הכנס הארצי של תלמידי תיכון במגמת פילוסופיה מתארח בחוג

חופש הרצון

הכנס הארצי של תלמידי מגמת פילוסופיה בבתי הספר התיכוניים

יום ראשון, י' באדר תשע"ח, 25 בפברואר 2018

 

'אני רוצה' ו'אני לא רוצה' הם ביטויים המשמשים אותנו באופן שיגרתי לתיאור ולהסבר הפעולות שלנו, אך המשמעות המדויקת של ביטויים אלה ועצם האפשרות לתאר את פעולותינו באופן זה אינן מובנות מאליהן. האם פעולה רצונית היא פעולה חופשית ואם כן, באיזה מובן? האם היא פשוט פעולה שלא נכפתה עלינו על-ידי מישהו אחר או פעולה שבחרנו מתוך מגוון פעולות אפשריות? האם אמנם יש לנו חופש בחירה? כלומר, האם אכן פתוחות בפנינו כמה אפשרויות פעולה או שהנסיבות החיצוניות והפנימיות כגון המטען הגנטי שלנו, האופי שלנו, הסביבה שבה גדלנו והחינוך שקיבלנו מכתיבות בכל מקרה דרך פעולה אחת? האם יש רצון חופשי אך אין בחירה חופשית? האם חופש בחירה הוא תנאי לאחריות מוסרית, ואם הבחירה איננה אפשרית האם ניתן ליחס לאדם אחריות מוסרית?

 

הכנס הארצי של תלמידי מגמת פילוסופיה בבתי הספר התיכוניים שמארגן החוג לפילוסופיה בשיתוף עם משרד החינוך מוקדש לבעיית חופש הרצון שבמסגרתה נידונות שאלות אלה. הכנס יתמקד בבעיה כפי שהיא נוסחה בעת החדשה. הוא ייפתח בהרצאותיהם של ד"ר נעה נעמן-צאודרר על חופש הרצון כאידאל ושל פרופ' צבי טאובר על האדם כסובייקט. לאחריהן יקראו תלמידי בתי הספר בהנחיית תלמידי המחקר של החוג את הפרק מ'לויתן' שבו עוסק תומס הובס במושג הרצון ובהשלכותיו על ציות לחוק.

 

החוג לפילוסופיה שמח לארח השנה את כנס התלמידים ובכך לתרום לטיפוח עתודה של לומדי פילוסופיה בפרט ולומדי מדעי הרוח בכלל, ולהידוק הקשרים בין האקדמיה לבין החברה על כל שדרותיה.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive