תכניות הלימודים בחוג ללימודי מזרח אסיה

תואר ראשון

החוג מציע שני מסלולי לימוד: מסלול  דו-חוגי ומסלול חד-חוגי משנה ב'.

 

 

למסלול החד-חוגי יתקבלו תלמידים אשר סיימו בציון ממוצע של 90 ומעלה את כל לימודי שנה א' בחוג וקיבלו ציון 90 לפחות בשניים משלושה שיעורי המבוא. שלושת שיעורי המבוא, שלושת תרגילי המבוא ולימודי השפה של שנה א' (30 ש"ס), וכן סיימו בציון ממוצע של 85 ומעלה קורסים בהיקף של 16 ש"ס בחוג לימודיהם השני.

 

 

למסלול החד-חוגי יתקבלו תלמידים אשר סיימו בציון ממוצע של 90 ומעלה את כל לימודי שנה א' בחוג. שלושת שיעורי המבוא, שלושת תרגילי המבוא ולימודי השפה של שנה א' (30 ש"ס), וכן סיימו בציון ממוצע של 85 ומעלה קורסים בהיקף של 16 ש"ס בחוג לימודיהם השני.

 

 

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 98 ש"ס במסגרת החוג וכן חטיבת השלמה מחוגים אחרים בהיקף של 16 ש"ס (שעות אלה נלקחות מהשעות שנלמדו בחוג השני בשנה א') סך כל השעות במסלול החד-חוגי: 114 ש"ס.

 

תכנית הלימודים לתואר ראשון >

 

 

תואר שני

קיימים שני מסלולי לימודים לתואר השני: המסלול המחקרי והמסלול העיוני.

 

המסלול המחקרי הוא מסלול עם עבודת גמר בתחום התמחות.

 

המסלול העיוני הוא מסלול ללא עבודת גמר.

 

על המועמדים לציין בעת הרישום מהו המסלול בו הם מעוניינים ללמוד.

 

לאחר שנת הלימודים הראשונה ייבחן המסלול שנבחר לאור הישגי התלמיד. בקשה לשינוי המסלול תיבחן על ידי ועדת ההוראה יחד עם התלמיד.

 

בגלל ריבוי התרבויות, השפות והתחומים השונים בהם עוסק החוג, יינתן דגש על בניית תכנית לימודים ייחודית לכל תלמיד על פי התחום בו יבחר להתמחות.

 

תכנית הלימודים לתואר שני >

 

 

"אסיה בת-זמננו" - תכנית לימודי מוסמך למנהלים ולבכירים

מטרת התכנית הינה להקנות לתלמידים ידע והבנה מעמיקים במימדים שונים של אסיה בת זמננו. בוגרי התכנית ילמדו על ההיסטוריה הקרובה של שלוש התרבויות המרכזיות באסיה - סין, יפן והודו - תוך התמקדות במפגש המתמשך עם המערב ועיצוב המדינה המודרנית בהן במהלך המאה האחרונה. כמו כן, בוגרי התכנית יעסקו בסוגיות הקשורות באספקטים חברתיים, דתיים, פוליטיים וכלכליים של שלוש תרבויות אלו בכדי להבין טוב יותר מהם האתגרים העומדים בפני תרבויות אלו בימינו אנו.

 

 

התכנית מיועדת לכל מי שמתעניין בלימודי אסיה בת זמננו והינו בעל תואר ראשון (ב.א.) ממוסד אקדמי מוכר בציון 80 לפחות, ובכלל זה לבעלי תפקידים ניהוליים וביצועיים שתחום עיסוקם קשור או מתמקד באסיה בת זמננו.

 

לאתר התכנית >

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive