פורום חוקרים צעירים

במפגשי פורום החוקרים משתתפים כ-40 דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים ומרצים שעוסקים בחקר הציונות, היישוב ומדינת ישראל. החוקרים עוסקים בתחומי ידע מגוונים ובאים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. הפורום מקיים שבע פגישות במהלך שנת הלימודים האקדמית וכן סמינר חוקרים בן יומיים. בכל מפגש מוצגת ונדונה עבודה מחקרית של אחד מחברי הפורום.

יושבת ראש הפורום: פרופ' אורית רוזין. מרכזת הפורום: גברת אליה אתקין.

 

 

פגישות הפורום תשע"ט

סמסטר א'

 


9.11.2018 נמרוד לין: תפיסת הדמוקרטיה הציונית בתקופת המנדט- מאי-שליטה לחלוקה. מגיבים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' מאיר חזן

 

28.12.2018 פרופ' סוזנה רוטלנד: Buying out of the Matter: Australia’s  Role in Restitution for Templer Property in Israel
מגיב: פרופ' גדעון שמעוני

 


11.1.2019 רבקה גרוסמן: Kodak Conversations: The Cultural Dynamics of Mandate Palestine’s Photographic Economy
מגיב: פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' עמוס מוריס רייך

 

סמסטר ב'

 

1.3.2019 אסף ענברי: הטנק. מגיבים פרופ' יואב גלבר; ד"ר עמית עסיס

 

3.5.2019 לי כהנר: על הסקאלה בין שמרנות למודרניות-  קהילות חרדיות בחברה החרדית: הצעה לטיפולוגיה חדשה ואומדן כמותי לתהליכי המודרניזציה בחברה החרדית

 


31.5.2019 דיון בהשתתפות חברי הפורום ופרופ' זכי שלום על אודות פרוטוקול ישיבת שרי מפא"י, 9.11.1962

 

 

סמינר שנתי

1-2 ביולי- שדה בוקר- יומולדת 20 לפורום החוקרים

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive