הקבצים חדשים - התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות

הקורסים המוצעים במסגרת ההקבץ מיועדים לתלמידים הלומדים בתכנית "אופקים". תכנית "אופקים" הינה תכנית מצטיינים לתלמידי פילוסופיה־יהודית והוראה, בה לומדים סטודנטיות וסטודנטים בעלי יכולת אקדמית גבוהה, המשולבת בתחושת שליחות ורצון להשפיע על החברה הישראלית. אל תלמידי אופקים יוכלו להצטרף תלמידים נוספים, המעוניינים בהעמקה בתחום הדעת של פילוסופיה־יהודית בדגש יהדות כתרבות.

ההקבץ כולל קורסי ליבה ייחודיים שנבנו במיוחד בעבור תלמידי תכנית "אופקים". קורסים אלה עוסקים באופן ביקורתי וחילוני בשאלות הנוגעות לתרבות היהודית והישראלית, ומועברים על ידי מיטב המרצים בקבוצות קטנות ובסביבה אקדמית מטפחת.

בנוסף כולל ההקבץ מבחר קורסים מהיצע הפקולטה למדעי הרוח, העוסקים בנושאים המשיקים לנושאי הליבה של תכנית אופקים.

 

הקבץ תרבות זמננו: מודרנה - פוסטמודרנה

איך קרה שתרבות זמננו עומדת במובהק בסימן המערביות המודרניות? מהו המפנה או הסדרה של מפנים, שלאחריהם עליונות המערב ביבשת אירופה ומחוצה לה הופכת נקודת אל חזור? למה יש דיבור על 'שקיעת המערב' ואיך זה קשור לתהליכי גלובליזציה בעת הנוכחית? הקבץ ייחודי זה מאפשר לבחון שאלות מרכזיות ובוערות כגון אלה, כמו גם שאלות אחרות הנוגעות למקומו של המזרח (הסלאבי, האסיאתי והאסלאמי) ביחס להתפתחות המערב ולמפגש הבינתרבותי ביניהם (אז והיום), או למתח בין לאומיות ודמוקרטיה והקשר שלו לעימות הבין-מעצמתי, או למאבק האידיאולוגי-פוליטי בין ליברליזם לטוטליטריזם, או לניצחון הקפיטליזם על הסוציאליזם, או לטיבה של קריאת התיגר הפוסט-מודרניסטית לתפיסת העולם המודרנית – האם זו נקודת-שבר או תגובה למשבר המשמעות של העולם המודרני?

 

הקבץ זה מציע כלים להתמודדות עם מכלול של תופעות המזוהות עם העולם המודרני והפוסטמודרני בתחומי הארגון החברתי, הפוליטיקה, הכלכלה, המדע, הפילוסופיה והאמנות, וזאת בגישה סינתטית וביקורתית. בזכות מגוון עשיר של קורסים מכל החוגים בפקולטה למדעי הרוח וריבוי של שיטות פרשניות ומתודולוגיות, יתוודעו הסטודנטים למקורות היסטוריים, ליסודות רעיוניים וליחסי-גומלין בין זירות פעולה ומחשבה שונות ובין מרחבי תרבות שונים, וייחשפו גם למחלוקות ולסתירות בתוך השיח המערבי סביב סוגיות רלבנטיות למציאות המורכבת של תרבות זמננו.
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive