ברכות למקבלי תואר הדוקטור שלנו השנה!

הטקס יתקיים ביום חמישי, ח' תמוז תשע"ט, 11.7.19

25 אוקטובר 2018
ברכות למקבלי תואר הדוקטור לשנת תשע"ט

 

שמות מקבלי התואר: 

 

ד"ר לאה ביירך, בהנחיית פרופ' אבנר הולצמן מהחוג לספרות עברית בנושא: "מבט אחרון - תיעוד עולמם של יהודי אירופה בעבודתו הצילומית של אלתר שלום קציזנה".

 

ד"ר מיכאל (מיקי) בן דור, בהנחיית פרופ' אבי גופר ופרופ' רן ברקאי מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בנושא: "הקשר הסיבתי בין היכחדות החיות הגדולות והיכחדות הניאנדרטל במערב אירופה-יישום המודל הביואנרגטי של הצריכה התזונתית החיונית של שומן".

 

ד"ר נטע דן רנן, בהנחיית פרופ' תמר סוברן מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית, בנושא: "מנגנוני ריסון ומנגנוני הגברה בלשון השירית של לאה גולדברג, אברהם שלונסקי ואורי צבי גרינברג".

 

ד"ר דוד  היימנס אילון, בהנחיית פרופ' עירד מלכין מהחוג להיסטוריה כללית,  פרופ'  ישראל פינקלשטיין וד"ר אלכסנדר פאנטאלקין מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בנושא: "ההיסטוריה המוקדמת של כסף ותמורה כספית במזרח הים התיכון בתקופת הברזל".

 

ד"ר אושרי  זיגלבוים, בהנחיית פרופ' תמר סוברן מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית, בנושא: "מבעי זהות לאומית תמורות סמנטיות במקראות בתי הספר".

 

ד"ר יעקב מאיר, בהנחיית פרופ' אלחנן ריינר וד"ר מעוז כהנא מהחוג להיסטוריה של עם ישראל בנושא: "פרקים בתולדות התקבלותו של התלמוד הירושלמי בראשית העת החדשה".

 

ד"ר אביגיל מנקין-במברגר, בהנחיית פרופ' גידי בוהק ופרופ' ישי רוזן צבי  מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, בנושא : "על פי הדיבור: משפט ומאגיה בספרות חז"ל ובממצאים מאגיים מן התקופה".

 

ד"ר אודי (אהוד שי) צברי, בהנחיית פרופ' רון מרגולין מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ופרופ' דן לאור מהחוג לספרות בנושא: "חילון וחילוניות במחשבתם ובחייהם של י.ח. ברנר וא.ד. גורדון".

 

ד"ר אילת קמינצקי, בהנחיית פרופ' חיים כהן מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית בנושא: "סדר עבודת ישראל" - שיטתו הלשונית של ר' יצחק זליגמן בער בההדרת סידור התפילה".

 

ד"ר ליאורה פרויד, בהנחיית פרופ' עודד ליפשיץ מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, בנושא : "כלי החרס ביהודה במעבר בין סוף תקופת הברזל לתקופה בפרסית".

 

ד"ר מאיר פינקל, בהנחיית פרופ' רן ברקאי, פרופ' אבי גופר ופרופ' ארז בן יוסף  מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, בנושא: "מערך מחצבות הצור ובתי המלאכה הפרהיסטוריים במזרח הגליל".

 

 

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive