חברי החוג מספרים על מחקרם: ד"ר שרון וייסר

חברי החוג מספרים על מחקרם

תחום המחקר שלי הוא הפילוסופיה העתיקה, תוך מתן דגש מיוחד לפילוסופיה הסטואית.  חיברתי ספר שעוקב אחר התפתחות הפולמוס בין האסכולה הסטואית והפריפטטית על אודות הרגשות החל מהמאה הראשונה לפני הספירה ועד המאה הראשונה לספירה. בזכות השילוב בין שתי מסורות מחקריות, הן השיטה האנליטית והן הגישה הפילולוגית-היסטורית, החיבור דן בהיבטים התיאורטיים של תורת הרגשות ומתמודד עם סוגיות נוספות כגון הדמויות הפועלות, הטרמינולוגיה וההקשרים השונים של המחלוקת.

הספר שערכתי ביחד עם נלי תאלר, Strategies of Polemics in Greek and Roman Philosophy, מתמקד בנושא שטרם זכה לדיון שיטתי במחקר - המחלוקות בפילוסופיה יוונית ורומית. במהלכו מוצג כיצד הבנת מנגנוני הוויכוחים הפילוסופים השונים שופכת אור על מורכבות השיח הפילוסופי העתיק, כמו גם על הצורות השונות של הארגומנטציה.

ציר חשוב נוסף במחקריי הוא הגותו של הפרשן והפילוסוף היהודי בן המאה הראשונה, פילון אלכסנדרוני. במאמרים שונים אני מראה כי פילון הינו חלק אינטגרלי של השיח הפילוסופי העתיק.

בימים אלו אני עובדת על פרויקט מחקר חדש, שמטרתו לשחזר את וויכוחים שהתעוררו סביב התיאולוגיה הסטואית בתקופה הרומית, מסוף הרפובליקה ועד לתחילת האימפריה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive