זרקור להקבצים הבין-תחומיים

​הקבץ תרבות דיגיטלית

הקבץ הלימודים הדיגיטליים מבקש, מבעד לפריזמה המגוונת של מדעי הרוח, לחשוף את הסטודנט לשפע זוויות הראייה שהמחקר מביט בתרבות הדיגיטלית ובחברת-הרשת הדינמית כל כך. ההקבץ מבקש להציג בפני הסטודנטים את תרבות הסייבר, לאו דווקא מתוך ההיבטים הטכנולוגיים-מעשיים, אלא כתופעה תרבותית כוללנית, מתוך פרספקטיבה היסטורית וביקורתית. ההקבץ מציע, אפוא, נקודת מבט היסטורית ופרשנית המאפשרת להבין, לפרש ולבקר את ה"המצב הדיגיטלי" באמצעות ארגז כלים אקדמי מגוון שבו כלים היסטוריים, פילוסופיים לצד כלי ניתוח המשתייכים למסורת חקר התרבות ותורת הביקורת.

 

ניהול ומחשבה כלכלית

הקבץ ניהול מיועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלים להבנת תהליכים בעולם הניהולי והארגוני, זאת בנוסף ללימודים הרב-תחומיים במדעי הרוח, המקנים השכלה רחבה ונקודת מבט גלובלית על העולם. הצירוץ של הקבץ הניהול עם ההקבצים האחרים בתכנית הרב-תחומית נותן לך ערך מוסף, גם ללימודיך וגם להשתלבות בשוק העבודה. ל"ארגז הכלים" שתלמדי מדעי הרוח רוכשים בלימודיהם - הכולל חשיבה ביקורתית, חשיבה אנליטית, הצגת נושא בכתב ובעל-פה ועוד - נוספת היכרות בסיסית עם העולם הניהולי והארגוני.

 

פסיכואנליזה

מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכואנליזה (מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם ילד, מיניות וזהות מינית) תוך היכרות עם מקורות ראשוניים משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית והייצוגים התרבותיים שלהם.

רטוריקה - אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

הרעיון ששכנוע אינו סתם עניין של כישרון, אלא מיומנות הניתנת לטיפוח וללימוד מפורט ומדוקדק, הינו הנחת היסוד של הרטוריקה דיסציפלינה מודרנית בעלת מסורת עתיקה העוסקת בשאלה ״כיצד לשכנע?״ על היבטיה השונים.

ההקבץ יציג את חקר היקפה וביטוייה השונים של אמנות השכנוע נעמוד על האופן בו הרטוריקה משולבת באמנויות, בתחומים עיוניים )כמו היסטוריה ופילוסופיה(, בפרקטיקה אנושית )כמו המשפט והפוליטיקה(, ואפילו במדע. נסקור נסיונות היסטוריים ופילוסופיים לבטל את הרטוריקה, ונתחקה אחר מחלוקות אודות ערכה

 

לימודי ילדות

הלימודים בהקבץ מיועדים להקנות לתלמידים היכרות עם מחקר הילדת והנעורים העוסק בשאלות הבאות: מהו מקומם של הילדות והנעורים בתרבות האנושית, ואילו גורמים משפיעים על דמותם? כיצד תפיסה מסוימת של ילדות משליכה על תפקידנו כהורים? כמורים? כמשפחה? באילו דרכים ילדים ובני נוער משפיעים על סביבתם ומעצבים את פני התרבות? כיצד נראו חייהם של ילדים וילדות במהלך ההיסטוריה?

* עד שנה"ל תשפ"ב נקרא ההקבץ "תרבות הילד והנוער


 

מיתוס, מיתולוגיה ואגדות

המיתוס הוא מושג חמקמק הבא לאפיין מצב מעורר השראה ובעל משמעות המבוסס לא על הגיון צרוף ואמיתות מוחלטות אלא בעיקר על הקסם, המיסתורין ורגש ההתפעמות. ההקבץ יחשוף את הלומדים לנוכחות המיתוסים בחיינו, לשימוש שאנו עושים בו בהקשרים שונים, לאופני ביטוייו השונים (טקסט, צורה, פסל, גיבור, אנדרטה, דימוי, וכד'), ולמשמעות שנותנים המיתוסים והאגדות לנסיון האנושי.

 

קוגניציה ויצירה תרבותית

הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית עוסק במחקר קוגניטיבי של התרבות והאמנות, ומבקש לבחון את האופנים בהן משפיעה המערכת הקוגניטיבית האנושית על היבטים שונים של מבנה היצירה התרבותית בתחומי הקולנוע, התאטרון, הציור והספרות, תהליכי קליטתה, והפיכתה לחלק מהייצוגים התרבותיים.

 

צדק חברתי, דמוקרטיה והומניזם

ההקבץ נועד לאפשר למידה ודיון בשאלת הצדק החברתי מפרספקטיבה היסטורית ואקטואלית במגוון קורסים מתחומי הדעת של ההיסטוריה, הפילוסופיה, הגיאוגרפיה, החינוך, הקולנוע, מדעי המדינה והסוציולוגיה.

 

לימודי סביבה- החל משנה"ל תשפ"ג תחום המשולב בתוך הקבץ  צדק חברתי

הקבץ לימודי סביבה פותח בפני הסטודנטים שער חשיבתי-תודעתי כולל, אל תוך מערכת יחסי הגומלין שבין האדם וסביבתו, מההיבט האקולוגי, והפיזי ועד להיבט המוסרי. קורסים בפילוסופיה, בתכנון סביבתי, באקולוגיה יישומית, במדעי החברה, בגיאולוגיה, באדריכלות, ועוד, יציגו היבטים שונים של הסביבה כצדק סביבתי, קיימות עירונית, תכנון קיימות וזכויות אדם.

 

לימודי דתות

ההקבץ מיועד לתלמידים המעוניינים לשלב לימודים בהיבטים שונים ומגוונים של מחקר הדתות: נצרות, אסלאם, יהדות, דתות הודו, סין ויפן. רעיונות משותפים ומפרידים, דת ומיסטיקה ועוד.

 

היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

הקבץ זה מקנה ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה. המרכיב המרכזי של לימודי התכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

 

לימודי ישראל

הקבץ לימודי ישראל נועד להציג בפני הסטודנטים מבט בין-תחומי על החברה בישראל. מה מאפיין אותה ? מה מטריד אותה ? מה מאיים עליה ומה קוסם לה? ההקבץ יבחן את ההיסטוריה של החברה בישראל ומעט מן הפרה-היסטוריה שלה; את החברה שהתפתחה בה ואת היצירה התרבותית ואמנותית שנוצרה בה. השיעורים בהקבץ יציגו בפני הסטודנטים את הגישות החשובות לחקר החברה בישראל; היסטוריה חברתית ופוליטית; חקר הספרות והאמנות הפלסטית; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

 

לימודים אמריקניים

הקבץ זה מיועד להקנות לתלמידים ידע בתרבות האמריקנית, תולדותיה וקשריה עם העולם התרבותי הסובב אותה, הדגש ספרותי והדגש היסטורי. בהקבץ לימודים זה יוצעו קורסים הנוגעים לתרבות האמריקנית תוך גישה בין-תחומית לנושא.

 

הקבץ תרבות זמננו: מודרנה - פוסטמודרנה

איך קרה שתרבות זמננו עומדת במובהק בסימן המערביות המודרניות? מהו המפנה או הסדרה של מפנים, שלאחריהם עליונות המערב ביבשת אירופה ומחוצה לה הופכת נקודת אל חזור? למה יש דיבור על 'שקיעת המערב' ואיך זה קשור לתהליכי גלובליזציה בעת הנוכחית? הקבץ ייחודי זה מאפשר לבחון שאלות מרכזיות ובוערות כגון אלה, כמו גם שאלות אחרות הנוגעות למקומו של המזרח (הסלאבי, האסיאתי והאסלאמי) ביחס להתפתחות המערב ולמפגש הבינתרבותי ביניהם (אז והיום), או למתח בין לאומיות ודמוקרטיה והקשר שלו לעימות הבין-מעצמתי, או למאבק האידיאולוגי-פוליטי בין ליברליזם לטוטליטריזם, או לניצחון הקפיטליזם על הסוציאליזם, או לטיבה של קריאת התיגר הפוסט-מודרניסטית לתפיסת העולם המודרנית – האם זו נקודת-שבר או תגובה למשבר המשמעות של העולם המודרני?

 

מדעי החברה

ההקבץ מאפשר שילוב של קורסי יסוד כמבוא לכלכלה (לאנשים שאינם כלכלנים), פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, שיטת המשפט בישראל, וכן קורסים מגוונים בעלי היבטים חברתיים מובהקים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>