פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

לימודי התואר הראשון

א. התמחות בשפה היוונית

ש נ ה א'

שפה - מסגרת 121

0672110101 - לשון יוונית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמןא361

מבואות - מסגרת 126

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281
 • תלמידי לימודים קלאסיים: חובה להירשם גם לתרגיל הצמוד באותו

0672152101 - מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן277
 • חובה להירשם גם לשיעור שער לעולם העתיק

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0621126001 - הדמוקרטיה האתונאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן307

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
 • או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמןא317

0672120101 - לשון רומית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד210

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672252001 - קריאה בשירה האפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00גילמן497
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סה'16:00–18:00גילמן497

0672257301 - קריאה באפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00גילמן455
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן455

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121

0672220001 - לשון רומית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן497
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן497

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672232301 - קריאה בשירה הרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן497
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן497

0672257701 - נאומים, מכתבים וסוגות אחרות בספרות הרומית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן262

סמינריונים- מסגרת 128

0672350401 - סופוקלס, אדיפוס המלך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית ברץסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן450
ד"ר עמית ברץסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן260
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672350701 - טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • סמינר מ"א. פתוח גם לתלמידי ב"א
 • דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

ב. התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121

0672120101 - לשון רומית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד210

מבואות - מסגרת 126

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281
 • תלמידי לימודים קלאסיים: חובה להירשם גם לתרגיל הצמוד באותו

0672152101 - מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן277
 • חובה להירשם גם לשיעור שער לעולם העתיק

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0621127001 - הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
 • או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121

0672220001 - לשון רומית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן497
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן497

0672110101 - לשון יוונית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמןא361

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672232301 - קריאה בשירה הרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן497
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן497

0672257701 - נאומים, מכתבים וסוגות אחרות בספרות הרומית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן262

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמןא317

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672252001 - קריאה בשירה האפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00גילמן497
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סה'16:00–18:00גילמן497

0672257301 - קריאה באפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00גילמן455
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן455

סמינריונים- מסגרת 128

0672323701 - סיפורי אהבה בשירת אובידיוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672323601 - טקסטים נבחרים בפרוזה רומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

ג. התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות - מסגרת 120

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281
 • תלמידי לימודים קלאסיים: חובה להירשם גם לתרגיל הצמוד באותו

0672152101 - מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן277
 • חובה להירשם גם לשיעור שער לעולם העתיק

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0621126001 - הדמוקרטיה האתונאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן307

0621127001 - הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
 • או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי מגוון - לתלמידי שנה א' בתש"ף

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0680130501 - המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון מחוגי הלימוד שבהם לומד/ת התלמיד

שנה - ב'

שיעורי בחירה

שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים

0672155401 - אמנות התרגום מיוונית ומרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

0672112301 - מאריסטוקרטיה לאוליגרכיה, מדמוקרטיה לשלטון ההמון: ימיה האחרונ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

0672110101 - לשון יוונית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמןא361

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמןא317

0672120101 - לשון רומית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד210

0672220001 - לשון רומית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן497
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן497

שיעורים מחוגים אחרים

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן280

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

0671100102 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281

0821113101 - מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פישר מתיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00קיקואין01

פרוסמינריונים - מסגרת 122

0672243201 - האלים והגורל בשירת יוון העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית ברץסמסטר ב'פרו"סד'14:00–18:00גילמן497

0672257401 - רפואה בעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד210

0672257501 - מהפוליטאה של אפלטון לביצה של רומולוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סב'14:00–16:00גילמן261
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סד'16:00–18:00גילמן497

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

0672329301 - היפוקרטס מקוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד210
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672350401 - סופוקלס, אדיפוס המלך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית ברץסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן450
ד"ר עמית ברץסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן260
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672323701 - סיפורי אהבה בשירת אובידיוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672323601 - טקסטים נבחרים בפרוזה רומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

לתלמידי תואר שני

סמינרים - מסגרת 620

0672329301 - היפוקרטס מקוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד210
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672350401 - סופוקלס, אדיפוס המלך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית ברץסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן450
ד"ר עמית ברץסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן260
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672350701 - טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • סמינר מ"א. פתוח גם לתלמידי ב"א
 • דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

0672323701 - סיפורי אהבה בשירת אובידיוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672323601 - טקסטים נבחרים בפרוזה רומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672000101 - סמינר מחלקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן262
 • חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>