פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה א

שיעורי חובה מסגרת 168

0668140001 - צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0668140401 - תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג211

סמ' ב'

0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב103

0668140201 - תנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים בצרפת של המאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב102

שיעורי שפה מסגרת 555

0668140601 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב105

סמ' ב' - שיעורי שפה נחשב ל-4 ש"ס

0668140701 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר ב'שו"תא'10:00–14:00רוזנברג212
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב105

שנה ב

שיעורי שפה מסגרת 555

0668140801 - צרפתית כתובה ומדוברת 3

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מריון ממרטסמסטר א'תרגילב'14:00–18:00רוזנברג212

0668140901 - צרפתית כתובה ומדוברת 4

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מריון ממרטסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00ווב105

שיעורי חובה מסגרת 168

0668259401 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0668259601 - תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00ווב102

שיעורי בחירה שנה ב' ג' מסגרת 224

סמ' א'

0668233101 - תולדות הלשון הצרפתית - מהגאלים ועד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00ווב103

0668233001 - לשון ושנסון פרקים בסוציו - בלשנות בשפה הצרפתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00ווב103

0668224401 - אוטופיה - מסע אל ארצות הדמיון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איב והלסמסטר א'ק"מג'10:00–12:00רוזנברג106

השיעור בשפה הצרפתית

0668236101 - יונסקו בקט "תאטרון האבסורד"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001

0668261101 - הקולנוע הצרפתי הקלאסי א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב001

0668233201 - סדנת תרגום ועריכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורית שילהסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן305

0668305901 - Histoire coloniale et post - coloniale du 20e Siecle

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב101

השיעור בצרפתית

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה ה-20: מאקזיסטנציאליזם לפוסט-סטרוקטורליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג211
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג211

0680318901 - מרומנטיזם לנטורליזם: סטנדל, בלזק, פלובר וזולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמ' ב'

0668233501 - הרנסנס הצרפתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00ווב103

0668233301 - שיח אודות השלום במלחמת העולם הראשונה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר ב'ק"מג'12:00–14:00ווב101

השיעור בצרפתית הגשת העבודה בעברית

0668233401 - מאה שנות ספרות נשים (1920-2020)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה חרוביסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג205

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שנה ג

שעורי שפה מסגרת 555

0668359001 - צרפתית 5 לשנה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר א'תרגילב'14:00–18:00ווב102

0668359101 - צרפתית 6 לשנה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מריון ממרטסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00ווב501

סמינר מסגרת 227

0621273901 - הומניזם והרפורמציה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב103

0680410701 - סיפורת השואה בעברית ובשפות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג212

0621240601 - ימי הביניים בקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן449

0680420101 - דלז וגואטרי בהקשר ספרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן455

0621274001 - ורסאיי וחברת החצר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621327201 - "המלחמה הגדולה": מלחמת העולם הראשונה, מודרניות וזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449

0680424601 - סצנה ראשיתית: ההיית או חלמתי חלום?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד210

מותנה בהשתתפות בקורס תאוריה צרפתית במאה ה20

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0668423501 - פורום תרבות צרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'+ב'שיעורג'16:00–18:00ווב103

נוכחות חובה

תלמידי שנה ב' ו ג' יכולים לבחור קורס יזמות אחד

1884010101 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיר ירוןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00דן-דוד001

1884010201 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גל נחוםסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00דן-דוד110

1884020101 - מבוא ליזמות חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי103

1884020201 - ייזום והקמת עסקים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211

תואר שני

סמ' א'

0621273901 - הומניזם והרפורמציה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב103

0621651701 - אוטוביוגרפיות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362

0668305901 - Histoire coloniale et post - coloniale du 20e Siecle

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב101

השיעור בשפה הצרפתית

סמ' א'ב'

0668423501 - פורום תרבות צרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'+ב'שיעורג'16:00–18:00ווב103

נוכחות חובה

0668423001 - פורום אד"ר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'+ב'שיעורג'18:00–20:00ווב103

סמ' ב'

0668500001 - כוחה של המילה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות עמוסיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב301

השיעור בשפה הצרפתית

0621906101 - מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה במחצית הראשונה של המא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0621274001 - ורסאיי וחברת החצר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621705001 - מלחמות אזרחים בצרפת במאות ה-16 וה-17

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>