כנס פכ"מ תל-אביב – 01 מאי 2018

כנס פכ"מ תל-אביב – 01 מאי 2018

כנס פכ"מ תל-אביב הראשון יעסוק בנושא 'מדינה קטנה – שאלות גדולות'.
לרגל שנת ה- 70 למדינה נתכנס ונעלה שאלות הנוגעות לאתגרי העתיד הכלכליים-חברתיים של ישראל, בדגש על דמוגרפיה, שוק העבודה העתידי ויחסי טכנולוגיה-דמוקרטיה בישראל.

הדוברים בכנס הם בעלי עמדות מפתח בשירות הציבורי ובארגונים לא ממשלתיים וכן חוקרים מתחומי הממשל, המשפט, הכלכלה ועוד.

כנס פכ"מ הוא יוזמה של הסטודנטים בתכנית, שמטרתה להפגיש בין הדיסציפלינות השונות שנלמדות כחלק מהתכנית: פילוסופיה, מדעי-המדינה, כלכלה ומשפטים, העומדות במוקד ההוראה והמחקר של התכנית, ובין הדיסציפלינות לבין החיים עצמם, מתוך ההבנה שהשאלות המעניינות ביותר הן אלו שטרם עלו לדיון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive