ועדות בית הספר

ועדת תלמידי המחקר היחידתית
יו"ר – פרופ' מישל קאהן

חברים/ות בוועדה:  פרופ' מילאת שמיר, פרופ' נאסר בסל, ד"ר כנרת להד, פרופ' ישעיהו שן, פרופ' ג'וליה הורבט, פרופ' גלילי שחר

הוועדה לתלמידי המחקר מטפלת בתלמידי המחקר של בית הספר. היא מאשרת את הרישום, ההנחיה, הצעות המחקר ועבודות הדוקטורט. החלטות ועדת המחקר טעונות אישור הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. הוועדה מתמנה על ידי מועצת הפקולטה למדעי הרוח. יו"ר הוועדה הוא בדרך כלל ראש בית הספר למדעי התרבות.

 

 

ועדת מלגות

חברים/ות בוועדה: פרופ' מישל קאהן, פרופ' שירלי שרון-זיסר, פרופ' רחל צלניק אברמוביץ, פרופ' אורי כהן

ועדת המלגות עוסקת בחלוקת מלגות לתלמידי בית הספר מההקצבות העומדות לרשות בית הספר. הוועדה מתמנה על ידי ראש בית הספר למדעי התרבות.

 

ועדת הוראה של בית הספר למדעי התרבות

חברי הוועדה:

פרופ' מישל קאהן יו"ר, פרופ' אורנה הררי, פרופ' רקפת סלע שפי, פרופ' איריס מילנר, פרופ' יעל דר, פרופ' דפנה הקר, ד"ר נועם רזיינר, פרופ' אוריה שביט

 

ועדת כנסים

חברים/ות בוועדה: פרופ' מישל קאהן, ד"ר סמדר שיפמן, ד"ר נעם רייזנר

ועדת הכספים עוסקת בהקצאת כספים מתקציב בית הספר לפעולות אקדמיות של גופים השייכים לבית הספר ולתלמידי המחקר של בית הספר. הוועדה מתמנה ע"י ראש בית הספר למדעי התרבות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive