פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

היסטוריה כללית-תואר ראשון

קורסי חובה לתלמידי שנה א'

שיעורי חובה לתלמידי שנה א'

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סדנת חשיבה היסטורית

0621144001 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תב'10:00–14:00גילמןא361

0621144002 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמןא361

0621144003 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמןא361

0621144004 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00גילמןא362

שו"ת חובה ראשית העידן המודרני

0621168501 - ראשית העידן המודרני, אירופה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00גילמן306

0621168502 - ראשית העידן המודרני, בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00גילמן306

0621168503 - ראשית העידן המודרני, בדגש על אמל"ט במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר א'שו"תב'16:00–20:00גילמן306

שיעורים (מסגרת 120)

שיעורים מונוגרפיים (שיעורי בחירה)

סמסטר א'

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121701 - מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001

שיעורי בחירה מחוגי בית הספר (מסגרת 555)

שיעורי מגוון (עבור סטודנטים שהתחילו בתש"פ)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687248301 - היסטוריה של מלחמה וזכרון:יפן במאות ה - 19 וה - 20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0687250901 - הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שו"תים (מסגרת 121)

העת העתיקה

סמסטר א'

0621127001 - הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306

0621128001 - דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00גילמן306

סמסטר ב'

0621126001 - הדמוקרטיה האתונאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן307

0621128002 - דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן306

ימי הביניים

סמסטר א'

0621137001 - אירופה אחרי המוות השחור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן260
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0621137101 - רוח וחומר בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן449
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן449

העת החדשה המוקדמת

סמסטר א'

0621156001 - העת החדשה המוקדמת 1800-1400

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד211
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד101

0621156101 - רנסנס ורפורמציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמן306

סמסטר ב'

0621156002 - העת החדשה המוקדמת 1800-1400

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן306

העת החדשה

המאה ה-19

סמסטר א'

0621173001 - הויקטוריאנים: חיים, תרבות ופוליטיקה בבריטניה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שו"תב'10:00–14:00גילמן449

סמסטר ב'

0621173101 - בין מזרח למערב: רוסיה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תא'10:00–14:00גילמן307

0621194001 - מערב אחר: אמריקה הלטינית במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00ווב101

0621182201 - רוסיה במהפכה (1921-1815)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן306

המאה ה-20

סמסטר א'

0621182001 - אידיאולוגיה, מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן305
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן305

0621182101 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307

סמסטר ב'

0621182102 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן306

0621182201 - רוסיה במהפכה (1921-1815)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן306

ארצות הברית

סמסטר א'

0621197001 - כינונה ועיצובה של ארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן306
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן306

0626168701 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1861

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

סמסטר ב'

0621197101 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

0621197201 - אמריקה, 1877-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן305

אמריקה הלטינית

סמסטר ב'

0621194001 - מערב אחר: אמריקה הלטינית במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00ווב101

סמינרים (מסגרת 122)

הקבצים נושאיים של סמינרים

 • בכל הקבץ 3 סמינרים. ניתן לבחור הקבץ שלם
 • וסמינר רביעי נפרד
 • ההקבצים יתקיימו גם בשנה הבאה.

הקבץ: היסטוריה של הרפואה

 • ההיסטוריה של הרפואה היא תחום ידע המחייב חשיבה מחודשת,
 • מתוחכמת ורב-תחומית על נושאים מהותיים בחיי הפרט והחברה:
 • בריאות וחולי, גופניות ומיניות, חיים ומוות. מתוך בחינה של
 • ידע רפואיות בתקופות שונות, הסמינרים בהקבץ יציעו התבוננות
 • מורכבת על היחסים שבין מערכות כוח, תפיסות תרבותיות ופרקטיקו
 • של ריפוי. תינתן היכרות עם סוגיות בהתפתחות הרפואה במערב.

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלצבו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמןא362

0621240501 - חולי ובריאות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0672257401 - רפואה בעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד210

הקבץ: נשים, מגדר ומיניות בהיסטוריה

 • המיון של תינוקות למגדרים שונים ממצבת אותם/ן במערכת חברתית
 • אי שוויונית שבה כוח, הון ומשאבים תרבותיים ניתנים באופן שונ
 • חברות שונות בעבר הבינו את המערכות המגדריות שלהן בצורה שונה
 • אך בכולן הייתה היררכיה ברורה המבוססת על שוני בין גברים
 • לנשים ובין צורות שונות של גבריות ונשיות. ההקבץ שם הדגש על
 • על עולמן החברתי של נשים בתקופות שונות ובמקומות שונים

0621274101 - מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361

הקבץ: צרפת: היסטוריה ותרבות

 • מאז ימי הביניים ועד למאה העשרים הייתה צרפת אחת התרבויות
 • החשובות והמשפיעות ביותר בתרבות המערבית. לאורך ההיסטוריה
 • היוותה המלוכה הצרפתית דגם למדינה האירופית, והמהפכה שפרצה
 • בה הגדירה את התרבות הפוליטית המודרנית. הצרפתית הייתה
 • אחת השפות הבינלאומיות החשובות, והתרבות שנוצרה בה הגדירה
 • תנועות אינטלקטואליות ואמנותיות בעלות חשיבות עולמית.

0621273901 - הומניזם והרפורמציה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב103

0621274001 - ורסאיי וחברת החצר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינרים לפי מגמות

העת העתיקה

סמסטר א'

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0621206601 - האריסטוקרטים בעולם היווני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362

סמסטר ב'

0621206701 - מפגשים בינתרבותיים בעולם ההלניסטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362

0621205101 - מלחמת האזרחים ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא362

ימי הביניים

סמסטר א'

סמסטר ב'

0621240601 - ימי הביניים בקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן449

0621240501 - חולי ובריאות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

העת החדשה המוקדמת

סמסטר א'

0621273901 - הומניזם והרפורמציה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0621274001 - ורסאיי וחברת החצר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621274101 - מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

העת החדישה

סמסטר א'

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלצבו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמןא362

0621328701 - הגליה והגירה ברוסיה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא362

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362

0621329601 - המלחמה הקרה בגרמניה: מרחב, זהות , זכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621336901 - נוסעים כותבים לטינו אמריקאים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב101

0621337901 - דת בתרבות פופולארית באמריקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מבטסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן455

סמסטר ב'

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621324401 - תולדות העבדות באמריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361

0621339001 - היסטוריה ואנתרופולוגיה: לחפור בהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזי
ד"ר קרבאל-טובי מיכל
סמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן456

0621327201 - "המלחמה הגדולה": מלחמת העולם הראשונה, מודרניות וזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449

0621338001 - Nazism and the City: Space and Ideology in the Third Reich

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תרזה וואלץ'סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד101

0621906601 - לשרוד את המהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן304

0626309601 - The Civil War: History, Myth and Memory 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב103

סמינרים מחוגים אחרים

0677310101 - איך לכתוב היסטוריה? יוונים, יהודים, רומאים, נוצרים ומוסלמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262

היסטוריה כללית-תואר שני

סמינרים משותפים של בית הספר להיסטוריה

 • על הסטודנטים ללמוד קורס משותף אחד במהלך התואר השני

0621920101 - אלים, קדושים ופולחנים: מבט השוואתי על סין הקלאסית ועל המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברג
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן262

0687450601 - רוסיה וסין:היסטוריה תרבותית השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזה
פרופ' יגאל חלפין
סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00דן-דוד210

מעבדות מחקר של בית הספר להיסטוריה

 • ההשתתפות מותנית באישור המרצה
 • ההשתתפות המלאה כולל הגשת הרפרט תחשב ל-2 ש"ס

0645400801 - פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן449
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400701 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0645400601 - מעבדת יחידי סגולה: מגדר והבניית סמכות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציג
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן449
פרופ' תמר הרציג
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645400901 - המעבדה לחכמה שבדיעבד: היסטוריה ספקולטיבית של שינוי אקלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברק
ד"ר אבנר וישניצר
סמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן449

העת העתיקה

0621600301 - סמינר מחלקתי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמןא317

0621600401 - סמינר מחלקתי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמןא317

0621603701 - האצולה הסנטוריאלית בביזנטיון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621603801 - טקסטים וחפצים כמקורות היסטוריים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סדנהד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621603901 - האימפריה הביזנטית המוקדמת לאורם של מקורות ספרותיים ביוונית ו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621604001 - האפוקליפסה של האימפריות בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

ימי הביניים

0621653601 - שדות ושדים בחיי היום יום בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621651701 - אוטוביוגרפיות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362

0621653701 - עבודה, עובדים, עבדים: מחקרים חדשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621240501 - חולי ובריאות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

העת החדשה המוקדמת

0621704801 - התרבות החזותית של המדע החדש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן261

0621705001 - מלחמות אזרחים בצרפת במאות ה-16 וה-17

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

0621705101 - מיקרוהיסטוריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'הדרכה אישיתג'16:00–18:00גילמן261

אירופה בעת החדשה

סמסטר א'

0621905701 - "סוציאליזם עם פנים אנושיות": ברית המועצות ומזרח אירופה אחרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא361

0621907001 - טבע וחזרה אל הטבע בגרמניה בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361

0621903401 - קולוניאליזם, אימפריאליזם וגלובליזציה: סוגיות ושיטות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
 • הרישום באישור המרצה, יש לקבוע אתה פגישה לפני הרישום

0621329601 - המלחמה הקרה בגרמניה: מרחב, זהות , זכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלצבו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמןא362

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362

סמסטר ב'

0621906901 - קריאה היסטורית: מדע, טבע ורפואה במאות ה-19 וה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג211

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621906601 - לשרוד את המהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן304

0621906701 - גזע ותורשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0621906801 - הגירה, עבודה וריבונות באירופה בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמןא361

0621906101 - מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה במחצית הראשונה של המא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

 • קורסי חובה בינאוניברסיטאים מיועדים לתלמידי התכנית בלבד

0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
 • המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
 • סמסטר א': 10.11.19; 8.12.19; 22.12.19; 12.1.20
 • סמסטר ב': 22.3.20; 26.4.20; 24.5.20 ; 14.6.20

0677600101 - מזרח אירופה ויהודיה: בין היסטוריה לזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'+ב'סמינרו'09:00–11:00גילמןא317
 • קורסי הבחירה של התכנית בידיעון החוג

ארצות הברית

0621803001 - היסטוריות חדשות של עידן מלחמת האזרחים בארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0626309601 - The Civil War: History, Myth and Memory 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב103

אמריקה הלטינית

0621853201 - ספרדית להיסטוריונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב101

0621336901 - נוסעים כותבים לטינו אמריקאים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב101

0621854001 - "חלוצים קריאולים": מבט אחר על לאומיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00ווב101

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361

הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול המחקרי בלבד

0621950001 - סדנת כתיבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'+ב'סדנהג'16:00–18:00גילמןא361

0621850301 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00ווב101

0621850401 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב101

0621853201 - ספרדית להיסטוריונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב101

קורסי בית הספר להיסטוריה

0645102001 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן449

0645102101 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן449

סמינרים לבחירה מחוגים אחרים

0654401101 - מזה"ת גלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן455

0677412601 - Slavery & Migration: Workshop in Comparative Social History

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0687450801 - מכובש לנכבש : יפן ומלחמת העולם השנייה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד210

0659281001 - פיזיקה תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659258601 - סקסולוגיה כמדע: פסיכיאטריה,משפט ותרבות פופולרית בוינה וברלין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גל הרץסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00ווב401

0659213901 - להיות נורמלי: היסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל ארבלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב501
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>