הרציונל של התכנית

ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות, כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית, מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים והיא בעלת השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים. כל אלה מעוגנים בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים והפוליטיים. המטרה של תכנית פכ”מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי הידע הללו וכן הבנת הקשרים ביניהם באופן מעמיק.

 היתרון בגישה בין-תחומית ללימוד וחקר ענייני חברה ומדינה הוכר זה מכבר בעולם. לכן אין פלא שתכניות פכ”מ פופלריות מאוד ומתקיימות במספר רב של אוניברסיטאות מובילות, הגדולה והמפורסמת שבהן היא תוכנית הלימודים של אוניברסיטת אוקספורד. לימודי פכ״מ באוניברסיטת תל אביב מבוססים על המודל המקובל, קרי שילוב שלושת תחומי הלימוד פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, אך מוסיפים גם מרכיב ייחודי: חטיבת לימוד במשפטים. שילוב של לימודי יסוד במשפטים, בשימת דגש על תחומי הידע הנוגעים באופן ישיר למדיניות ציבורית וממשל, היא השלמה חשובה להשכלה שמעניקה התכנית, ומעניקה לה יתרון מובהק על פני תכניות דומות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive