ברוכים הבאים לתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
השכלה הומניסטית רחבה, המעניקה כלים להתבוננות, התמצאות ושליטה בעולם התרבות המודרני
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
לימודים רב-תחומיים עם גישה השוואתית וטיפוח חשיבה ביקורתית וחדשנות אינטלקטואלית
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
הקבצים חוגיים, מלימודי כל החוגים בפקולטה למדעי הרוח, לצד הקבצים בינתחומיים יחודיים לתכנית
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
הקבצים חוגיים, מלימודי כל החוגים בפקולטה למדעי הרוח, לצד הקבצים בינתחומיים יחודיים לתכנית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive