מועדי הגשת עבודות במסגרת קורסי סמינר בשנת הלימודים תשע"ח

קורסי סמינר שנלמדו בסמסטר א': 05/05/2019,  ל' בניסן תשע"ט

קורסי סמינר שנלמדו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים: 22/09/2019, כ"ב באלול תשע"ט

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive