סגל החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

סגל אקדמי בכיר

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' יואב אלוןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
פרופ' נאסר בסלחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
ד"ר אירית בקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409704
ד"ר און ברקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
ד"ר אבנר וישניצרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
פרופ' איל זיסרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408280
03-6407174
פרופ' מאיר ליטבקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
03-6409461
03-6406665
חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהראש חוג
03-6409450
03-6409461
03-6406665
פרופ' ברוס מדי-וויצמןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406447
03-6415802
ד"ר עמוס נדןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
ד"ר מרים נסימובחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406444
פרופ' איימי סינגרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהאמריטוס
03-6406764
03-6406934
פרופ' גליה צברחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408012
ד"ר מירה צורףחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409993
ד"ר נורית צפרירחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409339
פרופ' עוזי רביחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
4995 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחראש מרכז אקדמי
4995 (פנימי)
פרופ' מרים[מירי] שפר מוסנזוןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6407060
03-6406934

סגל אקדמי זוטר ועמ"ה/ממ"ה

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר ברנדון דרו[ברן] פרידמןפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
ד"ר עירית גטרוירחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
03-6409450
יובל דגןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
עדנה דוידוביץחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
ד"ר דניאל זיסנוייןפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר משה מורדפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
03-6816088
אילן יואב רוביןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
החטיבה לתוכניות מיוחדותסגל אקדמי זוטר
ד"ר גיא רופאפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר חאלד שיח' אחמדפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
04-9503773
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
04-9503773

אמריטוס ובדימוס

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6406438
09-7746268
פקולטה למדעי הרוחועדת מינויים יחידתית
03-6406438
09-7746268
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6425078
03-6407299
פרופ' עופרה בנגופקולטה למדעי הרוחבדימוס
03-6406446
פרופ' יקותיאל גרשוניפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
052-8645757
03-6409981
03-6406934
פרופ' ישראל גרשוניפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
09-9559141
03-6408536
09-9582402
פרופ' מיכאל וינטרפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
08-6407409
03-6409450
03-6406934
פרופ' אהוד טולידאנופקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409450
פרופ' דויד ירושלמיפקולטה למדעי הרוחבדימוס
02-6431206
03-6409510
03-6406665
פאול ליפץפקולטה למדעי הרוחבדימוס
פרופ' דוד מנשריפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
08-9401467
03-6409510
03-6406665
פרופ' אשר ססרפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6406443
03-6415802
פקולטה למדעי הרוחמורה מן החוץ
03-6406443
03-6415802
ד"ר לאה קינברגפקולטה למדעי הרוחבדימוס
פרופ' איתמר רבינוביץפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409260
03-7440560
פרופ' שמעון שמירפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409313
פרופ' מרדכי תמרקיןפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6406779
03-6407489

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive