פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449

0659230701 - יצירתה של תרבות הסייבר:מדמיון טכנולוגי לתרבות צעירים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן362

סמסטר א'

  • קורסי השלמות

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א' (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן281

שיעורים וסמינרים

0659260301 - המסורת האיקונולוגית והתהום של הדימוי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגרסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמןא361

0659243001 - ההיגיון של הברירה הטבעית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלצבו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמןא362

0659258101 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'ק"מב'10:00–12:00גילמן450

0659258501 - של מי האוניברסיטה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד102

0659258201 - פילוסופית הטכנולוגיה של וילם פלוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד212

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

0659260701 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00גילמן361

0659258301 - קריאה בטקסטים קלאסיים: הפילוסופיה של הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'ק"מב'16:00–18:00גילמן450

0659281001 - פיזיקה תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659258401 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'ק"מג'12:00–14:00גילמן450

0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659260101 - The impact of printing press on scientific culture in the ea

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof Matteo Vallerianiסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב401
  • 7 מפגשים של 4 ש"ס בין 06/11/2019 - 19/12/2019

0659258601 - סקסולוגיה כמדע: פסיכיאטריה,משפט ותרבות פופולרית בוינה וברלין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גל הרץסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00ווב401

0621704801 - התרבות החזותית של המדע החדש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן261

0659258701 - אנטישמיות וגזענות בהיסטוריה של המדע: מגמות היסטוריוגרפיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00רוזנברג212

0659260201 - Universal Knowledge. Models of Encyclopedia between Science

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof Andreas Kilcherסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362
  • 6 מפגשים של 4 ש"ס בין 19/12/2019 - 23/01/2020

0659260401 - The Anthropocene, biology and public health.

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Dr. Flavio D'abramoסמסטר א'סמינרו'09:00–13:00גילמן497
  • 7 מפגשים של 4 ש"ס נובמבר דצמבר 2019

סמסטר ב'

  • קורסי השלמות

0659515501 - שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן317

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

שיעורים וסמינרים

0659259101 - עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם הלוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0659258901 - פילוסופיה של הביולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמןא361

0659259801 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר ב'ק"מא'16:00–18:00גילמן450

0621906901 - קריאה היסטורית: מדע, טבע ורפואה במאות ה-19 וה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג211

0659304001 - סמינר מתודולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

0659259201 - פוליטי וא-פוליטי בפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אגבאריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0659259301 - גבולות הרציונליות והגדרת האדם במחשבת ימי הביניים: ספר תגמולי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659261001 - מודלים וסימולציות באבולוציה תרבותית והתנהגות חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן497

0659259401 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'ק"מב'12:00–14:00גילמן450

0659213901 - להיות נורמלי: היסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל ארבלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב501

0659259501 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'ק"מג'12:00–14:00גילמן450

0659260901 - קריאה בטקסטים מכוננים של התרבות הדיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'ק"מב'16:00–18:00גילמן317

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד102

0621906701 - גזע ותורשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659259601 - רגשות רפלקסיביים במדע, פוליטיקה ודת: עיון ביקורתי בהגות מרתה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659889301 - מחלוקות בסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל חי מישוריסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן260

0659259701 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גל הרץסמסטר ב'ק"מד'12:00–14:00גילמן450

0659260801 - תאטרון המדע של גליליאו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212

0659259901 - מה הוא דימוי? אבי וארבורג ומורשות נוספות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>