נהלים ודרישות

 1. בכל הקורסים חלה חובת נוכחות.
 2. לא ניתן ללמוד את שני הסמינרים בהנחיית אותו מורה. לפחות סמינר אחד מתוך השניים יש ללמוד בת"א.
 3. בקורסים מסוימים יידרשו התלמידים למלא מטלות מיוחדות כמו הצגת רפראט (בכתב או בע"פ).
 4. בסמינרים התלמידים יגישו עבודות בכתב בסיום הקורס. היקף עבודת הסמינריון יהיה 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. 
  מועדי הגשת העבודות: (בכפוף לתקנון שכ"ל של האוניברסיטה):
  סמסטר א': יום א', 26 באפריל 2020, ב' באייר תש"ף
  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ה', 24 בספטמבר 2020, ו' בתשרי תשפ"א
  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

  הנחיות לכתיבת עבודות:

  • התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית).

  • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי.

  • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.

  • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.

  • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון. 

  • תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.

 5. בקשות לדחיות מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות יש להפנות לוועדת ההוראה של התכנית. 
 6. ציונים והערכות: ערעור על ציון יוגש בתוך חמישה ימים מיום פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.
 7. תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה; ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים.

לתשומת לב: לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>