נהלים ודרישות במהלך הלימודים

 • תכנית הלימודים של כל תלמיד טעונה אישור של יועץ החוג.
 • על התלמידים חלה חובת נוכחות ועמידה בדרישות הקורסים, כפי שייקבעו על ידי המרצים.
 • בחינת גמר (קולוקוויום) לתלמידי המגמות הלשוניות: תלמידים שנכשלו בבחינת הגמר לא יוכלו לשוב ולהבחן, אלא במקרים חריגים ועל פי החלטת ועדת ההוראה של החוג. לא ניתן לשפר ציון חיובי בבחינת הגמר.
 • הגשת עבודות: על התלמידים להגיש את עבודותיהם בצירוף טופס הגשת עבודה דרך מזכירות החוג, במועדים שנקבעו על ידי המרצה, החוג או הפקולטה (בהתאם לסוג העבודה המוגשת).
 • החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. 
  • תלמידים במסלול הדו-חוגי ילמדו את הקורס באנגלית בחוגם השני. 
  • תלמידים במסלול החד-חוגי ילמדו את הקורס באנגלית במסגרת שיעורי הבחירה מחוגים אחרים. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. 
 • בפרוסמינריון ובסמינריון התלמידים יגישו עבודות בכתב בסיום הקורס. היקפה של עבודת גמר בפרוסמינריון יהיה 3,500 מילים, והיקפה של עבודת גמר בסמינריון יהיה 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. חובה לקבל ציון חיובי בעבודה כדי לקבל ציון חיובי בפרוסמינריון ובסמינריון. בפרוסמינריון ובסמינריון על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בקורס.
 • בקשות לדחיות מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג.
 • ציונים והערכות: ערעור על ציון יוגש בתוך חמישה ימים מיום פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.
  תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה; את הבקשה ניתן להגיש לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מקבלת הציונים בצרוף מסמכים נלווים.
  לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>