פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680100501 - מזשיר: מונחי יסוד בשירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
 • חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל

0680100601 - תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מרים שורץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד209

0680100602 - תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עידו פוקססמסטר א'תרגילה'10:00–12:00גילמן306

0680100603 - תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי לבנתסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן317

0680111201 - התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
 • חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל

0680111301 - תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל איזנברגסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד212

0680111302 - תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג211

0680111303 - תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יונתן תדמורסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן317

0680130501 - המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
 • ניתן לקחת בשנה ב'

0680111601 - שירת ימי הביניים, מזרח ומערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
 • ניתן לקחת בשנה ב'

0680100001 - לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
 • חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל

0680111101 - תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מיכאל אילוזסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד212

0680111102 - תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה שבאלבוסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן361

0680111103 - תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שני פוקרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן361

0680100101 - צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
 • ניתן לקחת בשנה ב'

0680144501 - מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סדנהג'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680144502 - מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00גילמן262

0680144503 - מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00גילמןא317

קורס באנגלית (מסגרת 777)

0680144601 - Of Monsters and Men - Traveling By Sea in the Middle Ages

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן361
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית
 • ומקנה מיומנויות שפה ברמת פוסט-פטור

שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)

0680319101 - "מעשיות מטורפות": בין ניקולאי גוגול למנדלה מוכר ספרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0680212601 - The Holocaust in American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
 • הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן497
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן456

0680322301 - בתים וחורבות: ייצוגי הבית בסיפורת העברית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן456

0680213801 - שירה בעידן הקיצוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שי עבדיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד209

0680290301 - פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0680213901 - נוכחות-נפקדות: סופרות נשים וקאנון הספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גיא ארליךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

0680213601 - אשמדאי: גלגוליה של השטניות בספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0680319001 - הספרות במעבדה - לקראת מחקר קוגניטיבי של הקורא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן361

0680213401 - המבול: הפלגה בסיפור תיבת נח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • דרישת קדם: תיאוריה של הספרות והתרבות

0680212801 - פוטוריזם: בחזרה לעתיד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן362

0680144701 - ספרות מדוברת: סדנת רטוריקה מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'סדנהב'10:00–14:00גילמן455
 • רישום ידני לאחר אישור המורה

0680314501 - הפואטיקה של המקרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן456

0680213501 - יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוסטמודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חן אדלסבורגסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104

0680209701 - אשמע את קולו המתוק: ייצוגי הקול האלוהי בספרות ובאמנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0680213301 - מזג האוויר ומצב הרוח: איך מרגישה הספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איל בסןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן262
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • דרישת קדם: תיאוריה של הספרות והתרבות

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן305

0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • דרישת קדם: תיאוריה של הספרות והתרבות

0680203601 - מודרניזם ולאומיות: הספרות העברית, 1921-1881

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג211

0680212901 - יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • דרישת קדם: מונחי יסוד בשירה

0680213701 - סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה של הבית בספרות וקולנוע של נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306

0608100801 - ספרות ומגדר - של מי הספרות הזאת?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נוה חנהסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן280

0680213001 - י"ח ברנר כסופר מודרניסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן260

0680213201 - 1955 - סיפורה של שנה בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן306
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • דרישת קדם: מונחי יסוד בשירה

שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת 132)

0680319101 - "מעשיות מטורפות": בין ניקולאי גוגול למנדלה מוכר ספרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0680212601 - The Holocaust in American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
 • הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

0680730301 - מבוא לתורת התרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282

0680208301 - הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן456

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
 • הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן497
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה ה-20: מאקזיסטנציאליזם לפוסט-סטרוקטורליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג211
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג211

0680318901 - מרומנטיזם לנטורליזם: סטנדל, בלזק, פלובר וזולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680319201 - ארטו ופזוליני: תרבות בלא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול סתרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן362

0680318801 - שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמןא361

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן456

0680318401 - גוגול והמדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן317

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0680290301 - פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0680318601 - הכנה לרומאן: הקורס האחרון של רולאן בארת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן277

0680319001 - הספרות במעבדה - לקראת מחקר קוגניטיבי של הקורא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן361

0680213401 - המבול: הפלגה בסיפור תיבת נח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • דרישת קדם: תיאוריה של הספרות והתרבות

0680212801 - פוטוריזם: בחזרה לעתיד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן362

0680144701 - ספרות מדוברת: סדנת רטוריקה מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'סדנהב'10:00–14:00גילמן455
 • רישום ידני לאחר אישור המורה

0680131201 - המצאת האדם המודרני: תחנות יסוד בספרות המערב (המשך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
 • דרישת קדם: המצאת האדם המודרני א'
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'

0680314501 - הפואטיקה של המקרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן456

0680318301 - ספרות גרמנית במאה העשרים (מאן, רילקה, ברכט ואחרים)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן456

0680213501 - יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוסטמודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חן אדלסבורגסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן305

0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • תנאי קדם: התיאוריה של הספרות והתרבות

0680302201 - קריאה בסיפורי היינריך פון קלייסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0680213701 - סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה של הבית בספרות וקולנוע של נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306

0680318701 - ספרות ונוכלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן277
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • תנאי קדם: תיאוריה של הספרות והתרבות

0680318501 - התיאוריה והפילוסופיה הספרותית של מיכאיל בחטין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן317

סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)

0680420101 - דלז וגואטרי בהקשר ספרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן455

0680425001 - 'אני המזרחית שאתם לא מכירים'- כותבות זהות ב'אזור הגבול'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680424501 - דויד גרוסמן: כתיבה מודרניסטית בעידן פוסטמודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

0680424701 - מוות במשפחה: פואטיקה של זקנה, דמנציה ואובדן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן262

0680410701 - סיפורת השואה בעברית ובשפות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג212

0680424901 - בין חיה לאדם: היברידים אצל פרנץ קפקא וש"י עגנון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00גילמן262

0680425101 - גברים בשמש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמןא317

0680424301 - בין יהודים, סוסים וכלבים: מסע פואטי היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן497

0680424401 - אדיפוס כאן ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680408601 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212

0680424601 - סצנה ראשיתית: ההיית או חלמתי חלום?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד210

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס (מסגרת 150)

סדנאות שנה א' - פרוזה ושירה

0680600001 - סדנה בפרוזה (לשנה א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0680600002 - סדנה בפרוזה (לשנה א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג103

0680600202 - סדנה בשירה (לשנה א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליאת קפלןסמסטר א'סדנהב'10:00–12:00רוזנברג212

0680600201 - סדנה בשירה (לשנה א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליאת קפלןסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמן262

קורסים מהחוג ללשון עברית

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג205

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00ווב102

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג103

שנים ב' ו-ג'

קורסי חובה למסלול

0680630501 - סדנה בביקורת: עריכת מגזין ביקורות ספרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'+ב'סדנהה'16:00–18:00רוזנברג212
 • הסדנה תינתן אחת לשבועיים (החל מהשבוע השני)

0680630001 - השראה: שיחות עם סופרים ומשוררים על יצירה והשפעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' איילת צבריסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן455

סדנאות ממסלול תרגום למסלול כתיבה יוצרת

0680702801 - סדנה בעריכת תרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'14:00–16:00גילמן455

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן497
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום

סדנאות כתיבה שנים ב' ו-ג'

0680620501 - סדנת פרוזה: 99 דרכים לספר סיפור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680620701 - סדנת שירה: מוולך ועד סאפפו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שרון אססמסטר א'סדנהד'10:00–12:00גילמן497

0680620801 - סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' איילת צבריסמסטר ב'סדנהג'10:00–12:00גילמן304

0680620601 - סדנה בכתיבה ז'אנרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

מסלול תרגום (מסגרת 154)

מבואות חובה - שנה א'

0680730301 - מבוא לתורת התרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
 • בתש"ף הקורס "תולדות תרגומי המקרא" לא יינתן

סדנאות חובה

0680702801 - סדנה בעריכת תרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'14:00–16:00גילמן455

0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום

סדנה בתרגום (ז'אנר נוסף)

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן497
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

קורסים מהחוג ללשון עברית

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג205

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00ווב102
 • הקורס "פרגמטיקה" לא יינתן בתש"ף

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104

0614243601 - תחביר למתקדמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג105
 • דרישת קדם: השתתפות בקורס "תחביר עברי"

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג103

קורסי בחירה בתרגום ותרגומיות

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
 • הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680213601 - אשמדאי: גלגוליה של השטניות בספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

קורסי מגוון (מסגרת 120)

 • בחירה בקורסים בהיקף 4 ש"ס
 • לתלמידים שהחלו לימודיהם בתש"ף
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון מחוגי האם

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג104

0616131101 - מבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0616102201 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0677138001 - בין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001

לימודי התואר השני

תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינרים מלימודי התואר השני באישור המורה

סמינרים וסדנאות לתואר שני (מסגרת 620)

קורסי חובה

0680502201 - מפגשי מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0680502202 - מפגשי מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן262

סמינרים

0680519501 - אסון, עדות וספרות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהן
פרופ' גלילי שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן260

0680521401 - סליחה וטינה: תיקון אי-צדק בתרבות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680519801 - דיאלוגים בספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן497

0680830001 - "כתיבה יהודית" ותיאוריות של ספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג211
 • קורס בשפה האנגלית

0680831201 - תרגום וספרות: תרגומיו ועיבודיו של התנ"ך בספרות יידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00ווב501

0680519701 - צ'כוב על ספו של עידן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00דן-דוד210
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד210

0680519001 - מיניות וגוף בשירה העברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

0680516501 - הסיפור הקצר בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן455
 • סגור בפני מי ששמע במסגרת התואר הראשון

0680515901 - מי הרג את השירה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן262

0680590101 - ספרות עולם ערבית-יהודית: סוגיות תיאורטיות בספרות השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680519401 - לספר שיר, לשורר סיפור - עיבודים קדם-מודרניים לסיפורי המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן262

0680519601 - מעבר לסימפטום: מודלים של ביקורת ספרות פסיכואנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרט
פרופ' איריס מילנר
סמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן261

0680519901 - חופשי זה לגמרי לבד? על בחירה וריאקטיביות ביחס לזולת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן455

0680500501 - פוסטקולוניאליזם וייצוג הערבים בסיפורת העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680590301 - מזרח ומערב? היסטוריה, תיאוריה ומרחב גלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג211

0677458001 - על סף בית המדרש: חילון ותלישות בהיסטוריה ובספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0680507601 - קריאות בדרידה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680521501 - ג'ורג'יו אגמבן: פרוטוקולים של קריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול סתרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680517801 - המטפורה - נקודת צומת בינתחומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455

סדנאות כתיבה

0680560001 - "לכל הרוחות" סדנת עריכה של כתב העת - א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'+ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן261
 • הסדנה תינתן אחת לשבועיים (החל מהשבוע הראשון)
 • הרישום לסדנה נעשה באופן ידני

0680560701 - סדנה: ספרות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמן497
 • הרישום לסדנה נעשה באופן ידני

0680560601 - קוראים כותבים - סדנה לכתיבת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גיל הראבןסמסטר ב'סדנהג'18:00–20:00גילמן261
 • הרישום לסדנה נעשה באופן ידני

הדגש לימודי תרבות ערבית-יהודית

0680590101 - ספרות עולם ערבית-יהודית: סוגיות תיאורטיות בספרות השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680590201 - טקסטורות במחשבה הערבית בעת החדשה *

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
 • הסמינר מועבר ברובו בשפה הערבית
 • קבלה לאחר התייעצות ואישור המורה

0680590301 - מזרח ומערב? היסטוריה, תיאוריה ומרחב גלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג211

המסלול בספרות יידיש (תואר שני)

 • רשימת הקורסים המלאה מופיעה בידיעון
 • "תואר שני" -> "מסלולי לימוד"

חטיבת קורסי ליבה

0680830001 - "כתיבה יהודית" ותיאוריות של ספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג211
 • קורס בשפה האנגלית

חטיבת קורסי מאגר

0680831201 - תרגום וספרות: תרגומיו ועיבודיו של התנ"ך בספרות יידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00ווב501

המסלול בספרות רוסית ומזרח אירופה (תואר שני)

 • רשימת הקורסים המלאה מופיעה בידיעון
 • "תואר שני" -> "מסלולי לימוד"
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>