסי ישראל ומערב גרמניה בשנות ה-50 וה-60.

 

פרסומים

 

ספרים ומונוגרפיות:

 

דיפלומטיה בצל הזיכרון - עבר והווה ביחסי ישראל וגרמניה המערבית בשנים  1965-1953,  זלמן שזר ויד ושם, ירושלים, 2021 (יראה אור בקרוב).

 

"הלקח לדור" – שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות ה-50, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2000.

 

From Revisionism to Holocaust Denial - David Irving as a Case Study, Institute for the World Jewish Congress, Jerusalem, 2000

 

The Holocaust in Israeli Public Debate in the 1950s, Ideology and Memory, Vallentine Mitchell, London and Portland, OR, 2007

 

Laying The  Foundations for Holocaust Research: The Impact of the Historian Philip FriedmanYad Vashem, Jerusalem, 2009

 

מאמרים בכתבי עת:

 

"הויכוח הפוליטי על משפט קסטנר על פי העיתונות המפלגתית", הציונות, י"ג (1988), עמ' 219- 246.

 

"ועדת העזרה וההצלה והמנהיגות הציונית בבודפסט ערב הכיבוש הגרמני", הציונות, ט"ז (1991), עמ'  191-167.

 

"תרומתה של ועדת העזרה וההצלה בבודפשט להעברת מידע על גורלן של  קהילות יהודיות ינואר 1943 - מרס 1944", יהדות זמננו 8 (1992), עמ' 135- 150.

 

 "דרכו  של פיליפ פרידמן בחקר השואה", גלעד 21 (2007), עמ' 114-77.

 

משרד החוץ הישראלי והויכוח כל כינון יחסים דיפלומטיים עם גרמניה 1955-1953,” יד ושם – קובץ מחקרים ל"ז (2010), עמ' 160-125.

 

"בן גוריון ומשפט אייכמן – הוויכוח ההיסטוריוגרפי", ילקוט מורשת 100 (2020), עמ' 175-156.

 

“Continuity and Change, Extreme Right Perception of Zionism, Anti-Semitism Worldwide, 1999/2000, pp. 25-34.

 

“Confronting  The ‘Jewish Response’ During  the Holocaust: Yad Vasem-A Commemorative and A Research Institute in the 1950s”,Modern Judaism, Oxford University Press, vol. 20, no. 3, October 2000, pp. 277-293.

 

"Od revizionizmu k popieraniu holokaustu-David Irving ako prípadová štúdia", Antisemitizmus na konci 20. Storocia, (2001), pp. 53-71.

 

"Between Real Politik and the Burden of the Past, Israel's Diplomats and the  'Other Germany',  Israel's Studies, (vol. 8, no. 3), Fall 2003, pp. 100-123.

 

"The Jewish Response during the Holocaust –The Educational Debate in Israel in the 1950s", Shofar, (Purdue University),(Vol.22, No.4), Summer 2004, pp. 55-65.

 

"Nationalism and Statism in Ben Gurion´s Weltanschauung", Studia Judaica, XV (2007), pp. 57-66.

 

"Polémique sur la résistance juive pendant la Shoah: documentation et recherche en Israël dans les premières années", Revue d’Histoire de la Shoah 188 (2008), pp. 233-265.

 

The Israel Ministry of Foreign Affairs and the Debate over the Establishment of Diplomatic Relations with Germany 1953–1955”, Yad Vashem Studies 37 (2009), pp. 153-195.

  

"The debate over the mission of Yad Vashem as a research institute : the first years”, Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 11 (2012), pp. 347-366.

 

"Israel’s Quest for Diplomatic Relations – The German-Israeli Controversy, 1955-1956”, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 41 (2013), pp. 215-218.

 

"The Impact of the Sinai Campaign on Relations between Israel and West Germany", Modern Judaism 33 (2013), pp. 235-259.

 

“Filip Friedman i początki badań nad Zagładą", Zagłada Żydów. Studia i materiały 11 (2015), pp. 235-251.

 

"Zwischen Erinnerungspolitik und Realpolitik: die israelische Diplomatie und das Verhältnis der Bundesrepublik zum Nationalsozialismus", Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 15 (2016), pp. 419-444.

     

“Ben-Gurion and the Eichmann Trial: The Historiographical Debate”, Yalkut Moreshet 17 (2020), pp. 191-219.

 

 

מאמרים בספרים:

 

"הויכוח בשנות ה-50 בין הציונות הדתית לבין השמאל  הציוני על מועד יום  הזיכרון לשואה", מדינה בדרך (עורכת: אניטה שפירא), מרכז זלמן שזר  לתולדות ישראל, ירושלים, 2001, עמ' 189- 203.

 

"האנטי ציונות כביטוי לשנאת היהודים לאחר השואה", )פני השנאה עורך: י. רפל), משרד הביטחון, ת"א, 2003, עמ' 37 - 53.

 

"נוכח פשעי העבר - הדיפלומטיה הישראלית ושאלת יחסם של הגרמנים לתקופה הנאצית", שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי, ספר יובל, שי לדינה פורת )עורכים: ר.שטאובר,  א. חלמיש,  א. ובמן(, יד ושם: ירושלים, 2015, עמ'218-199 .

 

Roni Stauber and Raphael Vago, "The Politics of Memory – Jews and Roma, Commemorate their persecution", in R. Stauber and R. Vago (eds.), The Roma – A Minority in Europe Historical, Political and Social  Perspectives, Central European University Press, Budapest - New York, 2007, pp. 117-133.

 

“Philip Friedman and the Beginning of Holocaust Research”, The Emergence of Research Centers and Approaches (ed. D. Michman  and D. Bankier), Yad  Vashem, Jerusalem, 2008, pp. 83-102.

 

"Yad Vashem", Enzyklopädie jüdischer Kulture, Dan Diner (Hrsg.), Leipzig: J.B. Metzler Verlag J.B. Metzler, 2015, pp. 463-467.

 

 “The Academic and Public Debate over the Meaning of the ‘New Antisemitism'", The  Yale Papers- Antisemitism in Comparative Perspective (ed. Charles Asher Small), ISGAP, New-York, 2015, pp. 225-236.

 

"The Impact of the Eichmann Trial on Relations between Israel and the Federal Republic of Germany, The Eichmann Trial (eds. D. Lazar and R. Wittmann), Toronto University Press, Toronto, 2021 (forthcoming).

 

עריכה:

 

שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי, ספר יובל, שי לדינה פורת, )עורכים ר.שטאובר, א. חלמיש,  א. ובמן), יד ושם, ירושלים, 2015.

      

Riteve, A Jewish Shtetl in Lithuania, (eds. D. Porat and R. Stauber), Cape Town 2000.

 

D. Porat and R. Stauber (eds.), Antisemitism and Terror,  Tel-Aviv University, 2003.

 

R. Stauber and R. Vago (eds.), The Roma - A Minority in Europe Historical, Political and Social  Perspectives, Central European University Press, Budapest - New York, 2007, p. 200.

 

Collaborations with the Nazis – Collective Memory and Public Discourse,  Routledge, Abingdon an New-York, 2011, p.304.

 

Anti-Semitism Worldwide, (Yearbooks) (eds. D. Porat and R. Stauber), 2004-2011.

 

 

ביקורת ספרים:

 

 "ציונות ללא לוואי", (על ספרו של דוד שערי מ"סתם ציונות" ל"ציונות כללית",ראובן מס, ירושלים, 1990), גשר  ל"ח (1992), עמ' 125-123.

 

  "השואה, הייחודי והאוניברסלי", (על ספר יובל ליהודה באואר, יד ושם, ירושלים, תשס"ב), ילקוט מורשת, 75, אפריל 2003.

 

 "מגבלות הנרטיב הפוסט ציוני", (מאמר ביקורת על סיפרה של עידית זרטל, האומה והמוות, דביר, ת"א, 2002), גשר, 148, חורף תשס"ד.

 

מאמר ביקורת על ספרה של יהודית תידור באומל, גיבורים למופת, צנחני הישוב במלחמת העולם השניה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2004), ציון ע"א (2006), עמ' 255-252.

 

  no. 1, 2003, pp. 228-238. ,"The Holocaust: The Jewish and the Universal", Yalkut Moreshet

 

 

ערכים באנציקלופדיה:

 

 

Encyclopedia of Antisemitism, Anti-Jewish Prejudice and Persecution, (ed. Richard SLevy, ABC-Clio), Santa Barbara, 2005.

 

ערכים העוסקים באישים ובמושגים  שונים הקשורים בהכחשת השואה:

1. Holocaust Denial, Negationism & Revisionism

2. DAVID IRVING

3. Auschwitz-Lie

4. Arthur Butz

5. Robert Faurisson

6. Leuchter Report

7. Institute of Historical Review 

 

 

קישורים להרצאות:

"השפעת משפט אייכמן על יחסי ישראל-גרמניה," אוניברסיטת תל אביב, מרץ 2011.


"בין אנטישמיות לאנטי-ציונות: מוטיבים מרכזיים בהסתה נגד היהודים בשנים האחרונות," אוניברסיטת בר-אילן, ינואר 2012.


"הלשכה הפדראלית בלודוויגסבורג וראשית שיתוף הפעולה בינה לבין ‘יד ושם’ ורשויות החוק בישראל", כנס בינלאומי לכבוד פרופסור דן מכמן באוניברסיטת בר-אילן, דצמבר 2015.


"משפט קסטנר-בין הצלה לשיתוף פעולה", מלחמת העולם השנייה, השואה והמשפט, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2016.


"ישראל, גרמניה ופשעי המלחמה הנאצים", הפודקאסט של היסטוריה קטנה, בגדולה, מאי 2019.

 

"A QUEST FOR JUSTICE: ISRAELIS, GERMANS AND THE EFFORTS TO PUNISH NAZI CRIMINALS 1956-1965", THE ANNUAL LECTURE OF THE JOHN NAJMANN CHAIR OF HOLOCAUST STUDIES, YAD VASHEM, 2019.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>