ועדות בית הספר

ועדת תלמידי המחקר היחידתית

יו"ר – פרופ' גלילי שחר

חברים/ות בוועדה:  דר' נועם רייזנר, פרופ' נאסר בסל, ד"ר כנרת להד, פרופ' ישעיהו שן, פרופ' רקפת סלע שפי, פרופ' אורנה הררי.

הוועדה לתלמידי המחקר מטפלת בתלמידי המחקר של בית הספר. היא מאשרת את הרישום, ההנחיה, הצעות המחקר ועבודות הדוקטורט. החלטות ועדת המחקר טעונות אישור הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. הוועדה מתמנה על ידי מועצת הפקולטה למדעי הרוח. יו"ר הוועדה הוא בדרך כלל ראש בית הספר למדעי התרבות.

 

ועדת מלגות

חברים/ות בוועדה: פרופ' גלילי שחר, פרופ' שירלי שרון-זיסר, פרופ' רחל צלניק אברמוביץ, פרופ' אורי כהן

ועדת המלגות עוסקת בחלוקת מלגות לתלמידי בית הספר מההקצבות העומדות לרשות בית הספר. הוועדה מתמנה על ידי ראש בית הספר למדעי התרבות.

 

ועדת הוראה של בית הספר למדעי התרבות

חברי הוועדה:

פרופ' גלילי שחר יו"ר, פרופ' אורנה הררי, פרופ' רקפת סלע שפי, פרופ' עירן דורפמן, פרופ' יעל דר, פרופ' דפנה הקר, ד"ר נועם רזיינר, פרופ' אוריה שביט

 

ועדת כנסים

חברים/ות בוועדה: פרופ' גלילי שחר, פרופ' שירלי שרון-זיסר, פרופ' רחל צלניק אברמוביץ, פרופ' אורי כהן.

ועדת הכספים עוסקת בהקצאת כספים מתקציב בית הספר לפעולות אקדמיות של גופים השייכים לבית הספר ולתלמידי המחקר של בית הספר. הוועדה מתמנה ע"י ראש בית הספר למדעי התרבות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive