פורום לחקר תקופת המנדט

צילום: Eric Matson באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית

פורום המחקר האקדמי מתמקד בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, וכן בשיטת ה"מנדט" כאמצעי לשלטון מעצמתי בשטחים קולוניאליים. משנת 2013 פועל במסגרת שיתוף פעולה של מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת חיפה עם המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל-אביב. חלק ממפגשי הפורום מתקיימים בחיפה וחלקם בתל-אביב. בפורום חברים כ-30 חוקרים – דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים וחוקרים בכירים באקדמיה הישראלית שעוסקים בחקר תקופת המנדט. הפורום פתוח לחוקרים מכל האוניברסיטאות והמכללות.

יושב ראש הפורום: פרופ' מוטי גולני. מרכז הפורום: מר עומר עינב.

 

פגישות הפורום תשע"ט

סמסטר א'


24.10.2018 עותק נאמן/ לא נאמן למקור- אתגר המקורות בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית. 

עמי איילון, יוני פורס

 

21.11.2018 1936: הספורט העולמי מזווית לאומית ומעמדית בפלשתינה- א"י
רענן ריין, עופר אידלס

 


2.1.2019 שירה וילקוף- מתכננים, אימפריה וידע בנדידה: לשורשיה המנדטוריים של 'תוכנית שרון'
וליד כרכבי- המקרה הייחודי/ אימפריאלי של חיפה

 

סמסטר ב'

 

27.2.2019 נפט, עבודה: עובדים בתנועה לוארך צינור הנפט כרכוכ- חיפה

שירה פנחס

 


8.4.2019  יום עיון השיבה לימי המנדט- ביוגרפיה, זיכרון וספרות

 


29.5.2019 אסף לחובסקי- מבט על היסטוריה של פהפילוסופיה של המשפט באימפריה הבריטית

אהרן שי- אשליה של התאוששות: בריטניה בהונג קונג ובסין 1947-1945

ההרצאה תעסוק: 'Imperial Hangover' ויצגו השוואות וההשלכות למדיניות בריטניה בשנים הנזכרות בארץ ישראל 

 

 

מפגש קיץ- ספטמבר 2019

אוקספורד לונדון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive