הקבץ פסיכואנליזה בראי מדעי הרוח

מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכולוגיה ופסיכואנליזה (כגון: מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם-ילד, מיניות וזהות מינית) תוך היכרות עם מקורות ראשוניים משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית והייצוגים התרבותיים שלהם. במסגרת ההקבץ יידונו מחד-גיסא סוגיות וגישות שהשפיעו ונקלטו בתחומים השונים של מדעי-הרוח כגון: פילוסופיה, ספרות, לימודי נשים והבדלים בין המינים, ומאידך גיסא הביטוי שקיבלו באותם תחומים.

קורסים נבחרים בשנה"ל תשע"ז

  • הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
  • החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו
  • המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ו
  • מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית
  • מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע
  • ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים
  • הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה
  • מיתוסים בראי הפסיכואנליזה
  • דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive