נהלים ודרישות במהלך הלימודים

 1. בכל הקורסים חלה חובת נוכחות.
   
 2. התנאי להמשך הלימודים בחוג לאחר סיום שנה א' הוא ציון חיובי (60 ומעלה) בקורסים הבאים:
 • מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה
 • סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 • ערבית מתחילים
 1. תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה נדרשים ללמוד קורס פוסט פטור אחד בשפה האנגלית. תלמידים במסלול דו-חוגי יוכלו לבחור באיזו תוכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום מטלה זו בהצלחה. הקורס בשפה האנגלית המוצע השנה מטעם החוג, מופיע בידיעון החוג בפירוט הקורסים.
 2. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': השלמת החובות וציון חיובי (60 ומעלה) בפרוסמינריון; ציון חיובי (60 ומעלה) בערבית למתקדמים.
   
 3. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון ללא ציון עובר "במיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית".
   
 4. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון וסמינריון בהנחיית אותו מורה.
   
 5. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון וסמינריון באותו סמסטר.
   
 6. בכמה קורסי חובה יתקיימו מבדקי בקיאות. המבדקים ייערכו במועד אחד בלבד.
 7. בפרוסמינריון ובסמינריון התלמידים יגישו עבודות בכתב בסיום הקורס. היקפה של עבודת גמר בפרוסמינריון יהיה 3,500 מילים, והיקפה של עבודת גמר בסמינריון יהיה 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. חובה לקבל ציון חיובי בעבודה כדי לקבל ציון חיובי בפרוסמינריון ובסמינריון. בפרוסמינריון ובסמינריון על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בקורס. בנוסף, בפרוסמינריון תהיינה בחינות בסוף הקורס ובסמינריון מטלות שונות במהלך הסמסטר.

  התלמידים מחוייבים לכללים ולהנחיות האתיות והמשמעתיות של האוניברסיטה.
  בקשות לדחיות מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות יש להפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה דרך מזכירות החוג. אין בסמכותו של החוג לאשר דחייה בהגשת עבודות!
   
 8. ציונים והערכות: ערעור על ציון יוגש בתוך חמישה ימים מיום פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.
  תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה; את הבקשה ניתן להגיש לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מקבלת הציונים בצרוף מסמכים נלווים.
  לתשומת לב: לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.
   
 9. תעודת הוראה בהיסטוריה לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל.
  קיימת האפשרות לבנות את תכנית הלימודים כך שתתאים ללימודי תעודת ההוראה בהיסטוריה ותאפשר לסיים עם תואר ב.א. ותעודת הוראה תוך ארבע שנים.
  לשם כך רצוי ללמוד במסלול הדו-חוגי בשילוב של שניים מתוך שלושת החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל
  על התלמיד יהיה להירשם למספר קורסים מהחוג השלישי. יש להתייעץ על כך עם היועץ האקדמי של החוג.
  לימודי ההכשרה לתעודת הוראה בסך 8 ש"ס ייחשבו כחלק מלימודי ההרחבה וההעמקה במתווה הפקולטטי החדש במסגרת לימודי ה"חיבור האישי".

 10. לימודים לקראת תעודת הוראה בשפה הערבית: תלמידים המעוניינים לבחור במקצוע ההוראה של השפה הערבית, ואינם בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית, יוכלו ללמוד לקראת תעודת הוראה בערבית בתנאי שישלימו 20 ש"ס מהקורסים הבאים בחוג לערבית: דקדוק ב'; תורת ההגה והצורות; ערבית שימושית; ערבית מדוברת; יסודות השירה המודרנית או מבוא לספרות ערבית מודרנית. תלמידים שלמדו קורסים אלו יצטרכו ללמוד קורסים אחרים להשלמת מכסת 20 ש"ס של שיעורי ההשלמה.

  תעודת הוראה נחשבת לתואר נוסף לצורך חישוב שכרם של עובדי ההוראה. הלימודים מתקיימים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. פרטים נוספים ניתן למצוא בידיעון בית ספר לחינוך ובאתר בית הספר לחינוך.

 11. מלגות: החוג מעמיד לרשות הסטודנטים מלגות על בסיס סוציו-אקונומי:
  מקרן מלגות ע"ש אילן גל-און ז"ל. הודעות יתפרסמו ע"ג לוח המודעות ובאתר החוג. 
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>