נהלים ודרישות במהלך הלימודים

נהלים אלו הינם בנוסף לתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה

1. תנאי מעבר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"ף ואילך:

  • ציון 70 בקורס "כתיבה אקדמית באנגלית" הוא תנאי מעבר לסמסטר ב' בחוג. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב' של שנת הלימודים נדרשים למלא חובה זו בציון 70 בשנת הלימודים העוקבת. ועדת ההוראה של החוג שומרת לעצמה את הזכות לסיים את לימודיו של מי שלא יעמוד בתנאים אלו.
  • ציון 70 בקורס "פרוסמינר כתיבה באנגלית" הוא תנאי מעבר לשנה ג' בחוג. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב' של שנת הלימודים נדרשים למלא חובה זו בציון 70 בשנת הלימודים העוקבת. ועדת ההוראה של החוג שומרת לעצמה את הזכות לסיים את לימודיו של מי שלא יעמוד בתנאים אלו.

 

2. הפסקת לימודים: יופסקו לימודיו של תלמיד שצבר שני כישלונות במהלך לימודיו בחוג. כמו כן, יופסקו לימודיו של סטודנט שלא קיבל ציון עובר (60) בקורס חובה לאחר פעמיים שהיה רשום לקורס זה.

 

3. תנאי קדם ותאריכי מבחנים: לפני ההרשמה לקורסים על הסטודנטים לבדוק שהם עומדים בתנאי הקדם המופיעים בידיעון תחת כל קורס. כמו כן, באחריותם לוודא שתאריכי המבחנים בקורסי הבחירה אינם מתנגשים עם מבחנים בקורסים אחרים שאליהם הם מבקשים להירשם.

 

4. עבודות ומבחנים: עבודות ומבחנים יהיו פרי עבודתו האישית של התלמיד.

ועדת ההוראה החוגית תתייחס בחומרה רבה למקרים של העתקה (פלגיאט). עבודה שכולה או חלק ממנה הועתקה ממקורות ללא ייחוס תועבר להליך משמעתי מול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

 

5. ועדת ההוראה: ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבעיות שונות המתעוררות במהלך הלימודים. פניות לוועדה תעשנה בכתב ותימסרנה באמצעות מזכירות החוג.

 

6. פטור מאנגלית: יופסקו לימודים בחוג של תלמיד אשר לא יגיע לרמת פטור באנגלית בשנת הלימודים הראשונה.

 

7. הכרה בלימודים קודמים: הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי תקנות האוניברסיטה ואישור היועץ לתואר הראשון.

 

 8. שיפור ציון חיובי על ידי רישום חוזר לקורס: סטודנט המבקש לשפר ציון חיובי בקורס יוכל לעשות זאת על-ידי רישום חוזר לקורס באותו תחום ובאותה קטגוריה רק בשנת הלימודים העוקבת. ברישום המחודש חייב הסטודנט לעמוד בכל המטלות של הקורס באותו מועד, כולל הגשת תרגילים, בחנים, מבחני אמצע והגשת עבודות. תלמיד רשאי לשפר ציון חיובי בשני קורסים בלבד במהלך שנות לימודיו לתואר.

 

9. ערעור על בחינה: סטודנט זכאי לערער על ציון הבחינה תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים באמצעות פתיחת פניה דרך מידע אישי לתלמיד.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>