תקנונים והנחיות

  • התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר
  • התקנון היחידתי למסלול הישיר לדוקטורט בבית הספר למדעי התרבות
  • הנחיות לרישום לתלמיד חדש
  • הנחיות לכתיבת קורות חיים
  • הנחיות להגשת תכנית המחקר
  • הנחיות להגשת עבודת דוקטורט
  • הנחיות לדף שער של עבודת הדוקטורט
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive