• ראשי
 • אודות

  התכנית לחקר יהודי איראן בישראל, שהוקמה בשנת 2018 בחסות The Iranian American Jewish Federation of New York והפועלת במסגרת מרכז אליאנס ללימודים איראניים, מכוונת לקדם את המחקר ההיסטורי אודות תהליכי העלייה והקליטה של יוצאי איראן בישראל.

  לצורך זה, פועלת התוכנית בשני מישורים המשלימים זה את זה. ראשית, בניית תשתית מחקרית על ידי איסוף עדויות בעל פה מיוצאי איראן בישראל, מיפוי המקורות המפוזרים היום בין ארכיונים ואוספים שונים בישראל הקשורים לעלייתם של יהודים מאיראן לישראל ולתהליך קליטתם בה. בה בעת ותוך התבססות על החומר שנאסף, התכנית תיזום פעילות מחקרית ותסייע לחוקרים ולסטודנטים המעוניינים לכתוב עבודות מחקר העוסקות בנושא.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ​חניכת התכנית לחקר יהודי איראן בישראל של הפדרציה היהודית-איראנית-אמריקאית בניו יורק. האירוע התקיים בנוכחות נציגי הפדרציה רוברט קאהן, שהרם יעקבזאדה, הרצל (לי) הרוניאן והרצל תרקיאן, פברואר 2019

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive