מסלולי הלימוד

קיימים שני מסלולים לתואר שני: 

א. תואר שני במסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 36 ש"ס. מטלת הסיום של התואר העיוני היא בחינת גמר.

ב. תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר (תזה), שהיקף חובות השמיעה בו 28 ש"ס. תלמידי המסלול נדרשים להגיע לרמת פטור בשפה זרה שניה.


במסלול המחקרי (מסלול עם תזה) מספר השעות לתואר נמוך ממספר השעות במסלול העיוני
על מנת שמספר השעות יהיה זהה בשני המסלולים ויעמוד על 36 ש"ס (לצורך תחשיבי שכר לימוד), מוזן קורס הנחיית תזה בהיקף של 8 ש"ס (בנוסף למכסת השעות במסלול המחקרי של 28 ש"ס).

להלן קישור לעיקרי תקנות שכר לימוד לתואר שני  https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-7

 

לפי כללי הפקולטה, יש לסיים את לימודי התואר השני, כולל בחינת הגמר או עבודת הגמר, בתוך שנתיים. במקרים מיוחדים ניתן לבקש הארכה, המותנית באישור של ועדת הוראה של הפקולטה.


​מסלול צבירה

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים.ות לתואר השני אשר אינם.ן יכולים.ות לעמוד במסגרת זמן התקן של שנתיים לסיום התואר.

  • במסלול זה ניתן ללמוד עד שנתיים שבמהלכן ניתן ללמוד לכל היותר מחצית השעות לתואר.
  • תלמידים.ות שהשלימו מכסת מחצית השעות לפני תום השנתיים יעברו למעמד "מן המניין" במהלכן.
  • בתום תקופת הלימודים במעמד זה ("מעמד מיוחד"), י.ועברו התלמידים.ות ללימודים במעמד "מן המניין", ובמעמד זה יוכרו לתלמידים.ות הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם.ן תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
  • על תלמידים.ות אלה להשלים את כל החובות לתואר בתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות.
  • לאחר ההרשמה למסלול "מן המניין" לא ניתן לעבור למסלול צבירה.

 

השלמת תזה

תלמידים שסיימו תואר שני במסלול העיוני ומבקשים לכתוב עבודה שקילה לעבודת גמר לתואר שני, אך אינם מעוניינים להמשיך לתואר שלישי, מוצעת להם האפשרות להירשם למעמד השלמת תזה (תואר 75).
הרישום מותנה במציאת וקבלת אישור ממנחה לכתיבת העבודה ורישום לקורסים הנדרשים עפ"י הנחיית המנחה והחוג, כמו גם השלמת שפה זרה שניה.
הרישום אפשרי בדיסציפלינה בה סיימו תואר שני עיוני בלבד, בציון 85 ומעלה.
משך הזמן במסלול זה הינו עד שנתיים.

 


מסלולי הלימוד

 

  1. ספרות עברית, ספרות כללית ותיאוריה של הספרות

לימודי התואר השני בתחומים אלו נועדו להעמיק ולהרחיב את הידע של התלמידים בתחומים השונים של תורת הספרות, ספרות עברית וספרות כללית, בהדגשים היסטוריים, תמאטיים ותאורטיים, וכן להקנות מיומנויות של מחקר ושל עבודה עצמאית. היצע הסמינרים של התואר השני אינו ממוין להתמחויות והוא מאפשר לכל תלמיד.ה להתוות לעצמו.ה מגמות ושילובים עצמאיים.

 

  1. התמחות בספרות יידיש - תוכנית בינאוניברסיטאית

מסלול ההתמחות בספרות יידיש מציע חשיפה למחקר עדכני של ספרות יידיש המתייחס, בין השאר, לסוגיות כגון כתיבה דו- ורב-לשונית וספרות מיעוטים. זהו מסלול בינאוניברסיטאי ראשון מסוגו בעולם והוא מתקיים בתמיכת קרן "יד הנדיב".

לימודי המסלול מתקיימים הן באוניברסיטת תל אביב והן באוניברסיטה העברית בירושלים.
למסיימי.ות המסלול בהצלחה מוענק "תואר שני בספרות במסלול ספרות יידיש". 
 

הקבלה למסלול זה היא בהתאם לכללי הקבלה לתואר השני בחוג. היקף ההשלמות למי שהתואר הראשון שלהם.ן איננו בספרות נקבע בייעוץ אישי.

 

הלימודים בחוג לתואר שני בהתמחות בספרות יידיש מתקיימים בשני אופנים: מחקרי (עם עבודת גמר, 28 ש"ס) ועיוני (ללא עבודת גמר, 36 ש"ס).

 

תלמידים.ות מצטיינים.ות במסלול המחקרי בהתמחות בספרות יידיש יוכלו ליהנות ממלגה לפי שיקולי ועדת ההיגוי של המסלול (לפרטים נוספים יש לפנות למכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך, דוא"ל: Yiddish1@tauex.tau.ac.il טלפון: 03-6407805).

 

תלמידי.ות המסלול לספרות יידיש כפופים.ות לכל תנאי לימודי התואר השני בחוג לספרות, אך מבנה הלימודים של המסלול כולל קטגוריות לימוד נפרדות, כדלקמן:

1) חטיבת קורסי ליבה (10 ש"ס)
הקורסים ניתנים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

2) חטיבת קורסי מאגר (6 ש"ס)
רשימת קורסי המאגר מתעדכנת בכל שנה, ומתפרסמת לקראת מועדי רישום לקורסים.

3) חטיבת סמינרים לבחירה (12 ש"ס במסלול מחקרי, ו-20 ש"ס במסלול עיוני) מתוך רשימת הסמינרים לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית, באישור יועץ המסלול. ביניהם קורס "מפגשי מחקר" (2 ש"ס), שהינו קורס חובה על כלל תלמידי החוג.

 

תלמידי.ות המסלול יידרשו להגיע לרמת פטור בשפה היידיש.

 

רשימת קורסים בתחום

 

  1. ספרות עם התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה – תוכנית בינאוניברסיטאית – חדש

לימודי התואר השני בחוג כוללים מסלול התמחות בספרות רוסית ומזרח אירופית כחלק מתוכנית בינאוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה. תוכנית זו מציעה לימודי תרבות, חברה והיסטוריה של האזור הגיאוגרפי בין רוסיה במזרח לגבול גרמניה במערב.

זהו מסלול בינאוניברסיטאי ובינתחומי על פי הדגם הקיים באוניברסיטאות מובילות בעולם והוא מתקיים בחסות הקרן למדעי הרוח ובתמיכת קרן "יד הנדיב".

שותפות לתוכנית ארבע אוניברסיטאות מחקר בארץ – אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה – המשתפות פעולה בהוראה, הנחיה והקצאת משאבים לטובת התוכנית.
למסיימים.ות בהצלחה את ההתמחות מוענק "תואר שני בספרות עם התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה בתוכנית בין-אוניברסיטאית".
תלמידים.ות מצטיינים.ות במסלול המחקרי יוכלו ליהנות ממלגה לפי שיקולי ועדת ההיגוי של התוכנית (פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התוכנית: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/ דוא"ל: iuap@post.tau.ac.il טלפון: 03-6409608).


הקבלה למסלול זה היא בהתאם לתנאי הקבלה לתואר השני בחוג לספרות. היקף ההשלמות למי שהתואר הראשון שלהם איננו בספרות ייקבע בייעוץ אישי.

הלימודים בחוג לתואר שני בספרות עם התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה מתקיימים בשני אופנים: מחקרי (עם עבודת גמר, 28 ש"ס) ועיוני (ללא עבודת גמר, 36 ש"ס). חובה על כל תלמידי.ות המסלול בהתמחות זו ללמוד 8 ש"ס מחוץ לאוניברסיטת האם (תל-אביב).

 

תלמידי.ות התוכנית כפופים לכל תנאי לימודי התואר השני בחוג לספרות, אך מבנה הלימודים של המסלול כולל קטגוריות לימוד נפרדות, כדלקמן:

א. לימודי חובה (סה"כ 14 ש"ס)

1) קורס "מפגשי מחקר", חובה על כלל תלמידי החוג (2 ש"ס).

2) מתוך חטיבת הסדנאות (סה"כ 4 ש"ס)
יש לבחור שתיים משלוש הסדנאות המוצעות (כל סדנה בהיקף 2 ש"ס). שעות הלימוד של הסדנאות נכללות ב-8 הש"ס אשר יש ללמוד באוניברסיטה שאיננה אוניברסיטת האם (תל-אביב).
3) חטיבת קורסי מאגר (8 ש"ס)
רשימת קורסי המאגר של לימודי רוסיה ומזרח אירופה באוניברסיטאות השותפות בתוכנית מתעדכנת בכל שנה, ומתפרסמת לקראת מועדי רישום לקורסים. יש לבחור מתוכה קורסים בהיקף 8 ש"ס לאורך שנות הלימוד.

רשימת קורסים בתחום מאוניברסיטת תל-אביב ומאוניברסיטאות השותפות

ב. לימודי בחירה (14 ש"ס במסלול מחקרי, ו-22 ש"ס במסלול עיוני).
יש לבחור מתוך רשימת הסמינרים לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב.

 

תלמידי.ות המסלול המחקרי יידרשו להגיע לרמת פטור באחת מהשפות הזרות הבאות: רוסית, פולנית ויידיש, או בשפה מזרח אירופית אחרת, באישור יועצי החוג. במסלול העיוני, ניתן יהיה להכיר בקורסי השפה ברמת "מתקדמים" או "מזורז" בהיקף 4 ש"ס.

 

  1. הדגש כתיבה יוצרת

הדגש כתיבה יוצרת כולל סדנאות בכתיבת שירה, פרוזה ועריכה ספרותית, המשלבות התנסות בכתיבה ובעריכה עם דיון ספרותי תאורטי (בהיקף של 10 שעות סמסטריאליות במהלך התואר). תלמידי.ות המסלול ישתתפו בעריכת כתב העת לכל הרוחות, המפרסם טקסטים מקוריים של תלמידי ותלמידות סדנאות מקצועות הכתיבה בחוג, ושל כותבים וכותבות בקמפוס. כמו כן נערכים מפגשים עם סופרות וסופרים.

הצטרפות להדגש כתיבה יוצרת מותנית בקבלה על סמך דוגמאות כתיבה (שלושה שירים או טקסט בפרוזה עד 2,000 מילה). יש לשלוח דוגמאות כתיבה למזכירות החוג (דוא"ל אלקטרוני mikas@tauex.tau.ac.il ו-havar@tauex.tau.ac.il) עד ליום חמישי 19.9.2019.

 

במהלך שנת הלימודים יתקיימו שלושה אירועים (אירוע פתיחת השנה, מפגש אמצע שנה וביקורת עבודות, מפגש סיום שנה) ומפגשים עם סופרות וסופרים. לתמידי.ות הדגש כתיבה יוצרת ההשתתפות באירועים ובמפגשים אלה היא חובה. 

 

  1. הדגש לימודי תרבות ערבית-יהודית

 

לימודי התואר השני בהדגש תרבות ערבית-יהודית מוקדשים לסוגיות מרכזיות בספרות, בהגות ובשירה של יהודים וערבים באלף השנים האחרונות, במפגשים שבין קודש לחול, ימי-הביניים והמודרנה, יהדות ואסלאם, ספרות, פילוסופיה ותרבות פופולרית, מקור ותרגום, יצירה מזרחית וספרות פלסטינית עכשווית בארץ. בלימודי ההדגש מוענק משקל רב לשאלות עדכניות במחקר בארץ ובעולם, המאפשרות לבחון מחדש שאלות יסוד במדעי הרוח בישראל: בחינות מגדריות ופוסט-קולוניאליות של התרבות, שאלת החילון והדיאלקטיקה של המסורת, ביקורת האוריינטליזם ויחסי מזרח-מערב, הזיקות בין עברית לערבית בעבר ובהווה, כתיבה ויצירה דו-לשונית, מחקר השוואתי ותרגום. בין הסמינרים הכלולים בתכנית: "מזרח ומערב? היסטוריה, תיאוריה ומרחב גלובלי", "טקסטורות במחשבה הערבית בעת החדשה", "ספרות עולם ערבית-יהודית: סוגיות תיאורטיות בספרות השוואתית בת זמננו".

לתלמידים.ות מצטיינים.ות בהדגש לימודי תרבות ערבית-יהודית יוצעו מלגות ומענקי מחקר.

 

הקבלה להדגש זה היא בהתאם לכללי הקבלה לתואר השני בחוג. היקף ההשלמות ודרישות לימוד השפה הערבית יקבעו לפי ייעוץ אישי.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>